Principală  —  Advertoriale  —  Anunțuri   —   Universitatea de Stat de Medicină…

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere la studii de rezidenţiat în anul universitar 2023-2024

Concursul de admitere la studii de rezidenţiat se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare cu finanțare de la bugetul de stat, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 798 din 27.09.2023 și Planului de înmatriculare în bază de contract cu taxă de studii, aprobat la ședința Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” din 03.10.2023.

La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenți ai studiilor superioare integrate la programele de studii Medicină, Farmacie, Stomatologie și Medicină preventivă ale USMF „Nicolae Testemițanu” şi ale instituțiilor de învățământ superior medical/farmaceutic de peste hotare, acreditate în modul stabilit.

Înscrierea la concurs va avea loc în perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2023, utilizând platforma instituțională erezidentiat.usmf.md.

Pentru înscriere la concurs, candidatul va completa cererea în format electronic și va depune on-line, la Comisia de admitere în rezidențiat, Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte scanate, în format .pdf sau .jpeg:

a)  actul de studii și suplimentul acestuia;
b)  buletinul de identitate în termen de valabilitate;
c)  certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;
d)  chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs.
e) certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția din anul admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
f) certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

Pentru informaţii suplimentare, apelaţi Comisia de admitere în rezidenţiat la nr. de tel.: (+373) 22 242 391, (+373) 22 205 153 sau accesaţi: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-postuniversitare/rezidentiat

PLANUL
de admitere la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, anul universitar 2023-2024 

Nr.SpecialitateaLocul instruiriiTotal admiteri
Pe locPe postTotal
MEDICINĂ
1.        Anatomie patologicăChișinău 88
2.        Anestezie şi terapie intensivăChișinău102138
Bălți 7
3.        Boli infecţioaseChișinău7714
4.        CardiologieChișinău2911
5.        Chirurgie generalăChișinău2716
Bălți 7
6.        DermatovenerologieChișinău246
7.        EndocrinologieChișinău4711
8.        GastroenterologieChișinău257
9.        GeriatrieChișinău224
10.     Medicină de familieChișinău54348
11.     Medicină de laboratorChișinău 44
12.     Medicină de urgenţăChișinău51419
13.     Medicină internăChișinău61420
14.     Medicina munciiChișinău 22
15.     Medicină legalăChișinău 77
16.     NeonatologieChișinău336
17.     NeurochirurgieChișinău246
18.     NeurologieChișinău7714
19.     Obstetrică şi ginecologieChișinău 712
Bălți 5
20.     OftalmologieChișinău 77
21.     OncologieChișinău 44
22.     Ortopedie şi traumatologieChișinău21012
23.     OtorinolaringologieChișinău21012
24.     PediatrieChișinău31114
25.     PneumologieChișinău31114
26.     PsihiatrieChișinău7714
27.     Radiologie şi imagistică medicalăChișinău71421
28.     Reabilitare şi medicina fizicăChișinău31114
29.     ReumatologieChișinău213
30.     UrologieChișinău4610
Total92286378
SĂNĂTATE PUBLICĂ
1.    EpidemiologieChișinău 44
2.    IgienăChișinău2 2
3.    Medicina munciiChișinău2 2
4.    MicrobiologieChișinău347
5.    Nutriție și dieteticăChișinău123
Total81018
FARMACIE
1.    Farmacie comunitară și de spitalChișinău156
Total156
STOMATOLOGIE
1.        Chirurgie dento-alveolarăChișinău1 1
2.        ParodontologieChișinău 11
3.        PedodonțieChișinău 22
4.        Protetică dentarăChișinău1 1
Total235

PLANUL
de admitere la studii de rezidențiat, în bază de contract cu taxă de studii, anul universitar 2023-2024

Nr.SpecialitateaLocul instruiriiNumărul de locuri
STOMATOLOGIE
1.        Chirurgie dento-alveolarăChișinău9
2.        EndodonțieChișinău10
3.        OrtodonțieChișinău6
4.        ParodontologieChișinău9
5.        PedodonțieChișinău10
6.        Protetică dentarăChișinău11
Total55
FARMACIE
1.    Farmacie  analiticăChișinău5
2.    Farmacie clinicăChișinău7
3.    Farmacie comunitară și de spitalChișinău5
4.    Tehnologie farmaceutică industrialăChișinău5
Total22

* Acesta este un anunț publicitar