maia

Exclusiv: Cum se va numi partidul condus de Maia Sandu

Gru­pul de ini­ția­tivă al Miş­că­rii “În PAS cu Maia Sandu” a decis că vii­to­rul par­tid se va numi “Par­ti­dul Acțiune şi Soli­da­ri­tate”.

Soli­ci­tată de Zia­rul de Gardă să dea deta­lii pri­vind denu­mi­rea vii­to­ru­lui par­tid, Maia Sandu a decla­rat că: “Acțiune este ceea de ce are nevoie acum soci­e­ta­tea. Mă refer la o miş­care activă de mobi­li­zare a soci­e­tă­ţii pen­tru trans­for­ma­rea cla­sei poli­tice, impli­care în rezol­va­rea tutu­ror pro­ble­me­lor comune, res­pon­sa­bi­li­zare civică şi scoa­te­rea ţării din criză”.

Todo­dată, potri­vit fos­tei minis­tre a Edu­ca­ției, “Soli­da­ri­ta­tea por­nește de la ideea de uni­fi­care a soci­e­tă­ţii, sen­ti­men­tul apar­te­nen­ței la o comu­ni­tate unită prin valori și sco­puri comune. Este, prin urmare, o valoare abso­lut nece­sară pen­tru exis­tenţa şi buna fun­cţio­nare a unei soci­e­tăţi. Ast­fel, PAS înseamnă, de fapt, un pas sigur spre con­so­li­dare con­tra­pus divi­ză­rii folo­site de actu­ala putere ca un instru­ment de con­trol și de sub­ju­gare morală, soci­ală, eco­no­mică și poli­tică a soci­e­tă­ții.”

Zia­rul de Gardă amin­tește că pe 23 decem­brie anul tre­cut Maia Sandu a anun­țat pe www.unpaspentru.md lan­sa­rea Miș­că­rii “În PAS cu Maia Sandu” pen­tru cre­a­rea unui nou par­tid poli­tic.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • alex koo­per

  Actiu­nea si soli­da­ri­ta­tea hoteasca ,iata ce pot spune des­pre acest par­tid . Fisa de sah a TOPILOR, revine in actiune . Sturza pleaca , Maia vine !!! Ar tre­bui sa fie :”luati in furci ” cum zice Dodon , dar iata ca si ei au inte­rese ce coin­cid cu pro­ru­sii “anti­ci­pa­tele” care cu aju­to­rul majo­ri­tati par­la­men­tare le vom depasi!!!!

 • Refor­ma­to­rul

  Un sate­lit care are meni­rea sa rea­ca­para elec­to­ra­tul lui Filea, ca nu cumva mafia Topa-Sturza-Topa-Filat sa piarda teren in soci­e­ta­tea mol­do­ve­neasca.
  Nu pot avea eu incre­dere in femeia asta care a lus­truit papu­cii lui Filat!

 • Mara

  refor­ma­to­rule + alex koo­per : nu- veti putea spala pe pla­ho­t­niuc de fra­tele lui filca, dupa urca­rea lui in plat­forma Social demo­crata! E bine ca lucrați pt bogă­tani, cereți sa vadub­leze plata, sa nu lucrați degeaba. Pt ca tot una­nim aveti cre­zare ai satis­fac­ție morala, o faceți din inte­rese.