Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Permisul de conducere. Cum îl…

Permisul de conducere. Cum îl obții și care sunt condițiile

Conducătorii auto trebuie să posede dreptul de conducere a vehiculului din categoria și respectiv, subcategoria vehiculului condus. După ce au absolvit un program de formare autorizat/acreditat conform legislației, pentru a obține permis de conducere sau noi categorii ale acestuia, persoanele urmează să se programeze la examenul de obținere a dreptului de a conduce vehicule în cadrul subdiviziunilor Agenției Servicii Publice (ASP),  să îndeplinească condițiile de vârstă și să fie apte din punct de vedere medical.

În ceea ce ține de îndeplinirea criteriului de vârstă, persoana care solicită examinarea pentru subcategoriile AM, A1 și B1 trebuie să aibă 16 ani împliniți; pentru categoriile B, BE, H și subcategoriile A2, C1, C1E – 18 ani; pentru categoria A, în cazul în care persoana face dovada conducerii pe o perioadă de cel puțin 2 ani a unui motociclu din subcategoria A2, precum și pentru conducerea triciclului cu o putere ce depășește 15 kW, solicitanții trebuie să aibă vârsta de 20 de ani; pentru categoriile C, CE, F, I și subcategoriile D1, D1E – 21 de ani, iar pentru categoriile A, D și DE persoana trebuie să aibă vârsta de 24 de ani.

Categoriile și subcategoriile vehiculelor pentru a căror conducere este necesară deținerea permisului de conducere pot fi vizualizate accesând pe pagina www.legis.md Regulamentul privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 181 din 23.03.2022.

Persoana care solicită examinarea sau eliberarea permisului de conducere trebuie să fie aptă din punct de vedere medical și să facă dovada absolvirii unui program de formare autorizat/acreditat la categoria de vehicule la care solicită examinarea.

Cum se efectuează programarea la examen

Potrivit informațiilor ASP, programarea la examenul de obținere a dreptului de a conduce vehicule se poate realiza nemijlocit în subdiviziunile teritoriale ale ASP sau on-line, prin accesarea paginii https://www.asp.gov.md/ro/programarea-online. De asemenea, solicitanții pot apela la numărul de telefon 14 909.

Candidatul înscris la examen se va prezenta la subdivizunea ASP cu următoarele documente: cererea-tip, actul de identitate, actul de studii privind absolvirea cursurilor de pregătire, declarația pe proprie răspundere precum că asupra dreptului de a conduce vehicule nu sunt aplicate restricții și că datele completate în cerere sunt veridice.

Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ al cărei program de studii prevede studierea legislației rutiere și a mecanicii auto vor prezenta diploma și actul de studii privind absolvirea unui curs de instruire practică în conducerea vehiculului.

De asemenea, la cerere se va anexa adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului la obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e), cu excepția cazurilor în care acest document este înscris în Sistemul informațional automatizat „Asistență Medicală Primară”.

Persoanele care solicită examinarea pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule pentru o nouă categorie vor prezenta permisul de conducere obținut anterior și respectiv, permisul de conducere obținut în alt stat și, după caz, documentul ce confirmă deținerea și traducerea acestuia (pentru persoanele care solicită preschimbarea permisului). La cerere se va anexa și dovada achitării taxei stabilite, cu excepția plăților electronice.

Nu se admite la examen persoana al cărei dosar este incomplet, conține documente care nu sunt autentice sau dacă pe numele acesteia sunt înregistrate restricții de privare a dreptului de a conduce vehicule, cu excepția cazurilor în care persoana solicită repunerea în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare sau redobândirea dreptului anulat de a conduce vehicule.

În ce constă examenul pentru obținerea dreptului de a conduce

Examenul pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule constă în proba teoretică și proba practică. Conform prevederilor normative, pentru categoria A și subcategoriile AM, A1, A2 și B1 proba practică se desfășoară la poligon. Pentru categoriile/subcategoriile B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E și D proba practică se desfășoară pe traseu, cu testarea în condiții de traseu a dexterității de a exercita unele manevre speciale de conducere specifice testării în condiții de poligon. Persoanele care solicită obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria F susțin proba practică de conducere la unitățile de instruire a personalului în domeniul transportului rutier la care au realizat programul de formare.

Persoanele care susțin proba practică cu un vehicul ce are cutie de viteză automată vor obține un permis de conducere în care este indicată restricția privind dreptul de a conduce numai vehicule din categoria/subcategoria respectivă, ce au cutie de viteză automată. Pentru excluderea acestei restricții,  persoana trebuie să fie aptă din punct de vedere medical și să realizeze proba practică a examenului cu un vehicul din categoria respectivă ce are cutie de viteză mecanică.

Când poate fi susținută o nouă probă a examenului

Persoana care în urma desfășurării examenului a obținut calificativul „respins” poate susține o nouă tentativă de examen numai după o perioadă de cel puțin cinci zile pentru proba teoretică, și 10 zile – pentru proba practică. În cazul în care persoana nu a susținut proba practică în decursul unui an de la data susținerii probei teoretice, aceasta urmează să treacă  din nou proba teoretică a examenului.

În cazul în care după absolvirea cursurilor a expirat termenul de un an, persoanele sunt admise la examen doar dacă fac dovada frecventării unui curs de instruire practică, cu eliberarea actului de studii de modelul stabilit. Aceleași prevederi se referă și la persoanele care au fost admise la una dintre probele examenului de obținere a dreptului de a conduce vehicule în situația în care de la ultima tentativă de susținere a examenului a expirat mai mult de un an.

În cazul în care persoana solicită susținerea concomitentă a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule pentru mai multe categorii/subcategorii, aceasta urmează să susțină un examen cumulat la proba teoretică, în funcție de categoriile/subcategoriile solicitate pentru examinare, iar la proba practică urmează să fie examinată la fiecare categorie/subcategorie în parte.

Conform datelor statistice, la începutul anului 2023, în R. Moldova dețineau permis de conducere peste un milion de persoane. 

Acest articol a fost realizat grație suportului poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui articol este responsabilitatea Ziarului de Gardă și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.