Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   (VIDEO) Curtea de Apel: Cetățenilor…

(VIDEO) Curtea de Apel: Cetățenilor din diasporă nu le-a fost încălcat dreptul la vot

Curtea de Apel Chișinău a menținut, fără modificări, hotărârea Judecătoriei sect. Centru din 2 decembrie, prin care cererea de chemare în judecată a CEC-ului, depusă de 143 de cetă­țe­ni din dias­po­ră,  a fost respinsă.  Magis­tra­ții Nata­lia Sim­ciuc, Iulia Cim­poi și Vic­tor Pru­tea­nu de la Cur­tea de Apel Chi­și­nău nu au recu­nos­cut astfel fap­tul că ale­gă­to­ri­lor din stră­i­nă­ta­te le-a fost încăl­cat, la 13 noiem­brie, drep­tul la vot.

Sursa Video: www.ZdG.md

Decizia motivată urmează a fi citită mâine, 7 decembrie, ora 10.00.  Eduard Digore, unul dintre avocații diaporei, a declarat că o va contesta la Curtea Supremă de Justiție.

Unul din­tre magis­tra­ții care a exa­mi­nat cazul, Vic­tor Pru­tea­nu, plea­că din sis­tem. Astăzi, Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii a accep­tat cere­rea de demi­sie îna­in­ta­tă de aces­ta. Ulte­ri­or, demi­sia urmea­ză a fi apro­ba­tă de pre­șe­din­te­le Nico­lae Timofti.

La 2 decem­brie, după mai bine de 11 ore de ședin­țe și două ore de deli­be­ra­re, magis­tra­ta sect. Cen­tru, Dje­ta Chis­tol, a res­pins cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă a celor 143 de cetă­țe­ni din dias­po­ră, calificând-o drept „neî­te­me­ia­tă”.