Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   A decedat unul dintre cei…

A decedat unul dintre cei 15 judecători reținuți de CNA în dosarul „Spălătoria rusească”

cna.md

Fostul magistrat al Judecătoriei sectorului Râșcani, Iurie Țurcan, cercetat penal în dosarul „Spălătoria rusească”, a decedat. Judecătorul se număra printre cei 16 actuali și foști magistrați, implicați în spălarea a circa 18 miliarde de dolari din Federația Rusă, prin sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Țurcan suferea de o boală incurabilă.

Amintim că, la 22 septembrie, acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile.

Potri­vit mate­ri­a­le­lor urmă­ri­rii pena­le, învi­nui­ţii în acest dosar ar fi fost par­te a unei sche­me cri­mi­na­le care a per­mis spă­la­rea prin sis­te­mul ban­car din Repu­bli­ca Mol­do­va a cir­ca 20 de mili­ar­de de dola­ri, pro­ve­ni­ţi din Fede­ra­ţia Rusă. Deşi inves­ti­ga­ţi­i­le pri­vind spă­lă­to­ria ruseas­că au durat mai mult timp, alte acţiu­ni de urmă­ri­re pena­lă ale pro­cu­ro­ri­lor au per­mis acu­mu­la­rea unor pro­be per­ti­nen­te pen­tru a demon­stra impli­ca­rea celor învi­nui­ţi­lor în sche­ma de spă­la­re de bani, pre­cum şi ini­ţi­e­rea unor noi cau­ze pena­le.

Publicitate
Publicitate