Principală  —  Advertoriale   —   Dezvoltăm societatea civilă în Regiunea…

Dezvoltăm societatea civilă în Regiunea de Dezvoltare Sud

Având scopul de a dezvolta societatea civilă mai puternică și empatică, care este gata să răspundă prompt la situațiile de criză, Asociația Obștească Centrul „CONTACT-Cahul”, recent, a lansat un nou proiect pentru întreaga Regiune Sud.

Proiectul „Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru Egalitate și Pace” este finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Acesta cuprinde 8 raioane din sudul țării și va implica reprezentanții din cadrul a 8 OSC-uri locale: AO „SUPORT CIVIC”, raionul Cahul; Asociația Obștească „Prospect”, raionul Cimișlia; Asociația Obșteasca „AQUA-TAR-SAN”, raionul Taraclia; Asociația Obștească de dezvoltare durabilă în mediul rural „RĂDĂCINI SOLIDARE”, raionul Cantemir; AO „Centrul de Dezvoltare Durabilă Rural-21”, raionul Ștefan Vodă; AO „For Happiness” , raionul Basarabeasca; Asociația Obștească „Raza încrederii”, raionul Căușeni și Asociația Obștească „LT&Liceum” , raionul Leova.

Prima activitate, care a pus baza fortificării cunoștințelor participanților, a fost Academia Multiplicatorilor Regionali pentru Egalitate și Pace. Programul de training și mentorat face parte din obiectivul unu al proiectului, și anume „Creșterea capacităților OSC-urilor pentru echitate și pace prin crearea Rețelei Multiplicatorilor Regionali”.

Evenimentul s-a desfășurat timp de 4 zile și a cuprins tematici diverse: Agenda Femei, Pace și Securitate (Rezoluția 1325); Metode eficiente de intervenție în situații de criză; Participarea femeilor, inclusiv femei refugiate, la viața economică, socială și politică la nivel local; Egalitate de gen și abilitarea femeilor; Dezvoltare personală și Leadership; Tehnici de comunicare și asigurare a vizibilității.

Managera de proiect, Cristina Lupan, în partea de salut, a menționat: „Această activitate, este una importantă deoarece pe de o parte a lansat proiectul în Regiunea de Dezvoltare Sud, pe de altă parte a servit drept bază în creșterea capacităților ONG-urilor partenere pentru implementarea cu succes a proiectului. Suntem siguri că pe parcursul acestor zile vom învăța multe informații care ne vor ajuta să promovăm pe larg mesajul proiectului SOLIDARI PENTRU EGALITATE ȘI PACE”.

Beneficiarii direcți ai Academiei sunt 22 reprezentanți ai societății civile din Regiunea Sud. Persoanele instruite vor deveni multiplicatori regionali, având misiunea de a informa cetățenii din localitățile din care vin despre subiectele vizate.

Dna Mocanu Valentina, reprezentanta AO „Rădăcini Solidare” din s. Cociulia, r. Cantemir a spus: „Activitatea a fost destul de informativă, interactivă, destul de bine organizată, cu multă comunicare care m-a încărcat atât informațional, cât și emoțional. Acum pot merge în localitatea mea să motivez și alte persoane să se implice”.

În urma seminarelor și temelor abordate, am beneficiat de informații prețioase privind dezvoltarea personală, mi-a creat dorința și mi-a oferit nenumărate unelte pentru a aplica și a ajuta societatea la nivel local” ne-a mărturisit o altă participantă.

Astfel, prin acest proiect ne propunem să contribuim la prevenirea violenței bazate pe gen și promovarea rolului femeilor în asigurarea păcii și securității în Republica Moldova.

P.