Arhiva

Goana după informaţii – sport naţional

Acce­sul la infor­ma­ţie este prin­ci­pa­la pro­ble­mă a jur­na­lis­mu­lui de inves­ti­ga­ţie din R. Mol­do­va. În timp ce par­la­men­ta­rii afir­mă că legi­sla­ţia asi­gu­ră jur­na­li­ş­ti­lor toa­te pâr­ghi­i­le pen­tru a moni­to­ri­za acti­vi­ta­tea guver­nă­rii, a…