Principală  —  IMPORTANTE   —   Reprezentanții a două universități se…

Reprezentanții a două universități se arată indignați de intenția MEC de a reorganiza instituțiile de învățământ. UST: „Instituția nu trebuie supusă procesului de reorganizare până la rezolvarea conflictului transnistrean” – DOC

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS) și Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) s-au arătat indignate de intenția Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a reorganiza instituțiile de învățământ din R. Moldova, inclusiv de a „absorbi” instituțiile respective.

Într-o scrisoare adresată Ministerului Educației și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol a criticat decizia ministerului, calificând-o drept o „intenție neinspirată”. Astfel, colectivul instituției a solicitat autorităților „neadmiterea încălcării autonomiei universitare” și a menționat că UST nu trebuie supus procesului de reorganizare „până la rezolvarea conflictului transnistrean”.

Reprezentanții UST susțin că „pentru realizările și aportul Universității noastre în dezvoltarea învățământului superior, în pregătirea cadrelor de înaltă calificare atât pentru sistemul educațional din țară, cât și pentru alte ramuri ale economiei naționale, pentru atitudinea patriotică și cu jertfire de sine a colectivului și a studenților, Universitatea merită o atitudine corectă și din partea autorităților actuale ale R. Moldova”.

„(…) Pe 27 iunie am fost anunțat că istoria Universității se oprește aici, dat fiind faptul că instituția urmează a fi absorbită. Din informațiile care le comunică colegii noștri care locuiesc la Tiraspol, în cadrul Universității Transnistrene și prin oraș deja circulă zvonul victorios că Universitatea noastră a fost lichidată de autoritățile de la Chișinău.

Faptul că această absorbție se face pe ascuns, netransparent și fără a se discuta cu colectivul Universității, denotă că suntem neglijați și nu mai este nevoie de prima instituție de învățământ superior din țară. În 1992 eram un simbol național – porecliți de separatiști „insula naționalismului” – iar acum suntem aruncați la coșul de gunoi. În felula cesta este recunoscută deschis Transnistria cu tot cu universitatea de acolo, care, abuziv, a apărut ca din „ceață”… pe patrimoniul Universității de Stat din Tiraspol (…)”; se arată într-o scrisoare publicată pe site-ul UST.

Și colectivul USEFS a emis o scrisoare deschisă „în vederea stopării procesului de absorbție a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport”.

Publicitate
Publicitate

Potrivit angajaților instituției, actualmente, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport reprezintă „nu doar o simplă instituție de învățământ superior de profil, ci este întruchiparea celor mai marcante realizări științifico-practice și educațional-empirice din domeniul de referință, în cadrul căreia își desfășoară activitatea cele mai titrate personalități din mediul universitar și științific”.

„(…) Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport are la activ multipli absolvenți, specialiști notorii din țară și de peste hotare, campioni europeni, mondiali și olimpici, care au fost pregătiți de cadrele universității noastre la toate cele trei cicluri: licența, master, doctorat, la care se adaugă procesul de fortificare al studiilor prin intermediul instruirii continue. Absolvenții noștri beneficiază în prezent de recunoaștere internațională, fiind desemnați în calitate de antrenori ai loturilor olimpice naționale din România, Canada, Italia, Franța și din alte state de pe mapamond, discipolii cărora înregistrează rezultate distincte în cadrul competițiilor internaționale de anvergură.

La capitolul pregătirii cadrelor de înaltă calificare științifică, precizăm că 217 doctoranzi ai Universității, originari din România, au susținut cu brio tezele de doctorat la Universitate, fapt care a contribuit decisiv la deschiderea a 14 facultăți de Educație Fizică în România. Doar în prezent, sub auspiciile Universității de Stat de Educație Fizică și Sport își desfășoară studiile de doctorat 118 persoane, inclusiv 65 cetățeni ai unor țări străine, fapt care denotă potențialul academico-științific foarte deosebit (…)”, se arată într-o scrisoare a colectivului Universității publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Pe 27 iunie curent, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat despre intenția de a reorganiza instituțiile de învățământ din R. Moldova. Conform ministerului, procesul de reorganizare este planificat între perioada de absolvire a studiilor și începutul noului an de studii. Admiterea la studii superioare se va desfășura doar în instituțiile reorganizate, iar transferul studenților se va finaliza până la începutul noului an de studii.

MEC susține că va face această schimbare pe motiv că, la ora actuală, există „prea puțini studenți și prea multe universități”.

„La nivel mondial, se tinde spre concentrarea resurselor, nu spre dispersarea acestora. Astfel, Danemarca, Olanda, Franța, Țările Baltice sunt exemple de succes în realizarea unor asemenea procese de concentrare a resurselor. Competența este prea dispersată. Suntem o țară prea mică pentru a pretinde că putem asigura studii de calitate la același program de studii în 6-7 sau mai multe universități. Influența slabă a cercetării asupra procesului de instruire: Două elemente-cheie definesc o instituție modernă și inovativă de învățământ superior, și anume: predarea bazată pe cercetare și cercetarea bazată pe predare”, a menționat MEC.

Conform MEC, Universitatea de Stat din Moldova se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

Academia de Administrare Publică

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”

Institutul de Fizică Aplicată

Institutul de Chimie

Institutul de Ecologie și Geografie

Institutul de Geologie și Seismologie

Institutul de Zoologie

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Institutul de Istorie

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Gradina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

2. Universitatea Tehnică a Moldovei se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”

Institutul de Energetică

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

3. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

Universitatea de Stat din Tiraspol

Universitatea de Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia

Institutul de Științe ale Educației

Institutul de Formare Continuă.

4. Academia de Studii Economice din Moldova se reorganizează prin absorbția Institutului Național de Cercetări Economice.

5. Se transmite exercitarea funcției de fondator al Academiei de Muzică, Teatru, Arte Plastice și a Institutului Patrimoniului Cultural de la Ministerul Educației și Cercetării la Ministerul Culturii.

Publicitate
Publicitate