Principală  —  IMPORTANTE   —   Președintele Consiliului European va invita…

Președintele Consiliului European va invita statele membre ale UE să acorde R. Moldova și Ucrainei statutul de țări candidate pentru aderarea la UE

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita cele 27 de state membre ale UE, în cadrul summitului care va avea loc joi și vineri, 23-24 iunie, să acorde R. Moldova și Ucrainei statutul de țări candidate pentru aderarea la UE.

„(…) Acum este momentul să recunoaștem că viitorul Ucrainei, al R. Moldova și al Georgiei se află în cadrul UE. Vă voi invita să acordați statutul de candidat Ucrainei și R. Moldova. În paralel, vom continua să acordăm Ucrainei un sprijin umanitar, militar, economic și financiar puternic. Balcanii de Vest sunt importanți pentru UE, iar UE este importantă pentru Balcanii de Vest. Prin urmare, trebuie să redinamizăm procesul de extindere și să promovăm integrarea partenerilor noștri din Balcanii de Vest. Ne vom întâlni cu aceștia înainte de reuniunea Consiliului European.

Pacea, securitatea și prosperitatea într-o ordine internațională bazată pe reguli sunt valori pe care UE le împărtășește cu alți parteneri europeni. Ideea unei comunități politice europene a fost prezentată pentru a promova dialogul politic și cooperarea. Ne vom angaja într-o discuție strategică cu privire la modul în care ne putem consolida relațiile pentru a aborda chestiuni de interes comun”, a declarat Charles Michel.

Comisia Europeană a recomandat Consiliului European să confirme perspectiva R. Moldova, Ucrainei și Georgiei de a deveni membre ale UE și și-a oferit avizul cu privire la acordarea statutului de candidat. O notă în acest sens a fost publicată vineri, 17 iunie, pe site-ul oficial al Comisei Europene.

Vineri, Comisia Europeană și-a prezentat Avizele cu privire la cererea de aderare la UE depusă de Ucraina, Georgia și R. Moldova, la invitația Consiliului European. Opiniile de astăzi se bazează pe evaluarea Comisiei în lumina celor trei seturi de criterii de aderare la UE convenite de Consiliul European: criterii politice, criterii economice și capacitatea țării de a-și asuma obligațiile de aderare la UE (acquis-ul UE).

Opiniile iau în considerare, de asemenea, eforturile R. Moldovei, Ucrainei și Georgiei în implementarea obligațiilor care le revin în temeiul Acordurilor de Asociere (AA), inclusiv a zonelor de liber schimb profunde și cuprinzătoare (ZLSAC), care acoperă părți semnificative din acquis-ul UE.

În ceea ce privește R. Moldova, Comisia Europeană a concluzionat că țara are o bază solidă pentru a ajunge la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectul și protecția minorităților. Politicile macroeconomice au fost rezonabil de solide și s-au înregistrat progrese în consolidarea sectorului financiar și a mediului de afaceri, dar reformele economice cheie rămân de întreprins. Țara a stabilit o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis-ul UE. În acest sens, Comisia a recomandat ca R. Moldova să aibă perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Ar trebui să i se acorde statutul de candidat, în condițiile în care se fac pași într-o serie de domenii.

Publicitate
Publicitate