Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Scrisoare deschisă către Parlamentari

Scrisoare deschisă către Parlamentari

Stimate Deputate în Parlamentul R. Moldova,
Vă adresăm această scrisoare cu scopul de a Vă îndemna să deveniți vocea solidară și curajoasă în favoarea cotei de gen din Parlamentul R. Moldova!

Conform Acordului de Asociere cu UE, semnat în 2014 și a Declarației Mileniului, semnată în 2000 și conform Convenției ONU cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, țara noastră s-a angajat să asigure egalitatea de gen în politică. Actualmente, gradul de reprezentare al femeilor în Parlament și Guvern este mai mic decât media la nivel internațional, în acest context impunându-se necesitatea stringentă de a adopta măsuri de asigurare a egalității de gen în politică.

Dumneavoastră, în calitate de deputate în Parlamentul R. Moldova, aveți obligația morală de a acționa pentru a îmbunătăți situația femeilor din R. Moldova și pentru a transforma egalitatea de gen dintr-un deziderat politic într-o realitate cotidiană. Este important ca femeile neimplicate în politică să vadă în Dumneavoastră modele feminine politice demne de urmat, iar egalitatea de gen nu are culoare politică. Prin urmare, este important să Vă uniți forțele și să deveniți o voce comună în susținerea votării cotei de gen ca măsură specială temporară.
Adoptarea unei atitudini și poziții clare și comune din partea Dumneavoastră, cu privire la necesitatea votării cotei de gen ar avea ca efect diminuarea stereotipurilor despre femei în politică, dar și consolidarea imaginii pozitive a femeilor deputate în Parlamentul R. Moldova.

Vă îndemnăm să cereți colegilor dumneavoastră, bărbaților deputați în Parlamentul R. Moldova, să adoptaţi, neîntârziat proiectul de lege cu privire la cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele genuri.
Dumneavoastră puteți fi catalizatorul voinței politice prin condiționarea adoptării măsurilor speciale temporare pentru asigurarea egalității de facto în organele elective decizionale ale țării. Or, fără votul Dumneavoastră, nu poate fi învestit noul Guvern și nu pot fi aprobate alte acte normative și documente de politici, care sunt la fel de importante pentru dezvoltarea democratică a R. Moldova.

Cu încredere în solidaritate pentru asigurarea egalității de gen:
Valentina Bodrug-Lungu, Preşedinta Platformei pentru Egalitate de Gen, Preşedinta „Gender-Centru”
Victoria Apostol, Vicepreşedinta Platformei pentru Egalitate de Gen
Catinca Mardarovici, Preşedinta Consiliului ONG, Directoare a Clubul Politic al Femeilor 50/50
Ghenadie Ţurcanu, Vicepreşedintele Consiliului ONG, Coordonator de Programe la Centrul PAS
Antoniţa Fonari, Secretar General al Consiliului ONG, Membră a Platformei pentru Egalitate de Gen
Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, Fundația Est Europeană (FEE)
Nina Lozinschi, Secretar General al Platformei pentru Egalitate de Gen
Sergiu Ostaf, Directorul CReDO
Olga Bîtcă, Secretar General al Alianţei Anticorupţie
Alexei Buzu, Director Executiv CPD
Olga Nicolenco, Expertă gender, Membră a Platformei pentru Egalitate de Gen
Lilia Potîng, Juristă Promo-LEX, membră a Biroului Platformei pentru Egalitate de Gen
Tatiana Chebac, Coordonatoare TDV – Secretariatul Coaliţiei Voluntariat
Petru Macovei, Director executiv, Asociatia Presei Independente (API)
Alina Andronache, Politolog, Membră a Biroului Platformei pentru Egalitate de Gen
Sorina Macrinici, Consilieră Juridică, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Elena Leșanu, Directoarea Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova
Ludmila Popovici, Directoare Executivă RCTV Memoria
Ilie Chirtoacă, Asistent Juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Cristian Ciobanu, Coordonator de proiecte, CPD

Publicitate
Publicitate