Principală  —  Ediţia PRINT  —  Ştiri vechi   —   Posturile TV din concernul lui…

Posturile TV din concernul lui Plahatniuc, avertizate public de CCA

CCA a  examinat Raportul Direcţiei Monitorizare TV/Radio, privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale în mijloacele de informare din R. Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor TV „Moldova 1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV Chișinău”,  „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „RTR Moldova”, „Ren Moldova”, în perioada 20-29 octombrie  şi a sesizărilor privind reflectarea campaniei electorale.

Datele raportului au atestat că, în perioada de referință, dintre toţi subiecţii politici mediatizaţi de cele 13 posturi TV, reprezentanţii Guvernului au avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri (10506 sec.), fiind urmaţi de partidele politice PDM (6479 sec.), PLDM (3395 sec.), PCRM (3363 sec.), PLR (1874 sec.), PPP (1796 sec.), PSRM (1652 sec.), PPRM (1316 sec.), MPA (1298 sec.), PL (966 sec.), CI (344 sec.), PPCD (338 sec.), PAD (181 sec.), PCR (172 sec.), MSPR (105 sec.), PNL (95 sec.), PVE (88 sec.), PPR (45 sec.), PPM (31 sec.), PFP (26 sec.), PPDA (24 sec.), BEAMUV (19 sec.)  şi PPNŢ (9 sec.).

Cel mai mediatizat actor politic a fost Iurie Leancă, în calitatea sa de prim-ministru al R. Moldova şi concurent electoral – 3 073 sec., după care urmează liderul PLDM, V. Filat – cu 2137 sec. D. Chirtoacă a apărut în 2031 sec., atât ca primar de Chişinău, cât şi ca membru al PL; V. Voronin a fost reflectat în 1446 sec., R. Usatîi – 1327 sec., iar M. Lupu  a fost surprins în 1268 sec. Datorită funcţiei pe care o deţine şi calităţii sale de concurent electoral, I. Corman a fost mediatizat timp de 1046 sec., urmat de V. Plahotniuc, cu 885 sec. Liderul MPA, S. Mocanu, a avut o pondere de 764 sec., I. Dodon – 727  sec. Preşedintele R. Moldova a apărut pe ecrane timp de 101 sec.

Membrii CCA au constatat că postul public de televiziune „Moldova 1” a reuşit să cuprindă întreg eșichierul politic şi să ofere timp de emisie unui număr de 18 partide. Și „PRO TV CHIȘINĂU” a respectat principiul imparţialităţii şi echilibrului politic în ştiri.

Membrii CCA au arătat asupra neregulilor de la celelalte posturi TV supuse monitorizării. Astfel, radiodifuzorii „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” şi „Canal 3” au favorizat vădit PDM și pe liderul acestuia – M. Lupu, iar   posturile TV 7, N 4  şi Euro TV, au promovat PLDM-ul și pe liderul acestuia, V. Filat.

Publicitate
Publicitate

În cazul postului de televiziune „Jurnal TV”, raportul atestă dezechilibru între timpul de antenă indirect, în care sunt prezentate opinii şi comentarii la adresa  partidelor PDM, PLDM, şi absenţa poziţiei acestora exprimată în timpi direcţi.

Postul de televiziune „Accent TV” a favorizat Partidul Politic „PATRIA” şi pe liderul acestuia R. Usatâi, iar postul TV „Ren Moldova” a mediatizat cu prioritate PCRM.

Raportul a dezvăluit problema ponderii neînsemnate a femeilor în spaţiul mediatic. Membrii CCA au făcut o recomandare editorilor şi jurnaliştilor să ţină cont de necesitatea de a promova şi de a asigura echilibrul de gen în viața politică.

Pentru derogările de la Regulamentul privind  reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă, constatate în urma examinării raportului de monitorizare, CCA a aplicat avertizare publică posturilor de televiziune: „Prime”, „Publika TV”, „Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV” şi „Ren Moldova”.

CCA a sancţionat cu avertizare publică 12 radiodifuzori care nu au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală, dintre care 9 posturi TV: „TV 6 Bălţi”, „Eni Ai”, „Art-TV”, „Inter TV”, „Alt TV”, „Moldova Sport”, „Canal Regional”, „TV Bizim Dalgamiz”, „Bizim Aidinic”, şi 3 posturi de radio: „Budgeac FM”, „Art FM” şi „Radio Pro Mingir”.

Publicitate
Publicitate