Protest la Chișinău și București organizat de Platforma Unionistă Acțiunea 2012

Plat­for­ma Uni­o­nis­tă „Acțiu­nea 2012” orga­ni­zea­ză  astăzi  o acțiu­ne de pro­test față de decla­ra­ți­i­le amba­sa­do­ru­lui SUA la Chi­și­nău, James D. Pet­tit. Ast­fel, Amba­sa­do­rul SUA în R. Mol­do­va a decla­rat într-un inter­viu pen­tru pos­tul public de tele­vi­ziu­ne că con­si­de­ră “foar­te impor­tant şi aceas­ta desi­gur este poli­ti­ca noas­tră, cred că şi poli­ti­ca de aici, ca Mol­do­va să rămâ­nă un stat suve­ran şi inde­pen­dent în inte­ri­o­rul unor gra­ni­ţe sigu­re. Uni­rea cu Româ­nia, de exem­plu, ca o cale de a intra în UE sau ori­ce alt motiv, nu este o ale­ge­re prac­ti­că şi nu este o ale­ge­re care va face lucru­ri­le mai bune aici, în Mol­do­va. … Mol­do­va nu este Româ­nia, Mol­do­va își are pro­pria sa isto­rie şi pro­pri­i­le pro­vo­că­ri”.

“Vă rugăm să lua­ţi notă de fap­tul că popu­la­ția majo­ri­ta­ră din R. Mol­do­va este româ­neas­că (73%), are ace­eași ori­gi­ne, ace­eași isto­rie, ace­eași cul­tu­ră și ace­eași lim­bă ca popu­la­ția româ­neas­că din Româ­nia”, se men­țio­nea­ză într-o scri­soa­re des­chi­să adre­sa­tă Secre­ta­ru­lui de Stat al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, John Ker­ry de către Plat­for­ma Uni­o­nis­tă Acțiu­nea 2012. 

Pro­tes­tul se des­fă­șoa­ră con­co­mi­tent la Chi­și­nău și Bucu­rești.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

15 comentarii

 1. Hilara Clin-toana

  Slo­ga­ne de scris pe pan­car­te:
  Hey, Lit­tle One, Rus­si­an spy !
  Go Back back home to Moscow to speak Rus­si­an
  and take with you Rus­si­an Occu­pa­tion Army from Trans­nis­tria !
  You are NOT Wel­co­me here !
  We are East-Moldavian Roma­ni­ans !
  We are Euro­pean Roma­nia !
  We know bet­ter who we are !
  Remem­ber: 1939 Ribbentrop-Molotov secre­te occu­pa­tion !
  Remem­ber: Rus­si­an Spy-American CIA diplo­mat Harold James Nichol­son
  /and son- Nathaniel/- Bucha­rest 1990-1992/ now in jail in USA !

  O foto­gra­fie “isto­ri­că”: Chi­și­nău, 27 August 2016 – La Para­da Guver­nu­lui Mafi­ot și Corupt, Amba­sa­do­rul SUA agen­tul rus Pet­tit /cu soție iudai­că Nan­cy – Amba­sa­doa­rea SUA la Riga/
  mer­ge la braț cu Amba­sa­do­rul pre­tins rus -Muhamed-șin, ambii anti-români și anti-unioniști.
  http://www.jc.md/drumul-european-al-republicii-moldova-trece-prin-bucuresti/
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Sem­na­ți aici-
  1.
  Petiț-ie on line /1-
  Cerem Expul­za­rea Amba­sa­do­ru­lui SUA din Moldova-
  http://www.petitieonline.com/expulzarea_ambasadorului_sua_din_moldova
  2.
  Petiț-ie on line/ 2-
  Reca­ll the US Amba­s­sa­dor to the Repu­blic of Mol­do­va, Mr. James Pet­tit.
  Cre­a­ted by M.I. on August 29, 2016-
  https://petitions.whitehouse.gov/petition/recall-us-ambassador-republic-moldova-mr-james-pettit

 2. vasea plombir

  Macar bae­tii istea stiu clar ce vor si nu umbla ascun­si prin tufa­ri ca altii care dimi­ne­a­ta vor una la ami­a­za alta sea­ra cu totul alta da noap­te se rata­cesc pe la nabe­re­ja­na­ia.

  Nimic in isto­rie nu a fost fara sere­tli­cu­ri si nici un joc nu a fost cin­stit dar aces­ti bae­ti lucrea­za prea des­chis si prea demo­crat ceea ce ma fac sa ma indo­iesc ca anu­me asa se va ajun­ge la ceva.

  Da inte­leg sunt un 13% care intelg din cuvint dar res­tul nte­leg din bitka.

  Din alt punct de vede­re bitka tsi­ne de tre­cut ca azi in peri­oa­da demo­cra­ti­ei bitka demo­cra­ta se chea­ma robia finan­ci­a­ra.

  Adi­ca robii au ramas dar sunt alt­fel de robi.

  Hai alt­fel sa lamu­resc.

  Cum o gloa­ta necon­tro­la­ta se poa­te de con­tro­lat?

  Da o tur­ma de oi cum?

  Da atun­ci cind sunt doi cio­be­ni si ambii pre­tind la tur­ma?

  Cind vrei sa repa­ri o casa nu poti sa repa­rai fara sa intri in ea si sa depis­te­zi toa­te chi­ti­bu­su­ri­le ascun­se.

  Pe urma alta pro­ble­ma cum sa impa­ci capra si var­za?

  • Tot-Acela

   dom­nul meu,
   oare de nu vrei să fii în lim­ba mamei tale – Vasi­li­că, Sile, etc.
   dar o dai tot cu nume­le ocu­pan­ți­lor -Vasiok-Trubaciok ?
   nu ai mân­dria nea­mu­lui tău ?
   În Țări­le Bal­ti­ce e o ruși­ne să por­ți nume­le ocu­pan­ți­lor !
   Poa­te că ne meri­tâm soar­ta cu atâ­tea Ali­o­ne, Nadej­de, Liub­o­vi, Igo­ri, Oleg, Vita­lii, Viace-slave, etc.
   Unde-s fru­moa­se­le noas­tre nume stră-bune – Rari­ța, Ioa­na, Domni­ca, Cati­ța, Maru­ș­ca, Mar­gh­ta, Ilea­na,
   Mitru, Cos­ti­ca, Fănel, Toa­der, Ioni­că, etc ? Unde-s ?

   • boul de moldova

    eh baie­ti mala­e­ti vre­ti sa lup­ta­ti cu rusul da nu sti­ti cum. voi sce nu sti­ti ca Rusia nu poa­te fi invin­sa din exte­ri­or? Doar din inte­ri­or. Oare pla­nul lui A Dales de la CIA nu va inva­tat. Ia uite cum a tra­s­nit URSS. Da voi sci vre­ti sa mer­ge­ti la lup­ta des­chi­sa sau prin demo­cra­tie. Actiu­nea asta 2012 mer­ge si mer­ge la nesfir­sit. Asta nu va rezol­va nimic. “Eu per­so­nal am inva­ta dupa manu­a­le­le romi­ne­s­ti pina in cla­sa a 12” Manu­a­le mal­da­ve­ne­s­ti care azi sunt ce tim­pe­nie? Recent am auzit ca sunt si asa porca­rii. Nui vor­ba in min­drie da in tra­s­net. Voi cind vre­ti sa face­ti uni­rea? O alta intre­ba­re e cum? Cre­de­ti ca fara impli­ca­rea SRI asta e posi­bil? Poves­ti!!! Ea uita­ti­va la USATIK de la noi asta e un pro­iect care se chea­ma omul popo­ru­lui. Da asa cum e Usa­tik el va lua nis­te % pen­tru ca FSB nu e prost si stie ce a apro­bat sin­gur intr-un buget redus. AJUNGE ATITA SA VORBIM SI SA SCRIEM POEZII. ISTORIA SE FACE ALTFEL. SUA cum ope­rea­za? pau un sir de ope­ra­tiu­ni spe­ci­a­le si o gram­da de rezi­den­ti pes­te tot. voi ce cre­de­ti ca totul se intim­pla de la sine si cu pan­car­te se face isto­ria? Oare Isra­e­lul ar fi exis­tat fara MOSAD? NU VA SUPARATI PE MINE DA EU TOATA ZIUA PRIVESC FILME PE YOUTUBE DEPSPRE RUCE LEE, RAMBO SI SILVESTR STALONE…citoedata o iau raz­na si ma mut la fan­tas­ti­ca SI AICI DESCOPER CA SE POATE DE ZBURAT SI IN KOSMOS. Iaca Elan Mask ne face rake­te. Mol­do­va­nul demult ar tre­bu­ie sa lucre­ze la pro­iec­tul kos­mic si s-ar putea de zbu­rat pe Jupier sau Nept­un pen­tru ca Luna deja e ocu­pa­ta. DA PENTRU CEI CARE VOR CEVA SA FACA SOVETUIU FILME GEN “ISTORIA SPETSSLUJB” ACOLO SUNTE PESTE 1000 DE ORE CARE AJUTA. Da te satu­ri da cu olea­ca de bere Chi­si­nau trea­ba mer­ge ina­in­te

    • giku boeviku

     Jora beti­va­nul dra­cu­lui asta esti tu!!!
     Noi te astep­tam la bar da tu comen­te­zi.
     Hai mai repe­de ca berea nui ves­ni­ca

   • Vasilika Pampasica

    Ascul­ta nenea dai pace lu Jora. Jora pros­ta amu­ia se ocu­pa cu bau­tul da cum se eli­be­rea­za el o sa va aju­te daca nu o sa uite sau no sa se duca la zaro­bo­tka in Holan­dia. Daca voi face­ti uni­rea cu anii lu Jora ii tre­bu­ie cite­va luni.

    • burik

     Lasa ca Jora neo obis­cit ca rezol­va pro­ble­ma celor 300 000 de imi­gran­ti da amu­ia o apa­rut pes­te 3000 000 Jora bate capul. Nio spus ca se poa­te de con­stru­it colo­nii de Mol­do­ve­ni pe luna. Si? Dupa ulti­ma expe­di­tie cos­mi­ca am aflat ca Luna e ocu­pa­ta si cel mai rau e ca nu de mol­do­ve­ni. Beti nu-l cre­de­ti pe Jorik. El pros­to ii pla­ce sa bee.

 3. joar man

  Ai drep­ta­te!
  Am inte­les cal­ca­tul pe mozo­li da in lege!

  Desi cind ma uit ca 30 000 000 de rusi au imi­grat in afa­ra Rusi­ei nu inte­leg care ar fi pro­ble­ma Rusi­lor de la noi care sunt nu mai mult de 300 000.
  In rest va rami­i­ne pro­ble­ma man­cur­ti­lor care isi pot vin­de sufle­tul celor care pro­pun mai mult.

 4. joar man

  Iaca si solu­tia!

  In loc de umblat la pro­tes­te si defi­la­ri sa incea­pa ope­ra­tia chi­rur­gi­ca­la.

  Pe nime­ni inca nu a aju­tat recla­ma la tele­vi­zor.

  Pacien­tul bol­nav se duce la spi­tal asta clar daca are bani ca asi­gu­ra­rea medi­ca­la e buna de pus intr-un loc mai cald.

 5. Vasea Chiupa Chiups

  Chi­rur­gii sau ter­mi­nat.

  Eu au imi­grat ori in Isra­el ori in Ger­ma­nia ori nu stiu pe unde.

  Aco­lo zar­pla­ta e mai mare.

 6. sesterkalu jora United Kingdom

  Da sa nu uit cum o spus Ste­ve Jobs si Bill Gates Isto­ria nu o scriu nici inte­lec­tu­a­lii nici poe­tii nici scri­i­to­rii nici pic­to­rii.

  Sti­ti care e idee?
  Numai voi inte­lec­tu­a­lii sti­ti ca eu am spus o pros­tie da pen­tru pros­ti­me asta e un ade­var.

  Voi sun­te­ti o mino­ri­ta­te asta e si pro­ble­ma voas­tra si toa­te indig­na­ri­le voas­tre nimic nu cos­ta.

  Isto­ria o fac altii si o scriu cum vreu doar invin­ga­to­rii.

  Doar kirur­gul stie ce se intim­pla aco­lo unde­va in inte­ri­or unde nime­ni nimic nu vede.

  este asa un film igri razu­ma

  aco­lo mai inscurt se cau­tau oame­ni care cind erau mici o cazut si so palit cu capul de ciment

  ha ha ha

  ce vesel … tra­ias­ca berea chi­si­nau

  ce am vrut sa spun?

  in 89-91 tare mult o facut poe­tii vos­tri?
  care e rezul­ta­tul dupa 25 de ani
  ma uitam la nis­te mate­ri­a­le video pe you­tu­be des­pre asta si aco­lo asa si scrie gene­ra­tia urma­toa­re va rezol­va pro­ble­ma

  uite asa

  da din alt punct de vede­re e clar ca nimic nu e clar

  EU IN GENERE MA GINDESC CE AR FI DACA PE PAMINT NU AR EXISTA NICI UN STAT, NICI UN HOTAR SI NICI O ARMATA? pai asa ca pe Luna

 7. Wolfram

  Da intra­de­var isto­ria cunoas­te un sir de eta­pe gen:
  Omul de pia­tra sau de bats
  Feo­da­li­zm
  Kapi­ta­li­zm

  Ce ar fi daca omul de pia­tra deo­da­ta se muta in Kapi­ta­li­zm?
  Pai sunt copii care la 11 ani ter­mi­na uni­ver­si­ta­tea

  Pai ce am vrut sa spun?

  Poa­te urma­to­rul pas al ome­ni­rii sa ter­mi­ne cu raz­bo­a­ie­le
  Sa rupem hota­re­le pe tot glo­bu­yl pamin­tesc
  Sa dis­tru­gem toa­tre arme­le de dis­tru­ge­re in masa

  Sti­ti de ce asta e impo­si­bil?
  Vad dau ras­puns daca o sa intre­ba­ti amba­sa­do­rul SUA des­pre 25% capi­tal negru des­pre care mai cam toa­ta pre­sa SUA intrea­ba din cind in cind

  Da unde o dis­pa­rut tot aurul care era in SUA la pas­tra­re de la al doi­lea raz­boi mondi­al?

  Pai daca tot aurul a fost in SUA clar sa $ e sin­gu­ra valu­ta puter­ni­ca

  Iaca Vene­su­e­le mi se pare ca a resu­it sa pri­meas­ca ceva

 8. Azot

  Da mie imi este inte­re­sant cum era pamin­tul cu 2000 de ani in urma.
  La fel si cu 3000 de ani pina la era noas­tra
  Da cel mai inte­re­sant 11000-15000 ani pina la era noas­tra.

  Nu prea erau sta­te, pamin­tul era curat, nu da mai erau citi­va extra­te­res­trii care faceau expe­ri­men­te da in rest cam asta.

  Luna o apa­rut recent pe orbi­ta pam­min­tu­lui.

  Cind si de ce?

  Era fru­mos si inte­re­sant…

 9. Hanul Ankutsei

  Pe cine si cel inte­re­sea­za.

  Pe unii Ein­ste­in cu expe­ri­men­tul Fila­del­fia pe altii Tesla ce a mai facut da altii inca tra­iesc in tim­pul cind sa scu­fun­dat Tita­nic.

 10. kosmos

  Cite pla­ne­te nele­cu­i­te sunt in Gala­xia noas­tra da noi ne batem pen­tru un pamint atit de mic.

  Tre­bu­ie de con­stru­it nave cos­mi­ce si cine nu inca­pe pe pamint sa poa­ta sa zbo­a­re in alte gala­xii.

  Eu is pri­mul pe lis­ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *