Principală  —  IMPORTANTE   —   (doc) Decizia Curții de Apel…

(doc) Decizia Curții de Apel în litigiul de 1,5 mil. de euro dintre Vlad Filat și avocații săi

Magistrații de la Curtea de Apel au declarat neîntemeiat recursul depus de Biroului Asociat de Avocați „Popa & Asociații” și au menținut, la 16 noiembrie, încheierea Judecătoriei Chișinău prin care era respinsă cererea de confirmare a tranzacției de mediere dintre avocați și fostul premier Vladimir Filat în procesul de mediere. Valoarea tranzacției de mediere dintre ex-premierul condamnat la închisoare și avocații săi constituie 1,3 milioane de euro, 100 de mii de USD și 230 de mii.

Verificând temeinicia încheierii primei instanțe, prin prisma argumentelor aduse de recurent, în cumul cu materialele pricinii, instanța de recurs consideră recursul neîntemeiat şi pasibil de a fi respins, cu menținerea încheierii primei instanțe”, se arată în decizia judecătorilor Maria Guzun, Iurie Cotruță și Ion Țurcan de la Curtea de Apel Chișinău. Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

La 17 martie 2015, Biroul Asociat de Avocați „Popa & Asociații”  a încheiat cu Vladimir Filat un Contract de asistență juridică, în temeiul căruia primul s-a angajat să presteze servicii juridice, iar ultimul să achite costul acestor servicii conform prevederilor art. 2.2 din Contract.

Potrivit informațiilor din decizia CA, ex-premierul condamnat la închisoare pentru trafic de influență și corupție pasivă  înregistra o restanță de plată pentru serviciile juridice prestate în mărime de 1 317 343, 05 euro, 105 191, 7 dolari SUA, 233 014, 47 lei. În vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului, la 21 aprilie 2017, părțile au încheiat o tranzacţie de mediere, având ca obiect plăţile restante ale pârâtului.

Dat fiind faptul neexecutării benevole a tranzacției de mediere, BAA „Popa & Asociaţii” s-a adresat în instanță cu o cerere privind confirmarea tranzacţiei de mediere şi eliberarea titlului de executare silită. Prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 24 iunie 2017, cererea privind confirmarea tranzacţiei de mediere şi eliberarea titlului de executare silită a fost respinsă ca neîntemeiată.

Avocații au depus recurs la Curtea de Apel. La 16 noiembrie instanța de apel a declarat neîntemeiate motivere recursului și a menținut încheierea pronunțată de instanța de fond ca fiind una legală și argumentată.

Printre motivele pentru care a respins cererea de confirmare a tranzacției de mediere dintre părți în procedură de mediere, magistratul Victor Sandu de la Judecătoria Chișinău invoca faptul că „având în vedere tranzacția de mediere încheiată la 21 aprilie 2017 în cadrul medierii, între participanți, instanța reține că, medierea judiciară este o modalitate flexibilă, rapidă și centrată pe soluționarea litigiului, ea înlătură diverse carențe ale sistemului contradictoriu și reprezintă o alternativă puternică în raport cu un proces care tranșează și mai puțin conciliază. Subsecvent, medierea este perfect adaptată litigiilor care au rezistat tuturor celorlalte forme de înțelegere extrajudiciară. Prin mediere părțile sunt aduse în situația de a-și reasuma litigiul de care s-au desesizat și de a încerca să îl soluționeze potrivit intereselor lor”.

Judecătorul mai scria că „admiterea cererii privind confirmarea tranzacției ar contravine și principiului securității raporturilor juridice, încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, și ar constitui o violare a art.6 §1 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale”.

În pofida litigiului, Biroul Asociat de Avocați „Popa & Asociații” continuă să-i presteze servicii juridice fostului premier. La sfârșitul lunii august 2017, biroul condus de Igor Popa a depus, în numele lui Vladimir Filat recurs în anulare la CSJ, iar anterior, s-au adresat și la Curea Europeană a Drepturilor Omului.

Vladimir Filat a fost condamnat la 27 iunie 2016 la nouă ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență de un complet de judecători ai Judecătoriei Buiucani, din care au făcut parte magistrații Galina Moscalciuc, Andrei Niculcea și Sergiu Lazari. Vineri, 11 noiembrie 2016, judecătorii Nichifor Corochii, Ludmila Ouș și Maria Negru de la CA Chișinău au hotărât să menține condamnarea fostului premier. Miercuri, 22 februarie 2016, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) Vladimir Timofti, Nadejda Toma și Constantin Alerguș au examinat admisibilitatea recursurilor declarate de procuror, inculpatul Vladimir Filat și avocatul acestuia, Igor Popa, a Sandei Diviricean, fosta soție a inculpatului, a Societății pe Acțiuni „Ipteh”, dar și a companiilor „Worldway Limited”, „Kapital Invest Company” și „Kapital Invest Co” împotriva hotărârii Curții de Apel (CA) Chișinău care, în iunie 2016, a menținut sentința de condamnare la nouă ani de închisoare emisă de Judecătoria Buiucani în privința lui Vladimir Filat. Magistrații au decis că recursurile sunt „inadmisibile și vădit neîntemeiate”.

Vlad Filat a fost reținut la 15 octombrie 2015 după un denunț al primarului de Orhei, Ilan Șor. Vladimir Filat este deținut în penitenciarul nr. 13 din mun. Chișinău.