Arhiva

Meniuri noi, copii flămânzi

Meni­ul în gră­di­ni­ţe nu este nici adap­tat pen­tru vâr­sta copi­i­lor, nici sufi­cient de diver­si­fi­cat, iar cei 22,95 lei nu asi­gu­ră raţia zil­ni­că nece­sa­ră preş­co­la­ri­lor, de ace­ea părinţii sunt deter­mi­na­ţi să…

Trei zile de falsuri la Moscova

În doar trei zile, atât cât a durat vizi­ta dele­ga­ţi­ei con­du­se de preşe­din­te­le R. Mol­do­va la Mosco­va, Igor Dodon a reu­şit să facă decla­ra­ţii care con­țin fal­su­ri, pro­mi­siu­ni care vin…