Platforma Civică Acţiunea 2012: omorul lui Vadim Pisari trebuie sancţionat

Plat­forma Civică Acţiu­nea 2012 con­damnă cu tărie uci­de­rea tână­ru­lui Vadim Pisari, locu­i­tor al satu­lui Pârâta din raio­nul Dubă­sari, pro­dusă la 1 ianu­a­rie în Zona de Secu­ri­tate de pe Nis­tru, de la Vadul lui Vodă. Pe această cale, Plat­forma Civică Acţiu­nea 2012 trans­mite sin­cere con­do­leanţe fami­liei şi apro­pi­a­ţi­lor aces­tuia.
Plat­forma Civică Acţiu­nea 2012 con­si­deră că uci­de­rea tână­ru­lui român basa­ra­bean de către un aşa-zis ”paci­fi­ca­tor” apar­ținând arma­tei ruse care ocupă rai­oa­nele de est ale Repu­bli­cii Mol­dova de 20 de ani este scan­da­loasă şi tre­buie san­cţio­nată cu promp­ti­tu­dine con­form legii. De ase­me­nea, cerem retra­ge­rea necon­di­țio­nată a tru­pe­lor şi arma­men­tu­lui Fede­ra­ției Ruse de pe teri­to­riul Repu­bli­cii Mol­dova.

Tot­o­dată, Acţiu­nea 2012 sem­na­lează dis­cre­panţa între dia­lo­gul ofi­cial refe­ri­tor la solu­ţio­na­rea con­flic­tu­lui din regiu­nea trans­nis­treană şi rea­li­ta­tea coti­diană tră­ită de locu­i­to­rii din această zonă ten­sio­nată, care pot deveni ori­când vic­time ale unei gra­niţe impuse ile­gal şi pro­te­jate de mitra­li­ere care asi­gură ”pacea”. Acţiu­nea 2012 atrage atenţia asu­pra fap­tu­lui că pier­de­rea vieţii unui om în regiu­nea trans­nis­treană, parte com­po­nentă a teri­to­ri­u­lui Repu­bli­cii Mol­dova, repre­zintă mai mult decât o pagină dintr-un manual de geo­po­li­tică şi tre­buie tra­tată cu seri­o­zi­tate şi res­pon­sa­bi­li­tate.

Întru­cât la comu­ni­ca­tul orga­ni­za­ți­i­lor mem­bre ale Plat­for­mei civice Acțiu­nea 2012 și la cele­lalte demer­suri ale soci­e­tă­ții civile de pe ambele maluri ale Pru­tu­lui nu au exis­tat reac­ții ofi­ci­ale demne, ne sim­țim nevo­iți să orga­ni­zăm un nou pro­test în fața amba­sa­dei Rusiei la Chi­și­nău.

Pro­tes­tul va avea loc sâm­bătă, 14 ianu­a­rie, de la ora 15.45.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Ion

  Sun­tem terminati.Moldova e o bodega pt “nevo­ile” rusilor.Niste tica­losi se perinda la putere de o gene­ra­tie intreaga,care,generatia,stie ca Mol­dova e Mol­dova si Trans­nis­tria e alta tara.
  Jlo­bii aces­tia stiu sa cer­seasca mili­oane de la UE pt ei,nu pt tara,dar nu stiu sa se impuna a scoate alco­o­li­za­tii de ban­diti rusi inar­mati de pe teri­to­riu.
  N-au fost in stare sa lichi­deze niste blo­curi de beton acasa la noi.De unde s-au luat,cine le-a pus acolo,ce-i cu pos­tu­rile astea de hoti de dru­mul mare la orice colt? Stie cineva?
  Cum de Kuzmin isi per­mite sa jig­neasca ca pe mai­dan fara ca nimeni sa-i dea ris­posta cuvenita:expulzarea?
  Ne apara pe noi cineva? Avem noi sta­pani in tara asta? Cui sa se adre­seze parin­tii lui Vadim? Cum de tac toti mar­la­nii de la putere? Prea­bo­ga­tul Vla­di­mir n-are un cuvant de spus,dat ca ori­unde si ori­cand il are in apa­ra­rea rusilor,mai ales a-l gaz­dui des pe popa Kiril?
  O cotarla de comu­nisti secu­risti bine deghi­zati dupa 89,pripasiti la putere si prin bise­rici in slu­jba Rusiei,care au trans­for­mat si una si altele in biz­nes per­so­nal.
  O fi cumva ati­tu­di­nea coca­lara a con­du­ca­to­ri­lor mal­da­fne­sti tra­dare de stat?

 • Osama bin Lenin

  Din cat s-ar inte­lege, sta­tul mol­dav inca nu a spus nimic in mod ofi­cial refe­ri­tor la crima de la Vadul lui Voda in ziua de i ianu­a­rie? In mod nor­mal, pre­se­din­tele (inte­ri­mar sau ori­cum ar fi) ar fi fost nevoit sa spuna ceva pana acum. Stie careva daca Lupu a facut vreo decla­ra­tie pana acum? Daca sta­tul mol­dav nu are o pozi­tie ofi­ci­ala in pri­vinta omo­ru­lui unui ceta­tean de catre forte straine pozi­tio­nate pe teri­to­riul sau, inseamna ca sta­tul mol­dav a ince­tat sa existe, in mod prac­tic. Asta inseamna anar­hie, sau ca ramane la lati­tu­di­nea ceta­tea­nu­lui sa asume pute­rea sta­tu­lui.

 • Mihai

  PARE UNICA SI CE-A PLAUZIBILA SOLUTIE,POZITIA SOCIETATII CIVILE.ANUME AICI AVEM CELE MAI MARI PROBLEME SI TOVARASII GUVERNANTI STIU BINE ACEST FAPT,FOLOSINDUL CU O ABILITATE FENOMENALA,PENTRU AS-I FACE MENDRELE CU USURINTA SI NESTIGERITI DE NIMENI SI NIMICA.DECI AVEM O SITUATIE PRACTIC FARA NICI O ESIRE,CRESTE NESPUS DE MULT ROLUL MAAS-MEDIA IN A CONSOLIDA SOCIETATEA ,INARMINDU-O CU CUNOASTEREA REALITATII NEFASTE.IN ASA FEL AJUTIND LA UNIREA CIVILA,DEBARASINDUNE DE BINITARII ASTEA DIN PARLAMENT SI GUVERN.