Principală  —  IMPORTANTE   —   Ministrul de Externe, Nicu Popescu:…

Ministrul de Externe, Nicu Popescu: Pregătim un plan intern de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene

R. Moldova pregătește un plan intern de acțiuni care va ajuta statul să îndeplinească recomandările Comisiei Europene (CE), a anunțat ministrul Afacerilor Externe Nicu Popescu în cadrul unei conferințe de presă. Ulterior, planul va fi evaluat de UE și va fi luată decizia privind începerea negocierilor de aderare la UE.

„În raportul CE se menționează că instituțiile europene vor evalua gradul de implementare al recomandărilor spre sfârșitul anului 2022. Însă, la Consiliul European, în care s-a finalizat procedura de oferire R. Moldova a statutului de candidat, acest termen nu este reiterat explicit. În declarația Consiliului scrie că R. Moldova va fi evaluată în același tempo și ritm cu alte state candidate la aderare. Acum, încercăm să convenim împreună cu Comisia Europeană ca să înțelegem mai clar când va fi evaluată R. Moldova. Acastă dată depinde de instituțiile europene. (…) Lucrul pentru implementarea recomandărilor CE a demarat, ședința guvernului de astăzi este o dovadă în acest sens, avem foate mult de lucru pentru reforma justiției”, a declarat ministrul Afacerilor Externe.

Oficialul mai spune că intenția autorităților din R. Moldova este să elaboreze documentul intern în următoarele două săptămâni, iar ulterior va avea loc o videoconferință cu reprezentanții Comisiei Europene în care va fi discutat planul de acțiuni al R. Moldova. Documentul final ar putea fi prezentat până în luna august. „Vor fi zeci de măsuri , acestea presupun schimbări de legislație, dar și măsuri concrete”, a subliniat ministrul.

Potrivit avizului privind cererea R. Moldova de aderare la UE, Comisia a recomandat ca R. Moldova să i se acorde statutul de țară candidată, înțelegându-se faptul că se vor lua următoarele măsuri:

  • finalizarea etapelor esențiale ale reformei cuprinzătoare a sistemului de justiție, lansată recent, în toate instituțiile din cadrul lanțurilor de justiție și de urmărire penală, pentru a le asigura independența, integritatea, eficiența, responsabilitatea și transparența, inclusiv prin utilizarea eficientă a verificării activelor și a supravegherii democratice eficace; în special, ocuparea tuturor posturilor vacante rămase în cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii și în cadrul organismelor sale specializate;
  • în toate aceste domenii, remedierea deficiențelor identificate de OSCE/ODIHR și de Consiliul Europei/Comisia de la Veneția;
  • îndeplinirea angajamentului de a combate corupția la toate nivelurile prin luarea de măsuri decisive în direcția unor anchete proactive și eficiente, precum și prin obținerea unui bilanț credibil al urmăririlor penale și al condamnărilor; creșterea substanțială a gradului de utilizare a recomandărilor Centrului Național Anticorupție;
  • implementarea angajamentului de „dezoligarhizare” prin eliminarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice;
  • consolidarea luptei împotriva criminalității organizate, pe baza unor evaluări detaliate ale amenințărilor, a unei cooperări sporite cu partenerii regionali ai UE și internaționali și a unei mai bune coordonări a autorităților de aplicare a legii; în special, instituirea un pachet legislativ privind recuperarea activelor și un cadru cuprinzător pentru combaterea criminalității financiare și a spălării banilor, asigurând conformitatea legislației privind combaterea spălării banilor cu standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI);
  • creșterea capacității de a realiza reforme și de a furniza servicii publice de calitate, inclusiv prin accelerarea implementării reformei administrației publice; evaluarea și actualizarea strategiei de reformă a administrației publice;
  • finalizarea reformei gestionării finanțelor publice, inclusiv îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile de guvernare;
  • creșterea implicării societății civile în procesele decizionale de la toate nivelurile;
  • consolidarea protecției drepturilor omului, în special în cazul grupurilor vulnerabile, și solidificarea angajamentelor de a consolida egalitatea de gen și de a combate violența împotriva femeilor;

Comisia Europeană a recomandat vineri, 17 iunie, Consiliului să confirme perspectiva R. Moldova de a deveni membru al UE și și-a oferit avizul cu privire la acordarea statutului de candidat.

Comisia Europeană a concluzionat că R. Moldova are o bază solidă pentru a ajunge la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectul și protecția minorităților. „Politicile macroeconomice au fost rezonabil de solide și s-au înregistrat progrese în consolidarea sectorului financiar și a mediului de afaceri, dar reformele economice cheie rămân de întreprins. Țara a stabilit o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis-ul UE”, se arată în nota publicată de CE.