Principală  —  Advertoriale  —  Anunțuri   —   Anunț de vânzare la licitație…

Anunț de vânzare la licitație a unui bun imobil din Porumbrei, Cimișlia

Executorul judecătoresc Petranov Irina vinde la licitaţia publică bunurile debitorului Balan Vasile an. 13.01.1977 adresa r-l Cimislia s.Porumbrei, bunul imobil cu nr. Cadastral 2925205.107 amplasate în r-l Cimislia s.Porumbrei, agricol, suprafața de 1,026 ha, la suma de 55898,40 lei. Bunurile au fost  evaluate de către Compania Imobiliară, raportul nr 48/10-2022 din 28.10.2022.

Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele documente:
– Cerere de participare la licitaţie;
– Copie documentul de plată care confirmă depunerea acontului în mărime de 5% pe contul executorului judecătoresc MOLDMD2X318, MD31ML000000000022390183, с/f 35125693;
– Cuantumul taxei de participare în sumă de 60 lei;
– Procura, după caz, pentru dreptul de a participa la licitaţie.

Primirea cererilor şi a documentelor necesare se încheie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc la 26.01.2023, ora 14:00 la sediul executorului judecătoresc: or. Leova, str. Ștefan cel Mare 73, bir. 15 biroul nr. 1. Telefon de contact: 067651977.

Se informează Balan Vasile despre prevederile art. 125 al.5 CE, că cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării licitaţiei, se admite vînzarea de către debitor a bunurilor sechestrate la un preţ care să nu fie mai mic decît valoarea stabilită în procesul-verbal de sechestru sau în raportul de evaluare, cu condiţia virării sau vărsării sumelor, obţinute din vînzare, nemijlocit la contul executorului judecătoresc.

Executor judecătoresc, Petranov Irina

 * Acesta este un anunț publicitar. Formularea textului aparține autorului.