Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Conturile MoldATSA, deblocate. Compania „Komstroy”…

Conturile MoldATSA, deblocate. Compania „Komstroy” va plăti R. Moldova despăgubiri de 5 mii de euro

captura

Mijloacele financiare acumulate de Întreprinderea de Stat „MoldATSA” la  „Eurocontrol” au fost deblocate. Sechestrul a fost ridicat complet în urma unei decizii a instanței de judecată din Belgia, respectiv, „Eurocontrol” urmează să elibereze în cel mai scurt timp toate mijloacele financiare. De asemenea, instanța a obligat compania „Komstroy” (succesoarea companiei „Energoalians”) să achite Republicii Moldova, despăgubiri  de cinci mii de euro.  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dar și conducerea Consiliului de Administrație al întreprinderiideclaraă că au depus eforturi în acest sens.

La începutul lunii iulie 2016, suma mijloacelor blocate în Belgia era de 5.913.038,47 euro.  Sechestrul mijloacelor financiare a fost pus în data de 16 aprilie 2016, după ce pe data de 25 octombrie 2013, Arbitrajul Comercial Internațional din Paris a obligat Republica Moldova să achite firmei „Energoalians” 47 de milioane de dolari.  Banii ar reprezenta datorii şi penalităţi acumulate de întreprinderea de stat „Moldtranselectro” pentru energia electrică livrată de firma ucraineană acum 16 ani.

În prezent,  „MoldATSA” are datorii  acumulate de aproximativ 90 de milioane de lei. 

În noiembrie 2015, ZdG scria despre cum în ultimii doi ani angajații Întreprinderii de Stat, „MoldATSA”, mulți dintre care sunt rude ale unor persoane cu funcții de decizie în stat, au beneficiat de sala­rii grase, spo­ruri, prime pen­tru acti­vi­tăți incluse în atri­bu­ți­ile de ser­vi­ciu și împru­mu­turi de zeci și sute de mii de lei, fără dobândă.

ZdG men­țio­nează că firma „Kom­stroy”, cu care s-a jude­cat R. Mol­dova îi are în cali­tate de fon­da­tori pe Dmi­tri Sar­na­ţki şi firma ucrai­ne­ană „Avto­sila”. Sar­na­ţchi a fost, la rându-i, par­te­ner de afa­ceri cu ucrai­nea­nul Vitali Pod­vi­şe­v­s­kii la com­pa­nia Transbud. Tot Pod­vi­şe­v­s­kii deţine, în acte, 50% din SRL „Avto­sila”, doar că din Rusia, dar şi coo­pe­ra­tiva „Evans” din Ucraina, care are ace­laşi număr de tele­fon cu cel al fir­mei „Jet Busi­ness Limi­ted”, com­pa­nie din Ucraina, fon­dată de Vea­ce­slav Pla­ton. Ace­laşi număr de tele­fon este uti­li­zat şi într-un anunţ pla­sat pe site-urile ucrai­nene de spe­cia­li­tate, prin care se vinde un auto­mo­bil de lux, Land Rover, cu aproape 50 mii de euro. Vitali Pod­vi­şe­v­s­kii este şi unul din­tre acţio­na­rii ucrai­neni ai Mol­dind­con­bank, cu 4,33%, fiind par­te­ner cu ace­laşi Pla­ton.

La un moment dat, în acest liti­giu, auto­ri­tă­țile R. Mol­dova au fost apă­rate și de Mikha­ylo Gon­ci­a­ruk, un avo­cat ucrai­nean care a fost șef la com­pa­nia ASITO, afi­li­ată și ea lui Vea­ce­slav Pla­ton. Acesta a negat însă în repe­tate rân­duri legă­tu­rile cu fir­mele și per­soa­nele impli­cat în pro­ces, deși a recu­nos­cut că-l cunoaște pe Vita­lii Pod­vi­şe­v­s­kii. „Îl cunosc, dar foarte puţin. Doar ne-am salu­tat de câteva ori”, declara Pla­ton, pen­tru ZdG.