Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Rusia este obligată să execute…

Rusia este obligată să execute hotărârile CtEDO în „cauzele transnistrene”, chiar dacă a fost exclusă din cadrul Consiliului Europei

Secretarul General al Consiliului Europei a remis, la data de 12 decembrie, Ministrului Afacerilor Externe al Federației Ruse o scrisoare prin care a reamintit că Federația Rusă este obligată să execute Hotărârile emise de către CtEDO, chiar dacă nu mai este parte a Convenției Europene pentru Drepturile Omului începând cu 16 septembrie 2022.

Notificarea Federației Ruse vine în contextul ședinței Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul căreia delegații au examinat două grupuri de cauze împotriva Federației Ruse, care se referă la violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a R. Moldova. Întrunirea a avut loc în perioada 6-8 decembrie, potrivit unei sinteze întocmite de Asociația Promo-Lex.

În grupul de cauze Catan și alții v. Rusia, delegații au adoptat o decizie prin care au reamintit că pe lângă plata satisfacției echitabile, măsurile de executare a acestor hotărâri, așa cum sunt identificate în analiza Secretariatului, includ: revocarea „cadrului de reglementare” la originea încălcărilor, restituirea clădirilor ce au aparținut liceelor și măsuri pentru eliminarea hărțuirii și intimidării elevilor, părinților și personalului liceelor.

În grupul de cauze Mozer v. Rusia, delegații au atras atenția asupra faptului că Guvernul rus urmează să achite sumele bănești precum și să îndeplinească alte măsuri cu caracter general. În acest grup de cauze sunt incluse hotărârile emise de către Înalta Curte de la Strasbourg cu privire la violarea dreptului la viață, dreptul de a nu fi supus torturii, dreptul la libertate și siguranță, precum și alte drepturi prevăzute de Convenție, hotărâri ce au fost emise în perioada anilor 2011 – 2021.

„Totodată, Comitetul de Miniștri a menționat că, la moment, împotriva Federației Ruse sunt pendinte 2227 de cauze care urmează a fi executate. Aceste cauze se referă la încălcarea drepturilor omului din Federația Rusă ca urmare a jurisdicției teritoriale și extrateritoriale. Este de menționat faptul, că aici se includ și hotărârile ce vizează încălcările drepturilor omului inclusiv de pe teritoriul altor state decât Federația Rusă și anume Georgia, Ucraina și Republica Moldova”, notează Promo-LEX.

Suplimentar, Comitetul a adoptat o strategie prin care a subliniat necesitatea cooperării strânse cu societatea civilă, care rămâne una din cele mai accesibile și credibile resurse în contextul în care autoritățile Federației Ruse nu cooperează cu instituțiile europene.