Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Motivul pentru care CSM a…

Motivul pentru care CSM a amânat examinarea cererii unor judecători privind convocarea Adunării Generale a Judecătorilor

Consiliul Superior al Magistraturii a amânat examinarea cererii unor judecători privind convocarea Adunarii Generale a Judecatorilor în ședință extraordinară. Câțiva membri ai CSM susțin că au primit informații precum că unii judecători care si-au pus semnăturile pe document au fost duși în eroare privind motivele convocării sedinței extraordinare sau ar fi fost intimidați.

Unii membri ai CSM susțin că au primit informații de la unii judecători care au semnat cererea precum că motivul pentru care și-au pus semnăturile a fost de fapt altul decât cel invocat.

„Am discutat cu unii judecători, unii dintre ei spun că au semnat pentru convocarea judecătorilor la Adunarea Asociației Judecatorilor și nu pentru Adunarea Generala a Judecătorilor la care ar urmă să fie examinată ridicarea mandatelor membrilor permanenți și membrilor supleanți ai CSM”, a declarat Nina Cernat.

Tot cațiva membri ai CSM susțin că au primit informații că unii dintre judecători au fost chemați să semneze pe foi albe, fără ca să știe care este conținutul cererii, iar unele semnături au fost celectate la câteva stații peco din capitală.

Cu votul a 7 membri CSM, examinarea cererii unor judecători privind convocarea Adunarii Generale a Judecatorilor în sedință extraordinară a fost amânată.

„Se amână examinarea chestiunii privind convocarea Adunarii Generale a Judecatorilor în ședința extraordinară. Se dispune o inspecție de a verifica dacă judecătorilor care au semnat cererea le-au fost aduse la cunoștință motivele pentru care au semnat și dăcă au fost intimidați în acest sens”, a decis CSM.

O cerere privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor, semnată de 87 de judecători, a fost înregistrată pe 13 septembrie la Secretariatul CSM.

Ordinea de zi pe care o propun judecătorii semnatari se referă la: 

  • evoluția sistemului judecătoresc și eficiența asigurării autoadministrării judecătorești de către CSM, ca garant al asigurării independenței justiției. Resetarea și reconfigurarea organului de autoadministrare al autorității judecătorești; 
  • ridicarea mandatelor membrilor permanenți și membrilor supleanți ai CSM, aleși de către Adunarea Generală a Judecătorilor din rândul judecătorilor.

Sursa: bizlaw.md

Cererea urmează să fie examinată săptămâna viitoare, la ședința CSM, după ce va fi efectuată o inspecție în acest sens.