Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Discriminarea în anunțurile de angajare.…

Discriminarea în anunțurile de angajare. Cum se depune o plângere la Consiliul pentru prevenirea sau eliminarea discriminării

O companie de imobiliare afișează un anunț de recrutare pentru poziția de manager vânzări, în care indică că angajează doar fete. Este legal?”, a întrebat un cititor al Ziarului de Gardă.

„Instituția angajează secretară”, „Compania angajează croitoreasă”, „Fabrica angajează designer (sex feminin)”, sunt alte câteva dintre modelele de anunțuri pe care legea le califică ca  discriminatorii. Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării a precizat, în răspunsul oferit pentru Ziarul de Gardă, că este interzis ca în anunțurile de angajare să fie indicat în mod nejustificat sexul persoanei, masculinizarea sau feminizarea funcțiilor. Aceste acțiuni sunt calificate discriminatorii în lege și pot fi pedepsite, iar persoana care se consideră discriminată poate depune o plângere la Consiliu.

Anunțurile de angajare care favorizează anumite persoane sunt discriminatorii

Potrivit Legii cu privire la asigurarea egalităţii, plasarea anunţurilor de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane constituie o acțiune discriminatorie din partea angajatorului. Pentru aceste acțiuni angajatorul poate fi sancționat în conformitate cu prevederile Codului Contravențional.

„Conform legii, anumite restricții sau preferințe în privința unui anumit loc de muncă nu va constitui discriminare în cazul în care prin natura specifică a activității în cauză sau a condițiilor în care această activitate este realizată, există anumite cerințe profesionale esențiale și determinate, cu condiția ca scopul să fie legitim și cerințele proporționale”, subliniază Consiliul în răspunsul oferit.

„Pentru ca să fie indicate preferințe privind sexul persoanei ar trebui să existe motive serioase”

Pentru ca într-un anunț de angajare să fie indicate anumite preferințe privind sexul persoanei ar trebui să existe motive serioase pentru a justifica acest lucru, în funcție de condițiile de muncă și natura specifică a postului vacant. 

 Potrivit Ghidului practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de recrutare, în anunțurile de angajare este interzis să fie indicate în mod expres cerințe referitoare la sexul persoanei. 

Publicitate
Publicitate

Este justificată indicarea preferințelor cu privire la sexul persoanei atunci când, spre exemplu, se caută un actor sau actriță pentru a interpreta rolul unei persoane de un anumit sex, sau când se caută o persoană pentru a fi angajată în calitate de model. De asemenea, nu se consideră discriminatorii anunțurile în care este indicat despre angajarea persoanelor pentru a efectua percheziții corporale sau cu scopul de a atinge echilibrul gender într-o organizație anume.

Cum se depune o plângere la Consiliul pentru prevenirea sau eliminarea discriminării și asigurarea egalității?

Dacă considerați că anunțul „angajăm chelner” îngrădește accesul unei femei la acest loc de muncă sau anunțul „angajăm bibliotecară” îngrădește accesul unui bărbat la această funcție, puteți depune o plângere la Consiliul pentru prevenirea sau eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Acest lucru îl poate face orice persoană care se consideră victimă a discriminării în bază de rasă, criterii de vârstă, sau convingeri, determinată inclusiv prin plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea condițiilor care favorizează sau exclud anumite persoane. 

Plângerea trebuie să conțină o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele și eventualele dovezi care susțin plângerea, numele și adresa persoanei care o depune. 

Dacă considerați că anunțul „angajăm chelner” îngrădește accesul unei femei la acest loc de muncă sau anunțul „angajăm bibliotecară” îngrădește accesul unui bărbat la această funcție, puteți depune o plângere la Consiliul pentru prevenirea sau eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Acest lucru îl poate face orice persoană care se consideră victimă a discriminării în bază de rasă, criterii de vârstă sau convingeri, determinată inclusiv prin plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea condițiilor care favorizează sau exclud anumite persoane. 

Plângerea trebuie să conțină o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele și eventualele dovezi care susțin plângerea, numele și adresa persoanei care o depune. 

Plângerea poate fi depusă în termen de un an de la data săvârșirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoștință cu săvârșirea ei. Nu va trece admisibilitatea plângerea care: nu conține numele, prenumele și adresa persoanei care o depune, sau plângerea care a fost depusă cu încălcarea termenului de prescripţie de un an. De asemenea, nu va fi admisă plângerea care a fost depusă în interesul altei persoane fără acordul acesteia.

 Pentru mai multe informații privind modalitatea de depunere a plângerii, instituția recomandă consultarea Ghidului petiționarului de pe site-ul www.egalitate.md. 

Plângerea poate fi depusă prin intermediul formularului disponibil pe site, personal sau prin poștă la adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180 of. 405, MD-2004, mun. Chişinău, sau la adresa electronică info@egalitate.md.

În cadrul instituției funcționează Linia Fierbinte, la care oamenii pot telefona de pe telefonul fix la numărul 0-8003-3388

În anul 2019, Consiliul a avut spre examinare 257 plângeri în care se invoca o situație de discriminare. Cele mai frecvente domenii au fost: accesul la bunuri și servicii disponibile publicului, câmpul muncii și accesul la justiție. De asemenea, a crescut numărul plângerilor care țin de lezarea demnității umane. Cel mai des au fost invocate criteriile care țin de sex/gen, limbă, dizabilitate sau stare a sănătății, religie sau convingeri și statut de beneficiar de pensii.

Publicitate
Publicitate