Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   VIDEO/Cum poți verifica dacă angajatorul…

VIDEOCum poți verifica dacă angajatorul a declarat corect veniturile pe care le-ai obținut?

Fiecare angajator este obligat să declare la Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) veniturile pe care le au angajații săi. Fiecărui angajat instituția îi atribuie un cod personal de asigurări sociale (CPAS), iar în baza lui poate fi accesată informația din contul personal de asigurări sociale care conține: veniturile persoanei de la toate locurile de muncă, dar și informația despre prestațiile sociale pe care le primește. Fiecare persoană poate verifica această informație. Pentru aceasta trebuie să solicite de la CNAS o parolă de acces la cont sau să utilizeze semnătura electronică.

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) acumulează, lunar, în Registrul evidenței individuale de stat, informaţia despre venitul asigurat al persoanelor angajate oficial, inclusiv suma indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă, dar şi mărimea contribuţiilor calculate şi transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Ce este Codul Personal de Asigurări Sociale?

Registrul prevede pentru toţi subiecții înregistrării folosirea obligatorie în toate documentele sistemului de asigurări sociale a CPAS. Fiecare persoană angajată oficial în câmpul muncii primește, în mod obligatoriu, acest  cod, care este atribuit în mod centralizat tuturor asiguraților şi care rămâne neschimbat pe parcursul întregii perioade de existență a datelor acestora. CPAS-ul se  păstrează pe parcursul întregii vieți a asiguratului, iar după decesul acestuia – pe toată perioada păstrării dosarului de pensionare prevăzută de lege.

CNAS este unicul administrator al codului personal de asigurări sociale pentru fiecare asigurat. Instituția asigură colectarea, transmiterea şi acumularea informaţiei pentru fiecare asigurat.

Cum poți vizualiza informația privind veniturile ?

„Persoanele angajate oficial în câmpul muncii pot vizualiza contul curent al persoanei asigurate, având o parolă care se eliberează de CNAS pentru a vedea care este venitul pe care îl declară angajatorul. În cazul în care persoana activează prin cumul, aceasta poate vizualiza dacă toți angajatorii au transmis informația ce se referă la venituri. De asemenea, accesând contul, fiecare asigurat poate vizualiza contribuțiile care sunt calculate și achitate, precum şi prestațiile sociale, în cazul în care a beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de șomaj. Beneficiarii de pensii pot vizualiza suma lunară pe care o primesc”, menționează Olga Mihaeş, șefă-adjunctă la Direcția generală pensii şi alocaţii din cadrul CNAS.

 Pentru a obține parola de acces la contul curent al persoanei asigurate, orice cetățean al R. Moldova care a fost sau este angajat oficial în câmpul muncii și a achitat contribuții din salariu sau angajatorul i-a reținut contribuțiile de asigurări  sociale și a prezentat informația poate beneficia de acest drept de a vizualiza contul, prin depunerea unei cereri la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) de la locul de trai sau pe pagina oficială www.cnas.md.

CTAS îi va acorda persoanei contra semnătură un login și o parolă nominală sigilate într-un plic, la care va avea acces doar ea. 

Astfel, persoanele pot verifica toate informațiile din cont 24/24, șapte zile din săptămână. Asigurații care deţin semnătura electronică pot accesa datele din CPAS online, pe site-ul www.cnas.md,  fără a fi necesară introducerea vreunei parole. De asemenea, informațiile din contul personal de asigurări sociale pot fi oferite de CNAS fiecărui asigurat, prin intermediul structurilor teritoriale.

Implementarea pe etape a evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, cu instituirea registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, a început la 1 iunie 2000. Pe parcursul anului 2020, la nivel național au fost atribuite 53 185 de coduri CPAS. În același an, au fost eliberate pe suport de hârtie 29 328 de extrase din conturile personale și au fost înregistrate 61 538 de accesări ale contului personal curent electronic. La  01.01.2021, au fost înregistrate 564 965 de parole de acces la contul curent, ceea ce constituie 80,45% din numărul total de asigurați în sistemul public de asigurări sociale.

Publicitate
Publicitate