Principală  —  Advertoriale  —  Anunțuri   —   ANUNŢ PUBLIC/ Consultarea proiectului Programului…

ANUNŢ PUBLIC Consultarea proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului a activității planificate

Î.S. MOLDELECTRICA, cu sediul în str. V. Alecsandri nr. 78, or. Chișinău, Republica Moldova, în calitate de inițiator al proiectului “Interconectarea sistemelor electroenergetice al Republicii Moldova și al României”, Componenta B: Construcția SE Bălți-400 kV și LEA 400 kV Bălți – Suceava, anunță publicul interesat, despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (în situația când este cazul, se va indica în context transfrontier) stabilită prin art.19 din Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM). 

Activitatea planificată constă în realizarea unei linii electrice de înaltă tensiune noi – LEA 400 kV Bălți – Suceava cu o lungime de circa 48 km, o stație electrică nouă de 400 kV, care va asigura interconectarea sincronă între Sistemul Electroenergetic al Republicii Moldova și Sistemul Electroenergetic al României, și modernizarea (extindere și adaptare pentru noua conexiune de 400 kV) stației existente Bălți 330/110/10,5 kV. Stația nouă de 400/110 kV va ocupa cca. 4 ha și va fi amplasată în imediata vecinătate a stației electrice existente Bălți 330/110/10,5 kV, care se află la cca. 0,6 km de municipiul Bălți.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unui nivel mai înalt de securitate energetică pentru Republica Moldova și integrarea pe piața energetică europeană, în conformitate cu Strategia Energetică până în anul 2030, adoptată în anul 2013 de Guvernul Republicii Moldova.

Obiectivul principal al activității planificate este asigurarea interconectării asincrone între Sistemul Electroenergetic al Republicii Moldova și Sistemul Electroenergetic al României prin realizarea unei linii electrice aeriene (LEA) de 400 kV Bălți – Suceava cu o lungime de circa 48 km, care va realiza legătura între stațiile electrice 400/110 kV Bălți și 400/110/20 kV Suceava și al cărei traseu traversează din România spre Republica Moldova peste râul Prut prin N-V, trecând prin raioanele: Glodeni, Fălești, Rîșcani și municipiul Bălți.

Astfel, în vederea consultării proiectului Programului de realizare, a cererii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și a deciziei nr.10/2923/2022 din 22.06.2022, emisă de către Agenția de Mediu (autoritatea competentă pentru protecția mediului), se pune la dispoziția publicului interesat accesarea informației aferente (documentația EIM) prin următoarele metode: 

  1. în format electronic la adresele web menționate în tabelul de mai jos – link pe care îl utilizați pentru a accesa și/sau descărca documentația EIM, inclusiv formularul de sesizări dacă va fi cazul;
  2. în format tipărit la adresele poștale menționate în tabelul de mai jos – unde la fiecare instituție/întreprindere veți solicita la secretariat sau registratură accesul pentru consultarea documentației EIM tipărite și completarea unui formular de sesizări, dacă va fi cazul.

Publicul interesat, din data publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului în termen de 30 de zile.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului, la adresele poștale indicate în tabelul de mai sus sau cele electronice de mai jos: