Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii…

Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2024, aprobat de Guvern. Cât va costa prima de asigurare obligatorie de asistență medicală

Sursa: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova/Facebook

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2024 vor însuma venituri de 15,4 miliarde de lei și cheltuieli în aceeași sumă. Un proiect de lege în acest sens a fost votat vineri, 1 decembrie, de Guvern, la inițiativa Ministerului Sănătății.

Astfel, se atestă o creștere a veniturilor cu 9,1% față de suma aprobată pentru anul trecut. Totodată, a fost prognozată o creștere a sumei, din contul contribuțiilor persoanelor angajate, cu peste 15% față de suma aprobată pentru anul 2023.

Conform Ministerului Sănătății, acest lucru va permite extinderea pachetului de servicii medicale, mai exact:

  • asigurarea compensării medicamentelor și unor tipuri de dispozitive medicale, inclusiv lărgirea listei și spectrului acestora, cu accent pe boli rare,
  • procurarea serviciilor medicale acordate în cadrul programelor speciale,
  • procurarea serviciilor medicale neurologice pentru acordarea asistenței medicale pacienților cu AVC acut, pentru instituțiile medico-sanitare publice incluse în Serviciul național de asistență medicală al Accidentelor Vasculare Cerebrale,
  • acoperirea cheltuielilor pentru protezele individuale și consumabilele costisitoare necesare pentru reabilitarea chirurgicală a pacienților cu tumori maligne și benigne,
  • procurarea serviciilor de înaltă performanță necesare pentru diagnosticarea maladiilor atât pentru copii cât și pentru maturi,
  • acoperirea cheltuielilor aferente majorărilor salariale a personalului din instituțiile medico-sanitare publice, începând cu 01.10.2023.

Totodată, sunt anunțate acțiuni noi, care vor fi parte a programului unic de asigurări medicale, printre care: realizarea screening-ului auditiv tuturor nou-născuților, introducerea sistemului de e-rețetă pentru medicamentele compensate, „ce va permite și specialiștilor de profil îngust să prescrie medicamente”, oferirea posibilității de a alege furnizorul de servicii medicale spitalicești planificate și altele.

Ministerul Sănătății mai punctează că, din bugetul de stat, va fi asigurată:

  • plata indemnizaților pentru naveta personalului medical, în cazul deplasării la locul de muncă într-o altă localitate decât cea în care locuiesc,
  • va fi creată rețeaua de farmacii la sate (pentru anul 2024 va fi anunțat lotul format din primele 150 de farmacii)
  • va fi îmbunătățită în continuare infrastructura instituțiilor medico-sanitare publice republicane și raionale, a căror fondator este Ministerul Sănătății”.

Veniturile FAOAM pentru anul 2024: Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Din suma totală a veniturilor FAOAM, veniturile proprii, inclusiv donațiile din surse externe vor constitui 8 420 680 000 de lei sau 54,6% și transferurile de la bugetul de stat – 6 999 402 400 de lei sau 45,4%.

Potrivit calculelor autorităților din sănătate, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajați vor constitui 8 069 653 900 de lei, ceea ce reprezintă o creștere față de suma aprobată pentru anul 2023 cu 1 059 921 100 de lei (+ 15,1%).

„Cuantumul primelor în cotă procentuală a fost estimat reieșind din fondul impozabil de remunerare a muncii prognozat pentru anul 2024 în mărime de 89 662 821 400 de lei multiplicat cu 9% (prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense)”, se arată în proiectul aprobat de Guvern.

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă achitate de persoanele fizice vor constitui peste 162 de milioane de lei, cu 25 de milioane de lei mai mult comparativ cu suma aprobată în 2023, fiind estimate având la bază numărul prognozat al plătitorilor primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual conform anexei nr.2 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în mărime de 12 636 de lei.

„Conform prevederilor art.17 alin.(4) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă ar urma să constituie 14 796 de lei [13 700 lei (salariul nominal mediu lunar) x 12 (luni) x 9,0%].

Concomitent, axându-ne pe situaţia economico-financiară complicată și, respectiv, posibilităţile financiare reduse ale unor categorii de populaţie, se prevede menținerea, prin derogare de la prevederile legale a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum de 12 636 de lei, precum și a facilităților la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă prevăzute în prezentul proiect de lege”, se mai arată în document.

Astfel, în anul 2024 se prognozează achitarea primei în sumă fixă de 90 000 de persoane fizice.

Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament.