Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Cine-s cei 12 radiodifuzori, sancționați…

Cine-s cei 12 radiodifuzori, sancționați de CCA pentru nedeclararea beneficiarilor?

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 17 noiembrie 2015, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat declaraţiile radiodifuzorilor privaţi cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii.

În conformitate cu noile modificări la Codul audiovizualului, radiodifuzorii privaţi au fost obligaţi să facă publice numele proprietarului /proprietarilor beneficiari şi datele privind cota lor de participare la capitalul social, precum şi alte informaţii de interes public. Pînă la 10 noiembrie 2015, radiodifuzorii privaţi urmau să facă publice informaţiile prevăzute în art. 66 alin. (6) din Codul audiovizualului pe pagina web a serviciului de programe şi, în acelaşi termen, să le furnizeze Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Astfel, la 11 noiembrie 2015, din cei 120 de radiodifuzori privaţi care deţin licenţă de emisie doar 88 au prezentatdeclaraţiile cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (pentru 39 de posturi radio şi 49 de posturi TV).

Cu depăşirea termenului prevăzut de legislaţia în vigoare, au prezentat declaraţiile 20 de radiodifuzori (pentru 11 posturi de radio şi 9 posturi TV).

În acelaşi timp, 12 radiodifuzori nu au prezentat declaraţiile cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (pentru 3 posturi radio şi 9 posturi TV).

Publicitate
Publicitate

Ca urmare a analizei declaraţiilor înregistrate la  Consiliul Coordonator al Audiovizualului, s-a constatat că 62 au fost întocmite cu anumite omiteri sau neclarităţi, precum, neindicarea: semnalelor postului de radio/ simbolul postului de televiziune, paginii web, beneficiarilor finali, datelor privind cota de participare a beneficiarilor, numele realizatorilor/producătorilor de programe sau de emisiuni şi absenţa copiilor buletinelor de identitate a beneficiarilor finali.

În cadrul dezbaterilor, membrii CCA au avertizat public cei 12 radiodifuzori care nu au prezentat declaraţiile: posturile de radio – AQUARELLE-FM, KISS FM şi Vocea Basarabiei; posturile de televiziune: AICI  TV, Aiîn-Aciîc, Canal X, Fishing & Hunting Premium Channel, Gold TV, Ren Moldova, Stil TV, TV CĂLĂRAŞI şi Vocea Basarabiei TV. Totodată, întreprinderile audiovizuale sancţionate au fost obligate să prezinte aceste declaraţii în termen de  72 de ore de la aducerea la cunoştinţă a deciziei CCA.

De asemenea, CCA a atenţionat radiodifuzorii care au prezentat declaraţiile incomplete sau cu anumite neajunsuri ca în termen de 7 zile calendaristice să remedieze neclarităţile şi să prezinte informaţia completă.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului va publica pe pagina sa web, la Rubrica Transparenţa proprietăţii, declaraţiile radiodifuzorilor privaţi cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (în total 108).

Tot în cadrul şedinţei, membrii CCA au examinat modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie de către unii distribuitori de servicii. Rezultatele controalelor au atestat că mai mulţi titulari de autorizaţii de retransmisie TV nu respectă oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA, fapt pentru care au fost sancţionaţi cu avertizare publică.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Publicitate
Publicitate