Arhiva: Oameni

Balerinele din viaţa artistului Ion Podaru

Cine a spus că lem­nul nu poa­te lua for­me sen­zu­a­le şi deli­ca­te? Să te încân­te prin fineţea şi stră­lu­ci­rea sa? Lem­nul este „alu­a­tul” pe care-l frămân­tă zil­nic tână­rul meş­ter popu­lar…

Viaţa – ca o monedă

Se joa­că cu tem­pe­ra­tu­ri mai îna­l­te de 1000 de gra­de Cel­si­us, îndoa­ie meta­lul, îi dă for­mă, luciu şi-l şle­fu­ieş­te, cre­ând ade­vă­ra­te ope­re arti­za­na­le, ce vor cule­ge doar zâm­be­te­le şi bucu­ria…

Grigore Posternac şi inima trunchiului de pom

Cea­su­ri de lemn cu pen­du­le, par­că adu­se din case­le nobi­li­lor din seco­lul XVIII; măş­ti deco­ra­ti­ve de băr­bat cu mus­ta­ţă stu­foa­să, din care se ivesc doi dinţi răsu­ci­ţi şi rătă­ci­ţi; chi­pu­ri…

Natalia Golobciuc: „Arta nu este o pâine”

Biju­te­ri­i­le sunt deta­li­ul care ne com­ple­tea­ză ținu­ta, ne fac uni­ci, accentuându-ne fru­mu­se­țea. De aceas­tă păre­re este Nata­lia Golob­ciuc, care a deve­nit cunos­cu­tă pen­tru biju­te­ri­i­le sale excep­țio­na­le, ieși­te din tipa­rul obiec­te­lor…