Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   BERD oferă încă un grant…

BERD oferă încă un grant de 10 milioane de euro R. Moldova

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 9 noiembrie, ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezovoltare (BERD).

Acesta prevede alocarea unui grant de 10 milioane de euro pentru implementarea proiectului „Apă Nord Moldova”, de care se face responsabil Ministerul Mediului. Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de trai prin accesul la surse de apă potabilă pentru circa 400.000 de cetățeni, având în vedere apele subterane poluate din orașele și satele din regiunea de nord a țării.

Tot în vederea protecției mediului înconjurător, în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobatăși Strategia națională privind managementul deșeurilor radioactive pentru anii 2017-2026. Documentul vine să asigure condiții favorabile pentru o activitate radiologică sigură și conformă cu standardele internaționale.

Strategia stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și măsurile specifice necesare pentru protecția populației și a mediului înconjurător de efectele nocive ale surselor radioactive, pe durata în care acestea reprezintă un pericol radiologic.

În vederea implementării Strategiei vor fi alocate atât resurse financiare din bugetul de stat, cât și din asistența financiară externă, acordată țării noastre în cadrul proiectelor de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, a altor organizaţii internaţionale, precum şi din partea unor state interesate în fortificarea capacităţii de management al deşeurilor radioactive din Republica Moldova.