Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   BNM a blocat un grup…

BNM a blocat un grup de acționari ai băncii „Moldova-Agroindbank” și a retras confirmarea a doi administratori ai băncii „Moldindconbank”

În ședința de astăzi, 2 martie, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a stabilit că un grup de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” S.A., compus din ÎCS „Gser Grup” SRL, „Prodromos Limited”, „Provix Group” SRL, „Tush Enterprises” LTD, „Dresfond Invest Limited”, „Symbol Wood Limited”, SIA „Dilnoro Group”, CA „Alliance Insurance Group” S.A., OOO „Kомпозит”, „Multigold Production Limited”, „Hessond Solution Limited”, „Setora Limited”, „Salvia Enterprise” LTD, „Mattiola Business” LTD, „Ostryn Business Limited”, „Azyol Development LTD”, „Moldasig” S.A., „Dunlin Invest” LTD, B.C. „Moldindconbank” S.A., OOO „Eвробалт”, acționează concertat în raport cu această bancă și au achiziționat anterior o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime cumulativă de 39.58 la sută, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale.

Acționarii BC „Moldova-Agroindbank” S.A. sus-menționați vor fi informați în modul stabilit de lege despre incidența prevederilor art.15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare vizînd suspendarea de drept a exercițiului dreptului de vot, al dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați pentru membrii consiliului băncii, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori ale băncii și al dreptului de a primi dividende.

Banca Națională va solicita imediat acționarilor nominalizați de a se conforma cu prevederile Legii instituțiilor financiare. Acestea stipulează obligativitatea acționarilor de a înstrăina, în termen de 3 luni de la data de 2 martie 2016, acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale, în capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” S.A..

În aceeași ședință, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a prescris BC „Moldova-Agroindbank” S.A. ca în termen de 30 zile de la data adoptării hotărîrii sus-menționate să convoace și să desfășoare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care să propună spre examinare chestiunile privind a) încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului băncii; și b) alegerea unei noi componențe a Consiliului BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A.

De asemenea, pe data de 2 martie, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a retras confirmarea a doi administratori (vicepreședinți ai Comitetului de conducere) ai BC „MOLDINDCONBANK” S.A. în conformitate cu art. 38 alin. (1) lit. (e) din Legea instituțiilor financiare.

Măsurile întreprinse de Banca Națională a Moldovei au menirea să sporească transparența structurii acționarilor băncilor licențiate, să elimine vulnerabilitățile din sectorul bancar și să contribuie la asigurarea stabilității financiare în Republica Moldova.