Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Cine i-a propus fostului premier…

Cine i-a propus fostului premier să candideze la șefia statului

Vasile Tarlev a fost cel mai longeviv prim-ministru al R. Moldova

Fostul premier Vasile Tarlev va candida independent la scrutinul prezidențial din 30 octombrie. Astăzi acesta a depus setul de documente pentru înregistrarea grupului de inițiativă, format din 30 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în susținerea sa. După o pauză de aproape opt ani din spațiul politic, Tarlev afirmă că propunerea de a candida la fotoliul de președinte a venit din partea mai multor ONG-uri, dar și a unui grup de cetățeni. Acesta spune că deține experiența  și potențialul necesar „pentru a face ordine și a obține un trai mai bun” pentru cetățeni.

Ex-premierul declară că a fost propulsat de o listă lungă de organizații nonguvernamentale, printre care asociații ale oamenilor de afaceri, din domeniul culturii și medicinei, dar nu a făcut publice numele lor.

Despre programul politic, dar și acțiunile pe care vrea să le facă la funcția de șef al statului, Tarlev a spus că va vorbi după ce grupul de inițiativă va fi înregistrat de CEC.

„Ca cetățean al R. Moldova, având experiența și potențialul respectiv, nu sunt indiferent față de lucrurile care se întâmplă în țară. Am acceptat să revenim pentru a face ordine și a obține un trai mai bun, mai decent al cetățenilor țării. Programul nostru cred că va fi unul atractiv și inedit.”, a declarat ex-premierul.

Vasile Tar­lev a fost cel mai lon­ge­viv pre­mier, con­du­când Exe­cu­ti­vul din 2001 până în 2008. După ce a ple­cat din fun­cţie, fiind înlo­cuit cu Zinaida Gre­cea­nîi, ex-premierul s-a impli­cat în ale­geri, dară fără suc­ces. Ulte­rior, s-a dedat afa­ce­ri­lor, el fiind astăzi fon­da­tor la nu mai puţin de 3 SRL-uri, toate active. „Tarus Inter­na­tio­nal”, cu acti­vi­tăţi de „cer­ce­tare și dezvol­tare în şti­inţe fizice şi natu­rale, pro­du­ce­rea ener­giei elec­trice sau a gaze­lor natu­rale sau cul­tura plan­te­lor”, nu a rapor­tat pen­tru 2012 niciun fel de veni­turi. „Imix Cas­trum­pe­trum”, la care Tar­lev este co-fondator, ală­turi de câţiva ita­li­eni, are acti­vi­tăţi decla­rate în con­stru­cţii, iar Orga­ni­za­ţia de pază „Pro­ivis Prim”, la care Tar­lev este aso­ciat cu Con­stan­tin Boeş­teanu, colo­nel de poli­ţie, are acti­vi­tăţi decla­rate în dome­niul pazei par­ti­cu­lare.