Principală  —  Advertoriale  —  Anunțuri   —   Asociația Grupul de Acțiune Locală…

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline” anunță concurs de granturi în cadrul Programului LEADER

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline” anunță concurs de granturi  în cadrul Programului LEADER pentru antreprenorii, autoritățile publice locale și organizațiile non-guvernamentale, care activează în localitățile Trifești, Pripiceni-Răzeși, Peciște, Ignăței, Meșeni, Răspopeni, Tîrșiței, Scorțeni, Chiștelnița, Țînțăreni. Prin acest concurs, GAL-ul își propune să susțină ideile de dezvoltare a localităților din microregiune, care corespund următoarelor Obiective specifice:

OBS 1.1. Consolidarea sectorului agrar

OBS 1.2 Susținerea și dezvoltarea businessului non-agricol

OBS 2.1. Modernizarea infrastructurii locale pentru o utilizare sigură

OBS 2.2. Îmbunătățirea calității serviciilor și amenajarea modernă a teritoriilor

OBS 3.1. Conservarea și valorificarea patrimoniului construit și imaterial de pe teritoriul GAL

OBS 4.1. Sporirea implicării locuitorilor în îmbunătățirea managementului deșeurilor

Cine poate participa la concurs?

  • Entități juridice din sectorul antreprenorial, public și civic, care au adresă juridică sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL „Trei Coline” 
  • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Trei Coline”;
  • Persoanele fizice cu dreptul să practice activități de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică în conformitate cu legislația RM cum sunt GȚ, ÎI, care intră în componența GAL „Trei Coline”

În cadrul prezentului apel, același solicitant poate depune doar o cerere de finanțare, și poate fi beneficiar doar al unui singur proiect, indiferent dacă acesta se va implementa individual sau prin asociere.

Termenul de depunere a cererii de finanțare a proiectului și anexe este 19 septembrie 2022, ora 23:59.

Subvențiile vor fi oferite de MAIA și AIPA. Suma lor ajunge la 200 000 lei, pentru proiecte individuale și 300 000 lei, pentru parteneriate.

Pentru a accesa un grant, urmează pașii:

Studiază Regulile de participare pentru a afla mai multe detalii:

Completează aplicația și bugetul.

Trimite documentele (aplicația, bugetul și anexele) pe adresa gal3coline@gmail.com

Pentru întrebări și clarificări, ne puteți scrie pe email: gal3coline@gmail.com sau pe pagina de Facebook.

Programul LEADER este un instrument de subvenționare a Grupurilor de Acțiune Locală administrat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și implementat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, cu sprijinul Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova, precum și a partenerilor de dezvoltare: Uniunea Europeană, Polish Aid și USAID