Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Reprezentanți ai Ministerului Muncii și…

Reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale vin la ZdG ca să răspundă la întrebările cititorilor despre pensii

Subiectul pensiilor mici, care nu pot asigura nici minimul de existență, este unul dintre cele mai abordate de către cititorii ZdG. Astfel, cititorii vor să știe cum va aborda statul subiectul pensiilor și prestațiilor sociale, în condițiile în care prețurile la servicii și produse alimentare se majorează constant. Altă preocupare a cititorilor este nivelul extrem de mic al pensiilor persoanelor care s-au pensionat cu salarii din perioada sovietică, fără a avea posibilitatea de indexare a acestora. 

În urma sesizărilor și întrebărilor adresate redacției, am solicitat Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) să ne ofere răspunsuri concrete. Corina Ajder, secretara de stat a MMPS, ne-a oferit câteva explicații și a acceptat ca, pe 12 octombrie, la sediul ZdG, să răspundă și la alte întrebări ale cititorilor noștri. În acest context, vă rugăm să ne expediați, până la 11 octombrie, întrebările pe care le-ați adresa secretarei de stat a MMPS, Corina Ajder.   

Vedeți, mai jos, răspunsul MMPS la subiectul pensiilor: În contextul solicitării ZdG, vă comunicăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 197/2022 cu privire la indexarea și majorarea prestațiilor sociale, având în vedere rata inflației înregistrată la sfârșitul anului precedent, exprimată prin creșterea prețurilor de consum în luna decembrie 2021 față de aceeași lună a anului premergător, la 1 aprilie 2022, a demarat indexarea tuturor pensiilor la nivelul coeficientului de indexare 13,94 %. 

Mai amintim că și cuantumul pensiilor, calculat în conformitate cu prevederile Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, a fost majorat la 1 aprilie 2022 în sumă fixă de 171,71 lei. 

Suplimentar, în vederea asigurării funcționării unui sistem de pensii echitabil și sustenabil, la 1 aprilie 2022, a avut loc indexarea și majorarea prestațiilor sociale, conform legislației în vigoare. 

Publicitate
Publicitate

Cine poate beneficia de suportul financiar unic în sumă de 1500 de lei? 

Recent, la 23.09.2022, a fost adoptată Hotărârea Guvernului care presupune acordarea unui suport financiar unic în sumă de 1500 de lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii/alocații sociale de stat, stabilite până la 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depășește 5000 de lei, și care sunt domiciliați în R. Moldova. Ajutorul financiar va fi acordat începând cu 01.10.2022, iar în acest scop, din bugetul de stat a fost alocat aproape 1 miliard de lei, suma fiind inclusă în ultima rectificare bugetară. 

Mai amintim că, începând cu anul 2008, în R. Moldova se implementează Programul de ajutor social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea ajutorului social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială. Actualmente, acest program național are două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA). Ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului sunt reglementate prin Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social și Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social – acte normative care conțin mecanismul prin care se stabilesc aceste două prestații. Acordarea dreptului la ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului este construit pe câteva elemente de bază, iar pentru a deveni beneficiar de aceste prestații, familia trebuie: 

– să realizeze un venit lunar mai mic decât venitul lunar minim garantat de stat, calculat acestei familii; 

– statutul ocupațional al membrilor adulți ai familiei să fie în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2008;

– să obțină un scor mai mic la comasarea punctajului indicatorilor de bunăstare.

Titularul prestațiilor este persoana solicitantă, iar beneficiarul – familia. Luând în considerare că ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilesc de către structura teritorială de asistenţă socială (care nu se subordonează ministerului), pentru informații suplimentare referitor la modalitatea de stabilire și acordare a acestora, recomandăm adresarea beneficiarilor către structura menționată.  

Publicitate
Publicitate