Principală  —  Ediţia PRINT  —  Ştiri vechi   —   Diaspora îşi cere dreptul la…

Diaspora îşi cere dreptul la vot

Cetăţenii R. Moldova, stabiliţi în diverse regiuni ale Italiei, s-au întrunit să discute problemele cu care se confruntă cei de acasă, dar şi să propună soluţii pentru acestea. Deşi s-au stabilit peste hotare, toţi recunosc că doresc stabilitate pentru cei rămaşi în R. Moldova. Totodată, sunt îngrijoraţi de faptul că, deseori, drepturile lor cetăţeneşti sunt neglijate.

Florenţa, Italia, a fost gazda unei Conferinţe a diasporei moldoveneşti. Este un eveniment inedit prin faptul că a fost organizat din propria iniţiativă a cetăţenilor R. Moldova, stabiliţi în Italia, care susţin vectorul european de dezvoltare şi care sunt îngrijoraţi de instabilitatea social-politică din R. Moldova. Au participat circa 80 de persoane care, la rândul lor, au depus Comitetului organizatoric listele a sute de persoane care au luat cunostinţă şi au semnat Declaraţia către cetăţenii R. Moldova, stabiliţi în Italia. Aici este semnalată îngrijorarea moldovenilor plecaţi, din diferite motive, în străinătate (motivul principal fiind situaţia social-economică precară din R. Moldova), pentru criză politică ce afectează implementarea reformelor şi modernizarea instituţiilor statale.

Semnatarii Declaraţiei cer să nu le fie încălcate drepturile de cetăţeni ai R. Moldova. „Se apropie, inevitabil, următoarele alegeri politice din R. Moldova, când cetăţeanul de rând va putea, prin votul său, să contribuie nemijlocit la viitorul ţării. Dar oare noi, cei din diasporă, vom avea cu toţii posibilitatea să ne exercităm acest drept constituţional?”, îşi arată neliniştea moldovenii din Italia. „Cui să-i încredinţăm votul nostru, care poate fi determinant pentru realizarea dezideratului de integrare în Uniunea Europeană şi de revitalizare a vetrei strămoşeşti? Suntem convinşi că patriotismul poate şi trebuie manifestat din plin şi în afara graniţelor Patriei”, adaugă ei.

Cetăţenii R. Moldova din diasporă îşi mai doresc să se implice plenar în viaţa socială şi politică prin iniţiative concrete de conlucrare cu factorii de decizie din R. Moldova, să le fie luate în considerare poziţia critică şi atitudinea fermă în cazurile de încălcări grave ale principiilor statului de drept. Deşi aflaţi în străinătate, aceştia declară că vor să contribuie la dezvoltarea ţării şi speră să poată reveni cândva acasă. Ei cer asigurarea dreptului lor la vot; facilitarea reintegrării în economia naţională a cetăţenilor plecaţi peste hotare; recunoaşterea stagiului de muncă peste hotare a cetăţenilor moldoveni; crearea unui Stat de Drept în R. Moldova; eliminarea corupţiei, în special în cadrul Guvernului şi a Parlamentului; crearea unui Consiliu Consultativ al Diasporei Unite din Italia.

În continuare, a fost abordată tema consolidării Comunităţilor cetăţenilor R. Moldova în Italia şi implicarea lor în viaţa social-politică, fiind prezentate relatări constructive şi analitice, cum ar fi: asigurarea dreptului electoral pentru toţi cetăţenii R. Moldova prezenţi în Italia în scopul participării active la viitoarele alegeri parlamentare; promovarea tinerelor talente în viaţa socială şi economică a R. Moldova; implementarea unor proiecte de colaborare între originarii din R. Moldova stabiliţi în Italia şi comunităţile de baştină; promovarea proiectelor de consolidare a diasporei din diferite ţări ale lumii prin intermediul turismului solidar şi a schimburilor culturale.

 

Conferinţa a pus baza Consiliului Consultativ al Diasporei numit „SOLIDARITATE”. Tot atunci, prin vot unanim, Eduard Gherciu, medic de profesie, a fost ales preşedinte al Consiliului.

Publicitate
Publicitate