Arhiva: Ştiri economice

(doc) Respinsă anterior de Parlament, aceeași candidatură este înaintată repetat la funcția de membru al Curții de Conturi

Șefa Direc­ți­ei audit per­for­man­ță din cadrul Direc­ți­ei gene­ra­le audi­tul ges­tiu­nii eco­no­mi­ce cor­po­ra­ti­ve, teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­țio­na­le și auto­ri­tă­ți­lor de regle­men­ta­re a Cur­ții de Con­tu­ri a R. Moldova(CCRM), Vio­le­ta Andrieș ar putea deve­ni cel…