Principală  —  Ediţia PRINT  —  Ştiri vechi   —   OIM:168 082 copii vulnerabili identificaţi…

OIM:168 082 copii vulnerabili identificaţi în Moldova

Un proiect amplu finanţat de UE a fost implementat în perioada ianuarie 2011 – septembrie 2013, fiind prima intervenţie multilaterală în RM pentru ameliorarea efectelor negative ale migraţiei asupra copiilor şi altor membri vulnerabili ai familiilor rămase în urmă ca rezultat al migraţiei. Proiectul a fost implementat în comun de către instituţiile guvernamentale din Italia şi RM, ONG-uri, asociaţiile diasporei şi Misiunile Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Italia şi RM.

Conferinţa Finală a adunat Şeful Delegaţiei UE în RM Dl Pirkka Tapiola, Ambasadorul Italiei în RM Dl Enrico Nunziata, reprezentanţii Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei şi oficialii de la Guvernul RM, printre alţii.

Unul dintre principalele rezultate ale proiectului este faptul că acum autorităţile moldoveneşti ştiu mai bine situaţia copiilor nevoiaşi – din cei 168 082 copii vulnerabili identificaţi 105 000 au rămas în urmă (însemnând că fiecare al cincilea copil din Moldova are un părinte peste hotare, iar în cazul al fiecărui zecelea – ambii părinţi sunt plecaţi). Graţie unui studiu cantitativ complex elaborat în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova şi co-finanţat de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin intermediul Caritas Czech Republic, dezvoltătorii naţionali de politici în domeniul social sunt mai bine pregătiţi pentru elaborarea strategiilor şi mecanisme comprehensive pentru abordarea sărăciei, abandonul şcolar şi lipsa de deprinderi pentru o viaţă independentă între copii şi tineri rămaşi în urmă..

De asemenea, proiectul s-a axat pe sporirea bunăstării a sute de moldoveni afectaţi de migraţie: 400 de copii vulnerabili rămaşi în urmă au primit asistenţa directă; 100 de tineri au beneficiat de instruiri profesionale şi 213 tineri au aflat cum să lanseze o afacere, printre care 48 recepţionează granturi nemonetare pentru deschiderea sau dezvoltarea întreprinderilor. Mai mult, două granturi depline PARE 1+1 au fost oferite a doi migranţi reveniţi din Italia. În plus, 130 de asistenţi sociali au participat la program de consolidare a capacităţilor desfăşurat de Asociaţia Naţională de Municipalităţi din Italia (ANCI), iar 47 de cadre din şcoli profesionale au fost instruiţi de către profesionişti italieni.

Între timp, 1000 de moldoveni din 12 oraşe italieni au fost informaţi despre efectele negative ale migraţiei în cadrul campaniei de sensibilizare „Nimeni nu este singuri pe pământ”; peste 100 din aceştia au primit asistenţa psihologică, socială şi legală oferită de asociaţiile diasporei moldoveneşti şi OIM de la Roma.

Proiectul este implementat în cadrul Programului tematic de cooperare cu ţările terţe în domeniile migraţiei şi azilului, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, cu un buget total de 2 milioane de euro (33.789.800 lei moldoveneşti). Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova. Activităţile vor fi încheiate în septembrie 2013.

Sursa: OIM