Exclusiv: Cum se va numi partidul condus de Maia Sandu

Gru­pul de ini­ția­ti­vă al Miş­că­rii “În PAS cu Maia San­du” a decis că vii­to­rul par­tid se va numi “Par­ti­dul Acțiu­ne şi Soli­da­ri­ta­te”.

Soli­ci­ta­tă de Zia­rul de Gar­dă să dea deta­lii pri­vind denu­mi­rea vii­to­ru­lui par­tid, Maia San­du a decla­rat că: “Acțiu­ne este ceea de ce are nevo­ie acum soci­e­ta­tea. Mă refer la o miş­ca­re acti­vă de mobi­li­za­re a soci­e­tă­ţii pen­tru trans­for­ma­rea cla­sei poli­ti­ce, impli­ca­re în rezol­va­rea tutu­ror pro­ble­me­lor comu­ne, res­pon­sa­bi­li­za­re civi­că şi scoa­te­rea ţării din cri­ză”.

Todo­da­tă, potri­vit fos­tei minis­tre a Edu­ca­ți­ei, “Soli­da­ri­ta­tea por­neș­te de la ide­ea de uni­fi­ca­re a soci­e­tă­ţii, sen­ti­men­tul apar­te­nen­ței la o comu­ni­ta­te uni­tă prin valo­ri și sco­pu­ri comu­ne. Este, prin urma­re, o valoa­re abso­lut nece­sa­ră pen­tru exis­tenţa şi buna fun­cţio­na­re a unei soci­e­tă­ţi. Ast­fel, PAS înseam­nă, de fapt, un pas sigur spre con­so­li­da­re con­tra­pus divi­ză­rii folo­si­te de actu­a­la pute­re ca un instru­ment de con­trol și de sub­ju­ga­re mora­lă, soci­a­lă, eco­no­mi­că și poli­ti­că a soci­e­tă­ții.”

Zia­rul de Gar­dă amin­teș­te că pe 23 decem­brie anul tre­cut Maia San­du a anun­țat pe www.unpaspentru.md lan­sa­rea Miș­că­rii “În PAS cu Maia San­du” pen­tru cre­a­rea unui nou par­tid poli­tic.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. alex kooper

  Actiu­nea si soli­da­ri­ta­tea hoteas­ca ,iata ce pot spu­ne des­pre acest par­tid . Fisa de sah a TOPILOR, revi­ne in actiu­ne . Sturza plea­ca , Maia vine !!! Ar tre­bui sa fie :”lua­ti in fur­ci ” cum zice Dodon , dar iata ca si ei au inte­re­se ce coin­cid cu pro­ru­sii “anti­ci­pa­te­le” care cu aju­to­rul majo­ri­ta­ti par­la­men­ta­re le vom depa­si!!!!

 2. Reformatorul

  Un sate­lit care are meni­rea sa rea­ca­pa­ra elec­to­ra­tul lui Filea, ca nu cum­va mafia Topa-Sturza-Topa-Filat sa piar­da teren in soci­e­ta­tea mol­do­ve­neas­ca.
  Nu pot avea eu incre­de­re in feme­ia asta care a lus­tru­it papu­cii lui Filat!

 3. Mara

  refor­ma­to­ru­le + alex koo­per : nu- veti putea spa­la pe pla­ho­t­niuc de fra­te­le lui fil­ca, dupa urca­rea lui in plat­for­ma Soci­al demo­cra­ta! E bine ca lucra­ți pt bogă­ta­ni, cere­ți sa vadub­le­ze pla­ta, sa nu lucra­ți degea­ba. Pt ca tot una­nim ave­ti cre­za­re ai satis­fac­ție mora­la, o faceți din inte­re­se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *