12596668_833357400120381_1774302376_o

12 pacienți cu deficiențe mentale au fost aduși la mitingul organizat de PD

La mitin­gul din fața Tea­tru­lui de Operă și Balet din Chi­și­nău au par­ti­ci­pat 12 per­soane cu defi­cienţe men­tale, care au fost aduși de la Inter­na­tul psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din satul Bădi­ceni, Soroca. Acest lucru a fost con­fir­mat de anga­ja­ții inter­na­tu­lui.

„Toți bene­fi­ci­a­rii noș­tri sunt pe teri­to­riu. Băr­ba­tul cu defi­ciențe men­tale, care a dis­pă­rut, nu e de la noi. Da, la miting au fost 12 pacienți de ai noș­tri, dar ei au fost toți aduși îna­poi”, ne-a expli­cat o anga­jată a Inter­na­tu­lui psi­ho­ne­u­ro­lo­gic. Între­bată cine i-a adus la acțiu­nea de pro­test pe pacien­ții cu defi­ciențe men­tale, aceasta s-a eschi­vat. „Nu pot să vă spun. Eu nu am fost cu ei și nu pot să spun cine le-a zis să fie duși acolo. Vor­biți cu direc­to­rul, doar că el se află acum pe foaie de boală și nu are cum să vă răs­pundă”, a adă­u­gat femeia.

Potri­vit avo­ca­tei Vio­leta Gași­țoi, drep­tul celor 12 bene­fi­ci­ari ai inter­na­tu­lui au fost încăl­cate, în cazul în care aceștia nu știau care este sco­pul ple­că­rii lor la Chi­și­nău. „Dacă ei sin­guri au decis să par­ti­cipe la acest miting, atunci nimeni nu putea să le inter­zică acest lucru. Însă, ști­ind situ­a­ția de la inter­nate, când oame­nii nu urmă­resc ști­rile de la TV sau radio, atunci bănu­iesc că ini­ția­tiva de par­ti­ci­pare a aces­tor pacieți este diri­jată de con­du­ce­rea insti­tu­ției”, sub­li­ni­ază avo­cata.

Amin­tim că la 13 ianu­a­rie, a avut loc un miting pen­tru sus­ți­ne­rea Par­ti­du­lui Demo­crat. Oame­nii aduși din mai multe regiuni ale țării au cerut cre­a­rea unui Guvern demo­crat.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • alex koo­per

  Nu putem exclude ca por­ta­lu­rile de stiri Topesti si Pro­Fi­lat , VOR VENI SI CU STIRI DE GENU CA SI MORTII AU VENIT LA PROTESTUL DE SUSTINERE A UNUI GUVERN!!! Astazi por­ta­lu­rile PLD­Me­dia , recurg la cri­mi­na­li­zare de infor­ma­tie!! Cind se va pune capat aces­tei pros­tii?!

  • Ser­ghey

   dom­nul tau PLa­ho­t­niuc , idi­o­tule.

 • Simion

  De fapt, toti acti­vis­tii din Junta pd – sar­manta ca o cadana si repug­nanta ca o pagana  – sunt can­di­dati la casa de nebuni. Psi­ho­pati exclu­si­visti fiind, unii au deja abo­na­ment de loca­tar, te vra­jesc, te folo­sesc, te mani­pu­leaza cu povesti S.F.despre ei. Vaneaza, raco­leaza, mono­po­li­zeaza. Exa­ge­reaza, dra­ma­ti­zeaza, bocesc, pen­tru a parea o vic­tima vanata. PD – tom­be­ro­nul cla­sei pol­tice, oul de cuc prin casele de nebuni, laza­re­tul ple­pre­lor, sca­tu­rina tra­ves­ti­ti­lor, colo­nia fuga­ri­lor.

 • Refor­ma­to­rul

  Avo­cata aceasta a fost la inter­nat să vadă dacă au TV sau nu? Eu am fost în vizita la unul din spi­tale si pot sa spun ca aces­tia se infor­meaza, s odata ce au drep­tul la vot si la libera ale­gere garan­tat de lege, atunci nici s ale inn­ter­zica ple­ca­rea la pro­test nu avea nimeni nici un drept. Nu pole­mi­zati si nu abe­rati atita pe acest subiect, va sim­titi frus­trati ca desi cu Usa­tii Plat­forma si slu­gile lui filat, nu ati putut aduna in PMAN mai multi oameni decit acei ce au fost la pro­tes­tul impo­triva anti­ci­pa­te­lor sau care-i treaba?!

 • Aurel

  Ei, hai … eu cred că a răs­puns de fapt vre-un pacient de acolo, cikă teme de inves­ti­ga­ție, da oare asta chiar îi temă de inves­ti­ga­tie ? apropo ati vor­bit cu citi lucră­tori de acolo ? ori tre­buia cel putin cu 2-3 ca să vă con­firme

 • Ana­to­lie Mere­uta

  ZZZ­Z­Z­ZOrice om este liber sa faca ce vrea,dar in orice spi­tal ai fi nu poti pleca fara sti­rea conducerii,in spi­tale si sanatorii,nimeni nu pleaca cand vrea si cum vrea,asa este regu­la­men­tul, Ganditi-va ce ar fi sa plece fie­care din spi­tal sau sana­to­riu cand vrea,dar nu numai PDM a adus oame­nii in strada,ce Usa­tai sau Dodon nu i-a adus pe oameni in strada sau plat­forma DA nu a fost stransa de cineva,asa fac toti,,Aici pro­blema este cu oameni care au boli min­tale care nu se stie cum reac­tio­neaza in multime,ceea ce este periculos,dar la noi se poate orice,,