Platforma Civică Acţiunea 2012: omorul lui Vadim Pisari trebuie sancţionat

Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 con­dam­nă cu tărie uci­de­rea tână­ru­lui Vadim Pisa­ri, locu­i­tor al satu­lui Pârâ­ta din raio­nul Dubă­sa­ri, pro­du­să la 1 ianu­a­rie în Zona de Secu­ri­ta­te de pe Nis­tru, de la Vadul lui Vodă. Pe aceas­tă cale, Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 trans­mi­te sin­ce­re con­do­leanţe fami­li­ei şi apro­pi­a­ţi­lor aces­tu­ia.
Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 con­si­de­ră că uci­de­rea tână­ru­lui român basa­ra­bean de către un aşa-zis ”paci­fi­ca­tor” apar­ținând arma­tei ruse care ocu­pă rai­oa­ne­le de est ale Repu­bli­cii Mol­do­va de 20 de ani este scan­da­loa­să şi tre­bu­ie san­cţio­na­tă cu promp­ti­tu­di­ne con­form legii. De ase­me­nea, cerem retra­ge­rea necon­di­țio­na­tă a tru­pe­lor şi arma­men­tu­lui Fede­ra­ți­ei Ruse de pe teri­to­ri­ul Repu­bli­cii Mol­do­va.

Tot­o­da­tă, Acţiu­nea 2012 sem­na­lea­ză dis­cre­panţa între dia­lo­gul ofi­ci­al refe­ri­tor la solu­ţio­na­rea con­flic­tu­lui din regiu­nea trans­nis­trea­nă şi rea­li­ta­tea coti­dia­nă tră­i­tă de locu­i­to­rii din aceas­tă zonă ten­sio­na­tă, care pot deve­ni ori­când vic­ti­me ale unei gra­ni­ţe impu­se ile­gal şi pro­te­ja­te de mitra­li­ere care asi­gu­ră ”pacea”. Acţiu­nea 2012 atra­ge atenţia asu­pra fap­tu­lui că pier­de­rea vieţii unui om în regiu­nea trans­nis­trea­nă, par­te com­po­nen­tă a teri­to­ri­u­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, repre­zin­tă mai mult decât o pagi­nă dintr-un manu­al de geo­po­li­ti­că şi tre­bu­ie tra­ta­tă cu seri­o­zi­ta­te şi res­pon­sa­bi­li­ta­te.

Întru­cât la comu­ni­ca­tul orga­ni­za­ți­i­lor mem­bre ale Plat­for­mei civi­ce Acțiu­nea 2012 și la cele­lal­te demer­su­ri ale soci­e­tă­ții civi­le de pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui nu au exis­tat reac­ții ofi­ci­a­le dem­ne, ne sim­țim nevo­iți să orga­ni­zăm un nou pro­test în fața amba­sa­dei Rusi­ei la Chi­și­nău.

Pro­tes­tul va avea loc sâm­bă­tă, 14 ianu­a­rie, de la ora 15.45.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Ion

  Sun­tem terminati.Moldova e o bode­ga pt “nevo­i­le” rusilor.Niste tica­lo­si se perin­da la pute­re de o gene­ra­tie intreaga,care,generatia,stie ca Mol­do­va e Mol­do­va si Trans­nis­tria e alta tara.
  Jlo­bii aces­tia stiu sa cer­seas­ca mili­oa­ne de la UE pt ei,nu pt tara,dar nu stiu sa se impu­na a scoa­te alco­o­li­za­tii de ban­di­ti rusi inar­ma­ti de pe teri­to­riu.
  N-au fost in sta­re sa lichi­de­ze nis­te blo­cu­ri de beton aca­sa la noi.De unde s-au luat,cine le-a pus acolo,ce-i cu pos­tu­ri­le astea de hoti de dru­mul mare la ori­ce colt? Stie cine­va?
  Cum de Kuzmin isi per­mi­te sa jig­neas­ca ca pe mai­dan fara ca nime­ni sa-i dea ris­pos­ta cuvenita:expulzarea?
  Ne apa­ra pe noi cine­va? Avem noi sta­pa­ni in tara asta? Cui sa se adre­se­ze parin­tii lui Vadim? Cum de tac toti mar­la­nii de la pute­re? Prea­bo­ga­tul Vla­di­mir n-are un cuvant de spus,dat ca ori­un­de si ori­cand il are in apa­ra­rea rusilor,mai ales a-l gaz­dui des pe popa Kiril?
  O cotar­la de comu­nis­ti secu­ris­ti bine deghi­za­ti dupa 89,pripasiti la pute­re si prin bise­ri­ci in slu­j­ba Rusiei,care au trans­for­mat si una si alte­le in biz­nes per­so­nal.
  O fi cum­va ati­tu­di­nea coca­la­ra a con­du­ca­to­ri­lor mal­da­fne­s­ti tra­da­re de stat?

 2. Osama bin Lenin

  Din cat s-ar inte­le­ge, sta­tul mol­dav inca nu a spus nimic in mod ofi­ci­al refe­ri­tor la cri­ma de la Vadul lui Voda in ziua de i ianu­a­rie? In mod nor­mal, pre­se­din­te­le (inte­ri­mar sau ori­cum ar fi) ar fi fost nevo­it sa spu­na ceva pana acum. Stie care­va daca Lupu a facut vreo decla­ra­tie pana acum? Daca sta­tul mol­dav nu are o pozi­tie ofi­ci­a­la in pri­vin­ta omo­ru­lui unui ceta­tean de catre for­te strai­ne pozi­tio­na­te pe teri­to­ri­ul sau, inseam­na ca sta­tul mol­dav a ince­tat sa exis­te, in mod prac­tic. Asta inseam­na anar­hie, sau ca rama­ne la lati­tu­di­nea ceta­tea­nu­lui sa asu­me pute­rea sta­tu­lui.

 3. Mihai

  PARE UNICA SI CE-A PLAUZIBILA SOLUTIE,POZITIA SOCIETATII CIVILE.ANUME AICI AVEM CELE MAI MARI PROBLEME SI TOVARASII GUVERNANTI STIU BINE ACEST FAPT,FOLOSINDUL CU O ABILITATE FENOMENALA,PENTRU AS-I FACE MENDRELE CU USURINTA SI NESTIGERITI DE NIMENI SI NIMICA.DECI AVEM O SITUATIE PRACTIC FARA NICI O ESIRE,CRESTE NESPUS DE MULT ROLUL MAAS-MEDIA IN A CONSOLIDA SOCIETATEA ,INARMINDU-O CU CUNOASTEREA REALITATII NEFASTE.IN ASA FEL AJUTIND LA UNIREA CIVILA,DEBARASINDUNE DE BINITARII ASTEA DIN PARLAMENT SI GUVERN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *