Principală  —  IMPORTANTE   —   Academia de Științe a Moldovei,…

Academia de Științe a Moldovei, despre inițiativa MEC privind reforma cercetării și a învățământului superior: „Proiectul este lipsit de viziune complexă asupra dezvoltării ulterioare a cercetării științifice”

Academia de Științe a Moldovei (AȘM) își exprimă „regretul și îngrijorarea” cu referire la inițiativa Ministerului Educației și Culturii (MEC) privind reforma cercetării și a învățământului superior. Reprezentanții AȘM consideră că proiectul propus de minister este „lipsit de viziune complexă asupra dezvoltării ulterioare a cercetării ştiinţifice în R. Moldova și mecanismelor concrete de implementare”.

Membrii AȘM susțin că, de fiecare dată, și-au expus tranșant atitudinea cu privire la necesitatea restructurării sistemului de cercetare și inovare din R. Moldova. În context, AȘM spune că „procesul de reformare a domeniilor de cercetare și inovare prezentat de MEC în proiectul Hotărârii de Guvern din 30 iunie este necesar de stopat, deoarece o astfel de reformă amplă trebuie bine gândită, argumentată, consultată cu comunitatea științifică și societatea”.

„(…) Conceptul reformei, anunțat de MEC, a fost elaborat fără transparență, opiniile experților și ale evaluatorilor naționali, precum și ale celor externi (dacă acestea au existat), nu au fost aduse la cunoștința comunității academice și nu au fost supuse dezbaterilor publice. În lipsa Metodologiei de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării (care există doar în formă de proiect), acest exercițiu de reformă, anunțat de MEC, este neargumentat din punct de vedere științific, tehnologic, economic. AȘM consideră că integrarea științei și educației, învățământului superior, a mediului de afaceri este necesară pentru dezvoltarea durabilă a R. Moldova și se încadrează în strategia de dezvoltare a țării în diferite domenii. Proiectul propus, însă, este lipsit de viziune complexă asupra dezvoltării ulterioare a cercetării ştiinţifice în R. Moldova și mecanismelor concrete de implementare.

(…) Nu sunt argumentate „beneficiile” pentru cercetători, întrucât prezența unui „loc stabil de muncă, care nu va depinde doar de proiectele câștigate sau realizate” poate fi asigurată și în cadrul institutelor de cercetare fortificate, al unor institute naționale. În contextul obținerii de către R. Moldova a statutului de țară-candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, comunitatea științifică se adresează Academiilor de Științe din spațiul european, precum și conducerii R. Moldova, pentru a stopa realizarea acestui gen de reformă, anunțată de MEC, care nu va conduce la fortificarea institutelor de cercetare și a învățământului superior, dar dimpotrivă – la diminuarea vizibilității internaționale, cauzată de pierderea personalității juridice a institutelor de cercetare de tip academic, care au fost fondate, începând cu anul 1946 (…)”, anunță AȘM într-un comunicat.

Recent, Academia de Administrare Publică, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS) și Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) s-au arătat indignate de intenția MEC de a reorganiza instituțiile de învățământ din R. Moldova.

Pe 27 iunie curent, MEC a anunțat despre „începerea celui mai important proces de modernizare a universităților și a sistemului de cercetare din R. Moldova din ultimii ani”. Procesul de modernizare va include reorganizarea prin absorbție a mai multor instituții de învățământ superior. Ministerul își propune să consolideze sistemul universitar și de cercetare prin concentrarea resurselor, atât umane, cât și financiare; să apropie cercetarea științifică de studenți prin integrarea institutelor de cercetare în structura universităților și să aloce mijloace financiare suplimentare pentru a susține procesul de modernizare a învățământului superior și a sectorului de cercetare.

Potrivit autorităților din educație, necesitatea și argumentarea acestei modernizări se cunosc încă din 2015. „Subiectul a fost pe larg dezbătut încă de atunci, dar cu regret acest proces a fost tergiversat. Noi considerăm că nu mai putem întârzia această modernizare. Datorăm tinerilor noștri să le oferim un sistem universitar de calitate la noi acasă”, se arată în comunicatul MEC.

MEC afirmă că va susține financiar procesul de modernizare a universităților. Pentru realizarea acestui scop vor fi alocate peste 700 de milioane de lei.