[VIDEO] Socialiștii la Bruxelles. „Au fost alungați pentru că nu aveau autorizație”

În timp ce la Bru­xe­l­les avea loc sem­na­rea Acor­dul de Aso­ci­e­re și Liber Schimb cu Uniu­nea Euro­pea­nă, repre­zen­tan­ți ai par­ti­du­lui soci­a­list au orga­ni­zat un pro­test în faţa sediu­lui Comi­si­ei Euro­pe­ne. Aceștia au scan­dat mesa­je împo­tri­va sem­nă­rii, anti euro­pe­ne, pre­cum și au mili­tat pen­tru orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum.

Pro­tes­ta­ta­rii au fost ghi­dați de juriș­tii PSRM – Vasi­le Bolea și Vic­tor Polea­cov; lide­rul ari­pii de tine­ret a PSRM Mari­a­na Rad­van; poli­to­lo­gul Sta­ni­slav Var­ta­ne­an și depu­ta­tul soci­a­list Ion Ceban. 

„Îi îndem­năm pe ofi­ci­a­lii euro­pe­ni să înce­te­ze hao­sul poli­tic şi să dea indi­ca­ţii auto­ri­tă­ţi­lor mol­do­ve­neş­ti de a orga­ni­za un refe­ren­dum”, a decla­rat în tim­pul acți­nii juris­tul PSRM, Vasi­le Bolea. Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui emis de ser­vi­ci­ul de pre­să al PSRM, poli­ţia a inter­zis desfă­şu­ra­rea mani­fes­ta­ţi­i­lor într-o rază de 100 metri de la locul de sem­na­re a Acor­du­lui. Ulte­ror, aceștia ar fi măr­șă­lu­it prin cen­trul Bruxelles-ului.

„Au fost alun­ga­ți pen­tru că nu aveau auto­ri­za­ție pen­tru acest pro­test”, a spus pen­tru ZdG Lud­mi­la Bul­gar, pre­șe­din­ta Insti­tu­tu­lui Euro­pean pen­tru Mol­do­va, din Bru­xe­l­les. „Poli­tia ne-a spus că au fost vreo 30 de per­soa­ne. Ini­țial s-au dus la pla­to­ul Ber­la­y­mont, însă au fost alun­ga­ti de aco­lo. Pro­ba­bil din aceas­tă cau­ză au ajuns la Pla­ce du Luxem­bo­urg” ada­u­gă Lud­mi­la Bul­gar.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Petru

  Tre­bu­iau sa fiie inchi­si aco­lo pe vre-o doua zile pen­tru pro­test nea­u­to­ri­zat. S-o dus o mina de oame­ni cu inten­tia sa stri­ce vii­to­rul a intre­gii tari insa sigur nu are nici un impact ase­me­nea pro­test.

 • Nic

  Iata ca tra­da­to­rii si vene­ti­cii pla­ti­ti de Mosco­va isi ara­ta col­tii. Cu rusii e clar , dar ce se inti­pla cu tra­da­to­rii , oare nui mus­tra con­sti­in­ta???????

 • Cice­ro

  Pana cand, in sfar­sit, Cati­li­na, vei abu­za de rab­da­rea noas­tra ?

 • Nicu

  Daca mol­do­ve­nii ar fi des­tep­ti i-ar intim­pi­na la aero­port si i-ar XXXX si i-ar XXXX, XXXXX

 • Cre­zyi

  Para­zi­tii Moldovei-au impras­ti­at si pe aco­lo rautate.Expulzati din tara