12 pacienți cu deficiențe mentale au fost aduși la mitingul organizat de PD

La mitin­gul din fața Tea­tru­lui de Ope­ră și Balet din Chi­și­nău au par­ti­ci­pat 12 per­soa­ne cu defi­cienţe men­ta­le, care au fost adu­și de la Inter­na­tul psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din satul Bădi­ce­ni, Soro­ca. Acest lucru a fost con­fir­mat de anga­ja­ții inter­na­tu­lui.

„Toți bene­fi­ci­a­rii noș­tri sunt pe teri­to­riu. Băr­ba­tul cu defi­cien­țe men­ta­le, care a dis­pă­rut, nu e de la noi. Da, la miting au fost 12 pacien­ți de ai noș­tri, dar ei au fost toți adu­și îna­poi”, ne-a expli­cat o anga­ja­tă a Inter­na­tu­lui psi­ho­ne­u­ro­lo­gic. Între­ba­tă cine i-a adus la acțiu­nea de pro­test pe pacien­ții cu defi­cien­țe men­ta­le, aceas­ta s-a eschi­vat. „Nu pot să vă spun. Eu nu am fost cu ei și nu pot să spun cine le-a zis să fie duși aco­lo. Vor­bi­ți cu direc­to­rul, doar că el se află acum pe foa­ie de boa­lă și nu are cum să vă răs­pun­dă”, a adă­u­gat feme­ia.

Potri­vit avo­ca­tei Vio­le­ta Gași­țoi, drep­tul celor 12 bene­fi­ci­a­ri ai inter­na­tu­lui au fost încăl­ca­te, în cazul în care aceștia nu ști­au care este sco­pul ple­că­rii lor la Chi­și­nău. „Dacă ei sin­gu­ri au decis să par­ti­ci­pe la acest miting, atun­ci nime­ni nu putea să le inter­zi­că acest lucru. Însă, ști­ind situ­a­ția de la inter­na­te, când oame­nii nu urmă­resc ști­ri­le de la TV sau radio, atun­ci bănu­iesc că ini­ția­ti­va de par­ti­ci­pa­re a aces­tor pacie­ți este diri­ja­tă de con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei”, sub­li­ni­a­ză avo­ca­ta.

Amin­tim că la 13 ianu­a­rie, a avut loc un miting pen­tru sus­ți­ne­rea Par­ti­du­lui Demo­crat. Oame­nii adu­și din mai mul­te regiu­ni ale țării au cerut cre­a­rea unui Guvern demo­crat.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. alex kooper

  Nu putem exclu­de ca por­ta­lu­ri­le de sti­ri Topes­ti si Pro­Fi­lat , VOR VENI SI CU STIRI DE GENU CA SI MORTII AU VENIT LA PROTESTUL DE SUSTINERE A UNUI GUVERN!!! Asta­zi por­ta­lu­ri­le PLD­Me­dia , recurg la cri­mi­na­li­za­re de infor­ma­tie!! Cind se va pune capat aces­tei pros­tii?!

 2. Simion

  De fapt, toti acti­vis­tii din Jun­ta pd – sar­man­ta ca o cada­na si repug­nan­ta ca o paga­na  – sunt can­di­da­ti la casa de nebu­ni. Psi­ho­pa­ti exclu­si­vis­ti fiind, unii au deja abo­na­ment de loca­tar, te vra­jesc, te folo­sesc, te mani­pu­lea­za cu poves­ti S.F.despre ei. Vanea­za, raco­lea­za, mono­po­li­zea­za. Exa­ge­rea­za, dra­ma­ti­zea­za, bocesc, pen­tru a parea o vic­ti­ma vana­ta. PD – tom­be­ro­nul cla­sei pol­ti­ce, oul de cuc prin case­le de nebu­ni, laza­re­tul ple­pre­lor, sca­tu­ri­na tra­ves­ti­ti­lor, colo­nia fuga­ri­lor.

 3. Reformatorul

  Avo­ca­ta aceas­ta a fost la inter­nat să vadă dacă au TV sau nu? Eu am fost în vizi­ta la unul din spi­ta­le si pot sa spun ca aces­tia se infor­mea­za, s oda­ta ce au drep­tul la vot si la libe­ra ale­ge­re garan­tat de lege, atun­ci nici s ale inn­ter­zi­ca ple­ca­rea la pro­test nu avea nime­ni nici un drept. Nu pole­mi­za­ti si nu abe­ra­ti ati­ta pe acest subiect, va sim­ti­ti frus­tra­ti ca desi cu Usa­tii Plat­for­ma si slu­gi­le lui filat, nu ati putut adu­na in PMAN mai mul­ti oame­ni decit acei ce au fost la pro­tes­tul impo­tri­va anti­ci­pa­te­lor sau care-i trea­ba?!

 4. Aurel

  Ei, hai … eu cred că a răs­puns de fapt vre-un pacient de aco­lo, cikă teme de inves­ti­ga­ție, da oare asta chiar îi temă de inves­ti­ga­tie ? apro­po ati vor­bit cu citi lucră­to­ri de aco­lo ? ori tre­bu­ia cel putin cu 2-3 ca să vă con­fir­me

 5. Anatolie Mereuta

  ZZZ­Z­Z­ZOri­ce om este liber sa faca ce vrea,dar in ori­ce spi­tal ai fi nu poti ple­ca fara sti­rea conducerii,in spi­ta­le si sanatorii,nimeni nu plea­ca cand vrea si cum vrea,asa este regu­la­men­tul, Ganditi-va ce ar fi sa ple­ce fie­ca­re din spi­tal sau sana­to­riu cand vrea,dar nu numai PDM a adus oame­nii in strada,ce Usa­tai sau Dodon nu i-a adus pe oame­ni in stra­da sau plat­for­ma DA nu a fost stran­sa de cineva,asa fac toti,,Aici pro­ble­ma este cu oame­ni care au boli min­ta­le care nu se stie cum reac­tio­nea­za in multime,ceea ce este periculos,dar la noi se poa­te ori­ce,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *