Arhiva: Ştiri economice

Telenovela parcărilor din Chișinău. Reprezentanții agentului economic REFUZĂ să spună cine sunt beneficiarii firmelor din Malta și Cipru

Repre­zen­tan­ții fir­mei „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH”, cu care auto­ri­tă­ți­le din Chi­și­nău au sem­nat con­trac­tul de par­te­ne­ri­at public-privat pri­vind sis­te­mul de par­că­ri cu pla­tă, dezmint infor­ma­ți­i­le pre­cum că ar fi o companie-fantomă,…