Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Aproape 6 000 de semnături…

Aproape 6 000 de semnături prezentate de Ghimpu la CEC au fost declarate nule

Aproape 6 mii de semnături colectate de grupul de inițiativă pentru susținerea candidaturii liderului PL, Mihai Ghimpu, la șefia statului, au fost declarat nule și neavenite de către CEC. Cu toate acestea, alte 19 110 au întrunit condițiile necesare, respectiv, Ghimpu va figura drept candidat electoral pe poziția doi în buletinul de vot.

„În urma verificării autenticității datelor din listele de subscripție, în număr de 870, conţinând 24 975 semnături, 5 865 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 19 110 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerințelor stabilite în art. 102 alin. (1) și (2) din Codul electoral.”, se menționează în Hotărârea CEC din 13 septembrie 2016.

La 6 sep­tem­brie, lide­rul PL a depus la CEC lis­tele de sub­scrip­ție pe care au sem­nat apro­xi­ma­tiv 27 000 de cetă­țeni. Tot­o­dată, 85 de liste au fost res­ti­tu­ite gru­pu­lui de ini­ția­tivă fără a fi veri­fi­cate, deo­a­rece numă­rul de sem­nă­turi depă­șea pla­fo­nul maxim sta­bi­lit.