Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Socialiștii propun modificări la…

DOC Socialiștii propun modificări la Codul Audiovizualului. Programele rusești de propagandă ar putea fi din nou retransmise în R. Moldova

După ce socialiștii au înregistrat zilele trecute un proiect ce ar oferi un statut special limbii ruse pe teritoriul R.Moldova, aceștia vin cu altă inițiativă legislativă care prevede modificări importante la Codul Audioviziualuiui, printre care reducerea orelor de transmitere a programelor audiovizuale locale, dar și revenirea în spațiul mediatic a programelor din Federația Rusă. Propunerile se regăsesc într-un proiect de lege care a fost înregistrat la 23 noiembrie.

Proiectul este elaborat de trei deputați: Vasile Bolea, Bogdat Țîrdea și Adrian Lebedinschi. Astfel, socialiștii propun reducerea duratei zilnice a emisiunilor locale, transmise în cadrul serviciilor de televiziune după cum urmează:

– de la 8 ore, la 6 ore pentru furnizorii publici regionali de servicii media;
– de la 4 ore, la 3 ore pentru furnizorii privaţi regionali de servicii media;
– de la 2 ore, la 1 oră pentru furnizorii privaţi locali de servicii media.

Totodată, referitor la obligativitatea de a transmite programe audiovizuale locale în proporţie „de cel puţin 80%” în limba română, deputații socialiști vor substituirea acestora cu „de cel puțin 60%”.

Proiectul prevede modificarea aliniatului 4 din articolul 17 Protejarea spaţiului audiovizual naţional. În redacția actuală acesta permite instituțiilor media transmisiunea programelor de televiziune şi de radio cu conţinut informativ, informativ-analitic, militar şi politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în SUA şi Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Potrivit propunerilor socialiștilor, modificarea constă în „vederea protejării spațiului audiovizual național și asigurării securității informaționale, furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media sunt în drept să includă în oferta de servicii, transmiterea programelor de televiziune și de radio cu conținut militar, locale sau cele achiziționate din terțe state, care corespund prevederilor Concepției și Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova”.

În acest sens, dacă Parlamentul va vota pentru redacția propusă de socialiști, programele din Federația Rusă vor putea fi retransmise în R. Moldova. 

O altă prevedere pe care socialiștii vor să o modifice, se referă la „protecţia confidenţialităţii surselor de informare”. Astfel, articolul respectiv se completează cu noi aliniate care se referă la:

„Protecția confidențialității surselor de informare se propune a fi completat cu noi alineate, care ar specifica datele care sunt considerate de natură să identifice surselor de informare, norme privind confidențialitatea surselor prin asumarea răspunderii, precum și circumstanțele când se poate dezvălui sursa de informare”.

460.2020.ro by Diana Severin on Scribd

Proiectul de lege mai prevede și:

  • Uniformizarea obligativității furnizorilor de servicii media de a transmite în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră a duratei zilnice de programe locale similare cu serviciile de televiziune.
  • Protecția confidențialității surselor de informare se propune a fi completat cu noi alineate, care ar specifica datele care sunt considerate de natură să identifice surselor de informare, norme privind confidențialitatea surselor prin asumarea răspunderii, precum și circumstanțele când se poate dezvălui sursa de informare.
  • Textul articolul 16 al Codului se propune a fi completat la cu norme privind protecția victimelor violenței domestice, normă prevăzută de ultimele acte naționale adoptate la acest subiect.
  • Proiectul conține precizări și formulări la subiectul limitării cotei de audiență, precum și a măsurării acestor cote. Se propun precizări la subiectul limitării cotelor de audiență cu scopul eliminării pozițiilor dominante în formarea opiniei publice.
  • Se propune unele modificări și completări care reglementează dreptul de a plasa publicitate și teleshoping, inclusiv la furnizorii publici de servicii audiovizuale. Prin completarea textului Codului, furnizorul public național va avea drept să plaseze mesaje de interes public în cadrul programelor difuzate.
  • În condițiile tranziției de la televiziunea analogică la televiziunea digitală, se propune completarea textului Codului serviciilor media audiovizuale cu noi noțiuni și, urmare a unui nou capitol care ar prevedea principalele norme la subiectul dat. Normele propuse specifică procedura de obținere a avizului de utilizare a slotului din Multiplex, perioada de valabilitate ș.a.

Proiectul a fost înregistrat în Parlament la 23 noiembrie și a fost transmis deputaților și spre avizare Comisiilor permanente.

Potrivit autorilor, adoptarea modificărilor și completărilor propuse va permite o activitate transparentă și echilibrată a furnizorilor de servicii audiovizuale și a autorității de reglementare. Totodată, aceștia spun că operarea unor modificări/completări intervin, inclusiv ca urmare a propunerilor parvenite din partea radiodifuzorilor și a distribuitorilor de servicii media audiovizuale.

Cu câteva zile în urmă, aceeași deputați au înaintat un proiect de lege, cu privire la statutul limbii ruse pe teritoriul R. Moldova. Documentul elaborat prevede ca angajații instituțiilor de stat ar putea fi obligați să discute, să ofere informații și să asigure traducerea avizelor, certificatelor și a oricărui tip de documente în limba rusă, dacă cetățenii vin cu solicitari în acest sens. Proiectul mai prevede ca în relațiile cu autoritățile de stat, administrația publică, instituțiile publice, precum și cu întreprinderile și organizațiile situate pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicării verbale și scrise este limba de stat și/sau limba rusă în calitate de limbă de comunicare interetnică la alegere a cetățeanului.