Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Indemnizația unică pentru personalul decedat…

Indemnizația unică pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19. Cine poate beneficia și în ce condiții

Indemnizația unică se stabilește în cazurile de deces ale personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice care acordă asistență medicală primară, de ambulatoriu, spitalicească urgentă sau servicii medicale de performanță, instituțiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului de Informații și Securitate, al cărui deces a survenit începând cu 17 martie 2020, ca urmare a infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității medicale în lupta cu COVID-19. Mărimea indemnizației unice constituie 100 000 de lei.

Cine are dreptul la indemnizația unică?

Dreptul la indemnizația unică se acordă: soțului supraviețuitor, care s-a aflat în relaţie de căsătorie cu persoana decedată, la data decesului, copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani. De asemenea, în cazul în care acești urmași lipsesc, indemnizația unică poate fi acordată unuia dintre părinți. În cazul părinților divorțați, cuantumul indemnizației unice se împarte în părţi egale între ei.

Pentru acordarea dreptului la indemnizația unică copilului, se ia în considerare vârsta acestuia la data decesului întreținătorului și nu la data solicitării acestui drept. În cazul în care copilul nu a atins vârsta de majorat, indemnizația unică se acordă în baza cererii reprezentantului legal al acestuia, dar stabilirea indemnizației se efectuează pe numele copilului. Indemnizația unică se utilizează doar în interesul lui.

Indemnizația unică se stabileşte doar pe numele unuia dintre membrii familiei.

În cazul în care solicitanţii pot fi atât soțul supraviețuitor, cât şi copiii comuni ai acestuia cu decedatul, stabilirea indemnizației unice se efectuează doar pe numele unuia dintre aceşti beneficiari.

Publicitate
Publicitate

Copiii întreținătorului, în cazul în care părinții sunt divorțați, precum şi copiii născuți în afara căsătoriei, dar asupra cărora a fost recunoscută paternitatea au dreptul de a beneficia de indemnizația unică.

Cum se stabilește indemnizația în cazul în care există mai mulţi beneficiari?

În cazul în care există mai mulţi beneficiari ai indemnizației unice, provenind din diferite familii, cuantumul indemnizației unice se împarte în părți egale între beneficiari.

În cazul apariției unor noi beneficiari după ce a fost stabilit dreptul la indemnizația unică, dar care încă nu a fost achitată, plata indemnizației unice se sistează în scopul achitării indemnizației unice pentru toţi beneficiarii. În cazul în care indemnizația a fost deja achitată, această sumă se împarte în părţi egale între beneficiari din contul beneficiarului care a ridicat suma indemnizației unice. În cazul în care beneficiarii nu pot ajunge la înţelegere pe cale amiabilă, aceştia se pot adresa în instanţa de judecată.

Indemnizația unică se achită de către instituția medico-sanitară publică sau autoritatea publică solicitantă în care a activat persoana decedată o singură dată după stabilirea decesului. Plata se efectuează la contul bancar al solicitantului care a obținut dreptul la această indemnizație, în termen de două zile lucrătoare de la data încasării pe contul instituției a mijloacelor financiare transferate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Cum se depune cererea?

Persoana care are dreptul la indemnizația unică, sau tutorele/curatorul acesteia trebuie să depună o cerere, cu prezentarea documentelor confirmative, la instituția medico-sanitară publică sau autoritatea publică în care a activat persoana decedată. Cererea se consideră completă și se acceptă pentru stabilirea indemnizației unice, dacă toate actele confirmative au fost prezentate de către solicitant.

La cerere se anexează actul de identitate al solicitantului; certificatul de deces al întreținătorului, certificatul constatator de deces (formular 106/e), eliberat de ANSP care confirmă cauza decesului – COVID-19, acte de stare civilă care să adeverească căsătoria/gradul de rudenie cu decedatul.

Atunci când copilul decedatului a obținut dreptul la indemnizația unică, se prezintă suplimentar, după caz, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificatul de studii al copilului decedatului care are vârsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani eliberat de instituţiile de învățământ secundar, mediu de specialitate sau superior.

La 9 martie 2021, 94 de cadre medicale au decedat ca urmare a complicațiilor provocate de COVID-19.

Publicitate
Publicitate