Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   (DOC) Cât a cheltuit PL-ul…

(DOC) Cât a cheltuit PL-ul pentru a colecta 27 de mii de semnături

Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care a prezentat la Comisia Electorală Centrală (CEC), listele cu peste 27 de mii de semnături pentru susținerea candidaturii sale la funcția de șef al statului, susține că nu a cheltuit niciun leu pentru acest exercițiu. În Raportul fluxului mijloacelor bănești, depus la 9 septembrie la CEC, PL a indicat că nu a desfășurat activități care implică cheltuieli financiare, respectiv, „nu a deschis cont cu mențiunea: destinat grupului de inițiativă”.

ghimpu

La 6 septembrie, PDM-ul a declarat că grupul de inițiativă pen­tru sus­ți­ne­rea lui Marian Lupu drept candidat la func­ția de pre­șe­dinte al R. Mol­dova a cheltuit circa 90 de mii de lei ca să colec­teze cele peste 29 000 de sem­nă­turi. În Rapor­tul pri­vind flu­xul mij­loa­ce­lor bănești pre­zen­tat la CEC, Par­ti­dul Demo­crat din Mol­dova a indi­cat că această sumă a fost donată de depu­ta­ții Ser­giu Sîrbu și Euge­niu Nichi­forciuc. Banii au fost chel­tu­iți pe com­bus­ti­bil, rechi­zite de birou, ștam­pile și ser­vi­cii ban­care.