Principală  —  RECOMANDAT   —   DOC/ Directorul Grădinii Zoologice din…

DOC Directorul Grădinii Zoologice din Chişinău, care i-a acordat soției sale subalterne 31 de prime în bani, scapă de riscul demiterii

Sursa foto: stiri.md

La trei ani de când Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a constatat că Alexei Hanțațuc, directorul Grădinii Zoologice din Chișinău, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au emis o decizie definitivă pe acest caz.

În martie 2019, inspectorul de integritate a constatat că Hanțațuc şi-ar fi favorizat soţia, care îi este subalternă, şi i-a acordat timp de doi ani prime şi ajutoare băneşti. În actul de constatare emis de ANI se cerea demiterea directorului Zoo, însă judecătorii au decis că acesta nu a încălcat vreun regim al conflictelor de interese, astfel el își menține funcția.

Conform actului de constatare al ANI, în perioada 2017-2018, Hanţaţuc i-a acordat soţiei sale 31 de prime și ajutoare bănești, inspectorul de integritate concluzionând că acesta a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese. Astfel, în 2019, ANI a solicitat eliberarea lui Hanţaţuc din funcție, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice timp de 3 ani.


Alexei Hanțațuc a cerut, în instanța de judecată, anularea actului emis de ANI, însă la 5 noiembrie 2020 Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a respins cererea acestuia ca fiind neîntemeiată.

Invocând ilegalitatea hotărârii instanței de fond, la 3 decembrie 2020, Hanțațuc a depus apel, solicitând casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri de admitere integrală a acțiunii.

Directorul Zoo a motivat că notele informative, semnate de el, prin care soția sa Liudmila Hanţaţuc, care activa în calitate de şef al secţiei de pregătire a hranei din cadrul instituţiei, a primit prime lunare și adaosuri în procente la salariul fix au fost înaintate spre semnare de către conducătorul superiorul soției sale, și anume şeful secţiei de aprovizionare şi păstrare, Tatiana Pîslari, dar şi de directorul adjunct pe gospodărie, Ciobanu Dumitru, în subordinea căruia, conform organigramei, se afla secţia de aprovizionare şi păstrare în cadrul căreia era secţia de pregătire a hranei.

La 9 noiembrie 2021, Curtea de Apel (CA) Chișinău a casat hotărârea primei instanțe și a emis o nouă decizie prin care a fost anulat actul de constatare al ANI.

CA Chișinău a stabilit că în acțiunile lui Hanţaţuc nu se atestă „existența vreunui interes a acestuia nici material și nici nematerial la semnarea în privinţa soţiei sale a ordinelor enunţate în actul contestat”.

Ori, menționează magistrații, Liudmila Hanţaţuc a fost angajată la Întreprinderea Municipală „Grădina Zoologică” la data 4 iulie 2005, în funcţia de şef al depozitului central, iar căsătoria dintre cei doi a fost înregistrată la data de 24 noiembrie 2006.

„Astfel, la materialele cauzei nu se atestă nici o probă din care ar reieși că Alexei Hanţaţuc a semnat careva acte care au favorizat-o, facilitat-o sau avantajat-o pe soţia acestuia în comparaţie cu alţi angajaţi sau din care ar rezulta un careva interes material sau nematerial al lui Alexei Hanţaţuc ce rezultă din actele semnate în privința șoției sale în calitate de Director al Întreprinderea Municipală ‘Grădina Zoologică’”, se arată în decizia CA Chișinău.

În acest mod, instanța de apel a conchis că „este cert faptul că a fost respectată schema structurală a entităţii şi metodologia de înaintare a documentaţiei ce ţine de premierea şi stabilirea adaosurilor colaboratorilor Întreprinderea Municipală „Grădina Zoologică”, inclusiv și Liudmila Hanţaţuc”.

Judecătorii au constatat și faptul că Hanţaţuc a depus la Primăria mun. Chișinău o cerere prin care a anunțat despre conflictul de interese, care a rămas fără răspuns, iar prin informația eliberată de Primăria mun. Chișinău se confirmă faptul dat.

ANI nu a fost de acord cu decizia emisă de CA Chișinău și la 16 noiembrie 2021 a depus recurs, CSJ însă a respins recursul la 27 iulie curent. Astfel, directorul Zoo scapă de riscul demiterii.


Numele lui Alexei Hanțațuc figurează într-un alt act de constatare, emis de ANI în iunie 2020. De această dată, inspectorul de integritate a stabilit că, în declarațiile de avere și interese persoanle depuse de acesta în anii 2013, 2015, 2017 și 2018 ar fi omis să includă informații despre veniturile obținute, bunurile deținute și calitatea de asociat și administrator în cadrul a două firme. La fel, în 2016 și 2018 acesta ar fi introdus date eronate și despre valoarea automobilului deținut, pe care îl declara la cifra de 172 de mii de lei,  și respectiv 184 de mii de lei, în timp ce prețul real al acestuia fiind stabilit de cel puțin 230.426,56 de lei, fapt confirmat de actele care îi certifică proviniența.

În context, lui Hanțațuc i s-a solicitat să depună declarațiile de avere și interese personale rectificate pentru anii 2013, 2015, 2017 și 2018.