Principală  —  Ediţia PRINT  —  Ştiri vechi   —   Privatizarea Hotelului "Codru", ca în…

Privatizarea Hotelului „Codru”, ca în codru

Procuratura Generală a iniţiat investigaţii privind legalitatea efectuării procedurilor de privatizare a patrimoniului statului şi a finalizat controlul în cazul ÎS Complexul Hotelier „Codru”, amplasat în mun. Chişinău, str.31 august 127, proprietar – Compania Daranian Holdings Limited.

Procuratura a constatat că, în urma desfăşurării concursului comercial şi investiţional de privatizare a proprietăţii publice, la 24.12.2008, între Agenţia Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei (în continuare Agenţie) şi Compania Daranian Holdings Limited a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a Complexului patrimonial unic ÎS Complexul Hotelier „Codru”, cu suprafaţa totală de 12 599,6 m.p. contra sumei de 50 300 mii lei. Ulterior, la 27.02.2009, Agenţia a vândut întreprinderii şi terenul aferent la preţul normativ de 1.029.738 lei.
Prin tranzacţia de vânzare a imobilului în cauză au fost lezate interesele statului, fiindu-i cauzat un prejudiciu material în valoare de  13 831 964 lei.
Procuratura Generală a înaintat în instanţa de judecată o cerere privind declararea nulităţii actelor adoptate şi încheiate cu încălcarea legislaţiei, respectiv aducerea părţilor în poziţii iniţiale Totodată, prin recurs a fost contestat actul administrativ cu caracter normativ.