Principală  —  IMPORTANTE   —   „Biblioteca Națională va putea folosi…

„Biblioteca Națională va putea folosi în continuare spațiile aflate la dispoziția ei”. Prima reacție a Mitropoliei Basarabiei în legătură cu proiectul guvernării de la Chișinău

UPDATE: Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei menționează într-un comunicat că „spațiile din clădire, nefolosite de Biblioteca Națională, vor putea avea un regim distinct și vor fi folosite pentru depozitarea fondului de carte al Mitropoliei Basarabiei care se va transmite în gestiunea Bibliotecii Naționale, pe bază de Acord de parteneriat”.

„(…) În conformitate cu Hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din anul 2004, „Mitropolia Basarabiei este succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv”. Această prevedere a fost integrată în Statutul pentru organizarea și funcționarea Mitropoliei Basarabiei, înregistrat de stat în ordinea stabilită.

Este general cunoscut faptul că Mitropolia Basarabiei și episcopiile ei constitutive au fost deposedate abuziv de totalitatea bunurilor lor materiale, sacre şi profane (…)”, potrivit comunicatului.

Știrea inițială:

Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că Biblioteca Națională a R. Moldova va putea folosi în continuare spațiile aflate în prezent la dispoziția ei. Potrivit lor, clădirea fostului Seminar Teologic din Chișinău în care se află blocul doi al bibliotecii, a fost „proprietate de drept a Mitropoliei Basarabiei, care a funcționat până în anul 1944 inclusiv și a fost reactivată pe 14 septembrie 1992”. Declarația a fost făcută de Părintele Arhidiacon Constantin Olariu, într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă.

Conform reprezentanților instituției administrative superioare a bisericii ortodoxe, „Mitropolia Basarabiei, redevenind proprietar al acestui imobil, nu intenționează să-i schimbe destinația și se angajează să suporte toate costurile pentru restaurare”.

„Deocamdată nu este o decizie, ci doar o inițiativă legislativă, pe care o salutăm. Nu este vorba despre o simplă transmitere de bunuri, ci despre retrocedare, ca parte a unui proces firesc de revenire la normalitate, de demantelare a moștenirii regimului totalitar comunist și ateu. R. Moldova este singurul stat ex-sovietic și singurul stat ex-comunist care deține în continuare bunuri bisericești confiscate abuziv în perioada ateismului de stat, fără să fi procedat la restituirea parțială sau in integrum a acestor bunuri, așa cum recomandă Consiliul Europei, din care R. Moldova face parte, și Uniunea Europeană, la care aspiră să adere.

(…) Dreptul de proprietate al Mitropoliei Basarabiei asupra acestui imobil este certificabil prin sentința civilă definitivă și irevocabilă nr. 435 dată de Tribunalul județului Lăpușna la 25 iunie 1935 și prin Decretul-lege promulgat prin Înaltul Decret Regal nr. 2268 din 22 iunie 1938. Mitropolia Basarabiei, redevenind proprietar al acestui imobil, nu intenționează să-i schimbe destinația și se angajează să suporte toate costurile pentru restaurare. Astfel, Biblioteca Națională va putea folosi în continuare spațiile aflate în prezent la dispoziția ei.

Prin confiscarea abuzivă a acestei clădiri de către statul sovietic s-a comis un act de nedreptate față de Mitropolia Basarabiei. Inițiativa legislativă nr. 57 introdusă în Parlament la 6 martie 2023 dă substanță concretă principiului constituțional al dreptății. Trebuie să amintim că, potrivit articolului 1 al Constituției R. Moldova, Dreptatea este valoare supremă și garantată”, a declarat Constantin Olariu pentru ZdG.

Clădirea fostului Seminar Teologic din Chișinău, care a fost naționalizată în perioada sovietică, și în care în prezent se află blocul doi al Bibliotecii Naționale a R. Moldova, urmează să fie transmisă, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului în proprietatea Mitropoliei Basarabiei, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fără drept de înstrăinare. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament, pe 6 martie, de un grup de deputați PAS.

De cealaltă parte, reprezentanții Bibliotecii Naționale susțin că „instituția nu este gata de schimbările care trebuie să intervină” și că deocamdată nu are „alt spațiu pentru reamplasarea colecției” din blocul doi al bibliotecii.

Potrivit proiectului propus de PAS, transmiterea imobilului de pe strada 31 august 1989 nr. 78  în proprietatea Mitropoliei Basarabiei va permite „restabilirea echității istorice”. Documentul stabilește că Mitropolia Basarabiei „va păstra, întreține și folosi bunul imobil în strică conformitate cu cadrul normativ privind ocrotirea monumentelor”.

Clădirea fostului Seminar Teologic din Chișinău este un monument de arhitectură și istorie, introdus în Registrul monumentelor R. Moldova ocrotite de stat. În prezent, clădirea găzduiește blocul doi al Bibliotecii Naționale a R. Moldova. Deputatul Dan Perciun, unul dintre autorii inițiativei, a declarat că bunurile pe care le are Biblioteca Națională a R. Moldova în blocul doi urmează să fie „transferate” și „păstrate corespunzător”, și că Ministerul Culturii va oferi detalii despre cum va avea loc acest proces.