Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Ajutor social și ajutor pentru…

Ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului: Cine și în ce condiții are dreptul să beneficieze de acestea?

Ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă familiilor aflate în dificultate, pentru a le asigura un venit lunar minim garantat. Ajutorul social nu se acordă în mod automat. Este necesar ca solicitantul să depună o cerere însoțită de un set de acte confirmative la asistentul social din localitate. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a explicat pentru ZdG care sunt condițiile de acordare a acestor ajutoare cetățenilor R. Moldova.

Cine are dreptul la ajutor social?

Pot beneficia de ajutor social sau de ajutor pentru perioada rece a anului familiile sau persoanele solitare care realizează un venit lunar mai mic decât venitul lunar minim garantat de stat. Venitul lunar minim garantat pentru anul 2020 constituie 1107 lei. În perioada stării de urgență, în lunile aprilie – mai, curent, acesta a constituit 1300 de lei.

De asemenea, membrii adulți ai acestor familii trebuie să se încadreze în cel puțin una din următoarele situații: este pensionar sau persoană încadrată în grad de dizabilitate, este șomer înregistrat şi nu refuză participarea la activitățile de interes comunitar, se află în perioada dintre săptămâna 30-a de sarcină şi săptămâna a 12-a după naștere, în cazul în care copilul se naște mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijește un copil până la vârsta de 3 ani; îngrijește un membru al familiei care necesită îngrijire; înregistrează venituri salariale din activitatea de antreprenoriat sau din activități legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităților.

În cazul în care minorul are capacitatea deplină de exercițiu și întrunește condițiile unuia dintre statutele ocupaționale enumerate mai sus, acesta este considerat adult. În caz contrar, acesta este considerat copil.

La determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiilor care: nu locuiesc la adresa la care își au domiciliul, fapt confirmat prin ancheta socială; execută o pedeapsă privativă de libertate; satisfac serviciul militar în termen; se află la întreținerea statului.

Familiei i se va calcula indicatorul bunăstării

Pentru a se stabili dacă familia are dreptul la ajutor social, acesteia i se va calcula indicatorul bunăstării. Astfel, familiei i se acordă un anumit număr de puncte în funcție de caracteristicile acesteia. Pentru a avea dreptul la ajutor social, acest indicator trebuie să fie mai mic de 88,46. Spre exemplu, cu cât este mai mare familia, cu atât punctajul acordat va fi mai mic. Dacă pentru o familie formată din doi membri se acordă 48 de puncte, pentru una formată din cinci membri se vor acorda 10 puncte la calcularea acestui indicator. Dacă în familie există un membru cu dizabilități, din punctaj se vor scădea 21 de puncte.

Punctele se vor scădea și dacă există un membru văduv, dacă familia nu folosește gaz sau dacă locuiește în municipiul Chișinău. De asemenea, puncte se vor scădea în cazul vârstnicilor solitari cu venit mai mic decât venitul lunar minim garantat. În cazul în care în familie există salariați sau dacă un membru își face studiile contra plată, indicatorul bunăstării se va majora. Dacă familia are vehicul, computer, mașină de spălat automată sau are mai mult de trei animale în curte (cai, porci, vaci sau capre), atunci indicatorul bunăstării se va majora.

„Doar în cazul îndeplinirii cumulative a acestor condiții de calificare, gospodăriei i se va acorda dreptul la prestațiile de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, în baza cererii depuse cu setul de documente necesar”, se arată în răspunsul oferit de MSMPS.

Care este termenul de acordare a ajutorului social?

Ajutorul social sau ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă, începând cu luna în care cererea pentru acordarea ajutorului social a fost înregistrată la structura teritorială de asistență socială, precizează MSMPS.

„Solicitantul ajutorului social are obligația să comunice în scris reprezentantului structurii teritoriale de asistență socială orice modificare intervenită în informația declarată inițial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea”, indică instituția.

Dreptul la ajutor social se stabilește pentru 12 luni calendaristice. Ajutorul pentru perioada rece a anului se achită lunar pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie. Totodată, dreptul la aceste ajutoare se revizuiește la intervenirea oricărei modificări în informația care a fost prezentată anterior.

Care este mărimea ajutorului social?

MSMPS explică faptul că la stabilirea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile obținute în formă bănească din munca retribuită, veniturile din toate tipurile de activitate antreprenorială, veniturile obținute din folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pământ, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate.

În scopul susținerii familiilor compuse doar din persoane în etate sau care au în componența sa persoane în etate, la stabilirea ajutorului social nu se iau în considerare veniturile obținute din activitatea agricolă a familiilor compuse doar din persoane care au împlinit vârsta de 75 ani sau încadrate în grade de dizabilitate, nici veniturile obținute din activitatea agricolă a familiilor compuse doar din persoane care au împlinit vârsta de 62 ani sau care sunt încadrate în grade de dizabilitate. La stabilirea acestor ajutoare se ignoră suportul financiar de stat unor beneficiari de pensii și alocații sociale.

„Mărimea ajutorului social depinde de componența familiei și structura acesteia, precum și de venitul global al familiei, calculate în conformitate cu legislația în vigoare și diferă de la o familie la alta”, precizează MSMPS. Ajutorul pentru perioada rece a anului constituie 500 lei/pe lună.

Care este procedura de solicitare a ajutorului social?

Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoțită de actele confirmative, se depune la asistentul social din localitatea în care trăiește familia. Prin aceeași cerere, Direcția asistență socială examinează posibilitatea acordării dreptului atât la ajutorul social, cât și la cel pentru perioada rece a anului.

Persoana care solicită ajutorul este obligată să prezinte informații complete şi veridice, dar și actele justificative respective. Dacă cererea este incompletă, persoanei i se vor acorda cinci zile pentru a o completa cu actele și cu informațiile necesare. În caz contrar, cererea nu se admite spre examinare. Autenticitatea informației se verifică de către Direcția/secția asistență socială şi protecție a familiei.

Când încetează dreptul la ajutor social?

Persoana nu va mai avea dreptul la ajutor social și/sau la ajutor pentru perioada rece a anului dacă familia își schimbă locul de trai, dacă persoana solitară care a beneficiat de ajutor social a decedat sau a fost declarată dispărută. Dacă familia refuză să i se întocmească ancheta socială sau dacă în anchetă s-au depistat schimbări în datele indicate în cerere, aceasta nu va avea dreptul să-l primească. În cazul în care șomerul înregistrat a refuzat un loc de muncă sau prestarea unor activități de interes comunitar, atunci acesta nu va avea dreptul să primească aceste ajutoare. Același lucru se va întâmpla și în cazul familiilor care refuză să semneze acordul de cooperare sau care nu-și îndeplinesc obligațiile asumate.

Refuzul de acordare a ajutorului social poate fi contestat în instanță

În termen de 15 zile de la data emiterii deciziei, structura teritorială de asistență socială informează în scris beneficiarul despre încetarea dreptului la ajutor social sau la ajutor pentru perioada rece a anului. Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plății ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece, privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.

Inspecția Socială (MD-2065, Chişinău, str. Hâncești 53, bloc B, et.6, tel.: 0 22999-245) este instituția care verifică aplicarea legilor privind acordarea ajutorului social. În caz de constatare a încălcărilor în stabilirea dreptului la ajutor social, solicitanții pot adresa o petiție la această instituție.

În perioada stării de urgență, MSMPS anunță că a aprobat măsuri suplimentare de susținere a familiilor și a beneficiarilor de ajutor social. În lunile aprilie-mai curent, aproximativ 75.700 de familii au beneficiat de cel puțin o plată de ajutor social, dintre care 20.000 sunt familii cu copii. Mărimea medie a prestației a constituit – 1.121 lei.