Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Despre asigurarea obligatorie de asistență…

Despre asigurarea obligatorie de asistență medicală. Clinica Juridică ZdG

De la lansarea rubricii „Consultanță Juridică la ZdG”, majoritatea cititorilor au fost interesați de modul în care funcționează sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală în R. Moldova. Mai multe întrebări la acest subiect au apărut și în contextul stării de urgență și ca urmare a deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale. ZdG a discutat cu avocatul și expertul în drept medical Ion Dodon, despre sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală din R. Moldova.

Cine trebuie să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală?

„Teoretic, toată populația R. Moldova trebuie să fie asigurată. Există trei categorii de beneficiari ai sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală: persoanele angajate, cărora li se reține un anumit procent din salariu pentru asigurarea obligatorie de asistență medicală, persoanele care achită prima de asigurare obligatorie în sumă fixă și persoanele asigurate de Guvern”, a spus expertul. 

El a explicat că persoanele angajate trebuie să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime de 9%. În anul 2020 angajatul achită 4,5% din salariul său brut, iar angajatorul mai achită din contul său încă 4,5%. Totuși, din întâi ianuarie 2021, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală va fi achitată exclusiv de angajat. Angajatorul nu va participa la aceste plăți. 

A doua categorie o reprezintă persoanele care nu sunt angajate dar totuși au un venit stabil, cum ar fi: avocații, notarii, deținătorii de patentă de întreprinzător, fondatorii de întreprinderi individuale, deținătorii  de terenuri agricole, persoanele care dau în arendă sau iau în arendă  terenuri agricole. Această categorie de persoane urmează să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală  în sumă fixă. Mărimea primei de asigurare este stabilită în fiecare an, iar în anul 2020 această sumă este de 4056 de lei, a explicat Ion Dodon. 

„A treia categorie sunt persoanele asigurate de Guvern. Statul a considerat că nu este posibil în mod obișnuit ca aceste persoane să dispună de surse financiare pentru ca să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală”, a precizat expertul.

Conform legii, din această categorie fac parte: copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani,  elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţămînt cu frecvență, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării,  gravidele,parturientele și lăuzele,  persoanele cu dizabilităţi, pensionarii, șomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate, părinții, inclusiv cei adoptivi, care educă patru și mai mulți copii, persoanele din familiile defavorizate, beneficiarii de protecţie internaţională, donatorii de organe. 

De ce populația trebuie să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Ion Dodon a explicat că statutul de persoană asigurată îi conferă dreptul fiecărei dintre aceste persoane, indiferent de categoria din care face parte, să beneficieze de un anumit volum de servicii de asistență medicală. Volumul de servicii de asistență medicală se stabilește prin hotărârea Guvernului cu privire la Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, la propunerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Ce se întâmplă în cazul în care persoana face parte din două categorii de în același timp?

Ion Dodon, avocat, expert în drept medical
Ion Dodon, avocat,
expert în drept medical

„Dacă se suprapun aceste categorii, în primul rând se ține cont de statutul de angajat al persoanei. De exemplu: dacă este o persoană angajată în câmpul muncii și în același timp este persoană cu dizabilități, atunci lui, ca și angajat, i se va reține din salariu costul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală. Statul intervine și ajută acolo unde persoana nu poate să își achite de sinestătător prima de asigurare obligatorie de asistență medicală”, a subliniat Ion Dodon

Ce se întâmplă în cazul în care oamenii nu sunt asigurați, dar au nevoie de asistență medicală?

„Există situații în care oamenii au nevoie de asistență medicală urgentă, spre exemplu în cazul accidentelor rutiere. Chiar dacă persoana nu este asigurată, ea va primi asistența medicală necesară, însă, ea va fi identificată, cu scopul ca ulterior să i se solicite recuperarea cheltuielilor pentru tratament”, a explicat expertul. 

Conform legii, persoanele neasigurate beneficiază de tratament gratuit în cazul în care suferă de: tuberculoză, tulburări mintale, alcoolism, narcomanie, afecțiuni oncologice, HIV/SIDA, sifilis, hepatită virală acută A, gripă pandemică.

Care este data limită de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Ion Dodon a explicat că în cazul în care persoana este angajată oficial, atunci angajatorul are grijă ca odată cu plata salariului, până la data 25 a lunii, să achite procentul din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, trebuie achitată până la data de 31 martie. Prin Legea Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală se fac și unele reduceri pentru anumite categorii de persoane, spre exemplu, pentru deținătorii cotelor de teren, dacă achită prima în termen. 

„În cazul în care prima de asigurare obligatorie de asistență medicală nu este achitată până la data de 31 martie, atunci Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) poate calcula penalități în mărime de 0,1% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere. Pentru cei care întârzie să achite prima, statutul de persoană asigurată se activează în termen de șapte zile din momentul achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală”, a precizat Ion Dodon. 

Sunt obligați cetățenii R. Moldova care locuiesc în străinătate să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală?

„Cetățenii R. Moldova care au un loc permanent de trai peste hotare și nu sunt rezidenți ai R. Moldova, nu au obligația de a achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Acest lucru se întâmplă în cazul în care ei nu se află pe teritoriul R. Moldova mai mult de 183 de zile. În acest caz, ei au legătură statornică cu alt stat. Cetățenii R. Moldova care au un loc permanent de trai în țările Uniunii Europene, plătesc, de obicei, prime de asigurare în țara în care trăiesc. Cei care au plecat în vacanță, chiar dacă vacanța a durat mai mult timp, oricum sunt obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală” , a subliniat expertul..

Persoanele care vin în R. Moldova de peste hotare pe un termen scurt, dar rămân rezidenți a statului din care vin, nu sunt obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală.

„A existat o excepție în perioada stării de urgență, însă această perioadă s-a încheiat. În principiu, statul R. Moldova nu are careva obligații față aceste persoane și din această cauză ei ar trebui să achite costul tratamentului medical. Persoanele rezidente ale unui altui stat, care vin în R. Moldova, au posibilitatea să se asigure și în R. Moldova, achitând costul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă”, a spus Ion Dodon.

Există acorduri cu alte state care prevăd oferirea asistenței medicale cetățenilor străini aflați temporar în R. Moldova?

Expertul a explicat că există acorduri la nivelul CSI care prevăd obligația statelor semnatare să acorde servicii medicale în aceleași condiții în care le acordă cetățenilor proprii. Dacă în R. Moldova gravidelor li se acordă din contul statului asigurarea obligatorie de asistență medicală, R. Moldova, spre exemplu, ar trebui să procedeze în același mod cu o gravidă din Federația Rusă aflată pe teritoriul R. Moldova. Adică, să acționăm în același mod în care acționăm față de propriii cetățeni cu cetățenii statului cu care am semnat acordul. În statul din componența CSI care a semnat acest acord, de exemplu Federația Rusă, regulile care sunt aplicabile pentru cetățenii ruși sunt aplicați și pentru cetățenii R. Moldova aflați în Federația Rusă. 

Unde pot apela oamenii pentru a se informa referitor la asigurarea obligatorie de asistență medicală?

Ion Dodon a precizat că prima de asigurare obligatorie de asistență medicală se achită indiferent de faptul dacă persoana va beneficia sau nu de asistență medicală.

„Sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală este un sistem solidar, orientat social. Chiar dacă o persoană tânără a achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală și nu a beneficiat de careva servicii, să fie sigură că copii săi, părinții săi care sunt asigurați de către stat vor beneficia de asistență medicală”, a relatat expertul

 El a mai spus că deseori apar întrebări de tipul: „Eu am achitat costul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală și nu am beneficiat de asistență medicală, pot să-mi restitui banii?”. Din spusele lui, persoana poate să înceapă un litigiu întreg pe acest motiv. Oamenii trebuie să se informeze, iar dacă simt că nu li se face dreptate, să consulte un avocat.

Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul CNAM www.cnam.md. Oamenii pot apela la Linia verde CNAM: 0 800 99999 sau la Linia de informare a MSMPS: 022 26-88-54. De asemenea, pe site-ul www.legis.md pot fi consultate Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din 27.02.1998 și Legea privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Sistemul de asigurări sociale de sănătate din R. Moldova este construit pe modelul sistemului german. Numit și Bismarck, acest model de asigurare de sănătate a fost introdus în Germania, la sfârșitul secolului XIX de către Otto von Bismarck și este bazat pe primele de asigurare obligatorie ce depind de venitul realizat şi nu de starea de sănătate a persoanelor asigurate. Același model de sistem de asigurare de sănătate funcționează și în state precum: Franța, Austria, Belgia, Polonia și Lituania.