Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Statistica Procuraturii şi gestiunea dosarelor…

Statistica Procuraturii şi gestiunea dosarelor privind evenimentele din aprilie 2009

În rezultatul instrumentării cauzelor penale în privinţa persoanelor care au participat activ la dezordini în masă, însoţite de devastarea sediilor edificiilor puterii centrale ale R. Moldova – Preşedinţia şi Parlamentul, la comiterea actelor de huliganism, la sustrageri deschise a bunurilor din aceste edificii – jafuri au fost:
– Pornite – 102 cauze penale din această categorie;
– Expediate în judecată – 31 de cauze penale în privinţa a 43 de persoane;
– Urmărirea penală a fost suspendată în 3 cauze penale în privinţa a 6 persoane care se eschivează de la organul de urmărire penală (4 dintre care sunt minori);
– Urmărirea penală a fost încetată în 68 de cauze penale în privinţa a 178 de persoane, inclusiv pe motiv de împăcare a învinuiţilor cu reprezentanţii statului.

Pentru comiterea infracţiunilor de dezordini în masă şi jafuri, instanţele de judecată au pronunţat 18 sentinţe în privinţa a 27 de persoane, şi anume:
• Condamnări în 8 cauze penale în privinţa a 13 persoane;
• Achitări – 1 cauză penală în privinţa unei persoane;
• A fost încetat procesul penal în 9 cazuri în privinţa 13 persoane.

Procurorii au cercetat şi infracţiunile săvârşite de reprezentanţii autorităţilor publice contra protestatarilor şi altor persoane, catalogate ca exces de putere, tortură, comise după evenimentele din aprilie 2009.

Astfel, au fost înregistrate şi examinate, în special de procuratura militară Chişinău şi procuratura mun.Chişinău, 108 sesizări cu privire la infracţiuni. În 31 de cazuri procurorii s-au autosesizat.
Din numărul total al plângerilor:
– în 71 de cazuri au fost pornite cauze penale (42 – tortură, 19 – exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 10 – alte categorii de infracţiuni);
– 28 de dosare în privinţa a 47 de colaboratori de poliţie au fost finalizate şi expediate în judecată;
– procurorii au solicitat şi, ca urmare, au fost suspendaţi provizoriu din funcţie 14 colaboratori ai MAI, iar pe moment, această măsură procesuală de constrîngere a rămas a fi aplicată doar în privinţa a 9 învinuiţi, deoarece la contestarea aplicării acesteia, instanţele de judecată au satisfăcut plîngerile a 5 poliţişti;
– în restul cazurilor, urmărirea penală fie a fost încetată din lipsa elementelor constitutive ale infracţiunilor, fie a fost suspendată pe motiv că nu a fost posibil de stabilit identitatea persoanelor care au acţionat ilegal, fiind cu cagule pe cap.

În rezultatul examinării acestor categorii de infracţiuni, instanţele de fond au pronunţat sentinţe în 24 de cauze în privinţa la 41 de poliţişti, şi anume:
– 7 sentinţe de condamnare în privinţa a 15 poliţişti;
– 1 sentinţă de încetare în privinţa unui poliţist;
– 17 sentinţe de achitare în privinţa a 27 de poliţişti.
Instanţele de Apel au pronunţat:
– 3 decizii de condamnare în privinţa a 5 persoane (astfel fiind casate 3 sentinţe de achitare);
– 1 decizie de încetare a procesului penal în privinţa la 1 persoană (anterior achitată) în baza art.60 (termenul de prescripţie) din Codul penal;
– 5 decizii de menţinere a sentinţei de condamnare în privinţa la 14 persoane şi 6 decizii de menţinere a sentinţelor de achitare a 9 persoane.
Este de menţionat că din numărul total al sentinţelor de condamnare, pronunţate de Curţile de Apel, 3 sentinţe în privinţa la 5 persoane (Perju, Artenii, Cucerescu, Podubnîi şi Papuc) sunt de condamnare cu aplicarea pedepsei închisorii. Acestea sunt spre executare, dar nu irevocabile.

Au devenit irevocabile – 14 sentinţe în privinţa la 22 de persoane, dintre care:
– sentinţe de achitate – 7 în privinţa la 11 persoane;
– sentinţe de încetare – 2 în privinţa la 2 persoane;
– sentinţe de condamnare – 5 în privinţa la 9 persoane (toate prin aplicarea art.90 din Codul penal cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei);
Pe rol în instanţele de fond se află 4 cauze penale în privinţa a 6 persoane, în instanţe de apel 8 cauze în privinţa a 16 persoane, în instanţa de recurs pe rol se află 2 cauze penale în privinţa a 3 persoane.

Deşi majoritatea cauzelor penale vizând acţiunile ilegale comise de poliţişti au fost expediate de procurori în instanţele de judecată încă în anii 2009 şi 2010, până în prezent, la examinarea a 13 dosare în privinţa a 24 de poliţişti se admit tergiversări. Drept exemplu servesc cazurile:

– Iacob Gumeniţă – expediat instanţei de judecată pe 21 mai 2010 pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu de către colaboratorii de poliţie în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009. Cauza penală se află pe rol în Judecătoria sect.Buiucani, unde au avut loc 47 de şedinţe, fără a fi pronunţat verdictul.

– Petru Corduneanu şi Dumitru Russu – expediat instanţei de judecată pe 26 februarie 2010 pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu. După ce Judecătoria Buiucani i-a achitat pe ambii (6 august 2014), pe motiv că fapta nu a fost săvîrşită de inculpaţi, pe 20 august 2014 procurorii au declarat apel, pînă în prezent, şedinţele Curţii de Apel fiind amînate (următoarea şedinţa fixată pentru 28 aprilie 2015).