[VIDEO] Socialiștii la Bruxelles. „Au fost alungați pentru că nu aveau autorizație”

În timp ce la Bru­xe­l­les avea loc sem­na­rea Acor­dul de Aso­ci­ere și Liber Schimb cu Uniu­nea Euro­peană, repre­zen­tanți ai par­ti­du­lui soci­a­list au orga­ni­zat un pro­test în faţa sediu­lui Comi­siei Euro­pene. Aceștia au scan­dat mesaje împo­triva sem­nă­rii, anti euro­pene, pre­cum și au mili­tat pen­tru orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum.

Pro­tes­ta­ta­rii au fost ghi­dați de juriș­tii PSRM – Vasile Bolea și Vic­tor Polea­cov; lide­rul ari­pii de tine­ret a PSRM Mari­ana Rad­van; poli­to­lo­gul Sta­ni­slav Var­ta­nean și depu­ta­tul soci­a­list Ion Ceban. 

„Îi îndem­năm pe ofi­ci­a­lii euro­peni să înce­teze hao­sul poli­tic şi să dea indi­ca­ţii auto­ri­tă­ţi­lor mol­do­ve­neşti de a orga­niza un refe­ren­dum”, a decla­rat în tim­pul acți­nii juris­tul PSRM, Vasile Bolea. Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui emis de ser­vi­ciul de presă al PSRM, poli­ţia a inter­zis desfă­şu­ra­rea mani­fes­ta­ţi­i­lor într-o rază de 100 metri de la locul de sem­nare a Acor­du­lui. Ulte­ror, aceștia ar fi măr­șă­luit prin cen­trul Bruxelles-ului.

„Au fost alun­gați pen­tru că nu aveau auto­ri­za­ție pen­tru acest pro­test”, a spus pen­tru ZdG Lud­mila Bul­gar, pre­șe­dinta Insti­tu­tu­lui Euro­pean pen­tru Mol­dova, din Bru­xe­l­les. „Poli­tia ne-a spus că au fost vreo 30 de per­soane. Ini­țial s-au dus la pla­toul Ber­la­y­mont, însă au fost alun­gati de acolo. Pro­ba­bil din această cauză au ajuns la Place du Luxem­bo­urg” ada­ugă Lud­mila Bul­gar.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Petru

  Tre­bu­iau sa fiie inchisi acolo pe vre-o doua zile pen­tru pro­test nea­u­to­ri­zat. S-o dus o mina de oameni cu inten­tia sa strice vii­to­rul a intre­gii tari insa sigur nu are nici un impact ase­me­nea pro­test.

 • Nic

  Iata ca tra­da­to­rii si vene­ti­cii pla­titi de Moscova isi arata col­tii. Cu rusii e clar , dar ce se inti­pla cu tra­da­to­rii , oare nui mus­tra con­sti­inta???????

 • Cicero

  Pana cand, in sfar­sit, Cati­lina, vei abuza de rab­da­rea noas­tra ?

 • Nicu

  Daca mol­do­ve­nii ar fi des­tepti i-ar intim­pina la aero­port si i-ar XXXX si i-ar XXXX, XXXXX

 • Cre­zyi

  Para­zi­tii Moldovei-au impras­tiat si pe acolo rautate.Expulzati din tara