Opt microbuze noi au fost cumpărate pentru Asociația de gospodărire a spațiilor verzi

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău anun­ță că au fost cum­pă­ra­te opt micro­bu­ze noi pen­tru trans­por­ta­rea anga­ja­ți­lor Î.M. „Aso­ci­a­ția de gos­po­dă­ri­re a spa­ți­i­lor ver­zi”.

Potri­vit lui Eli­fe­rie Haru­ța, direc­to­rul Î.M. „Aso­ci­a­ția de gos­po­dă­ri­re a spa­ți­i­lor ver­zi”, micro­bu­ze­le vor fi folo­si­te pen­tru trans­por­ta­rea mun­ci­to­ri­lor din subu­r­bii în punc­te­le de lucru din capi­ta­lă. „Pen­tru trans­por­ta­rea în con­di­ții de sigu­ran­ță a anga­ja­ți­lor sunt nece­sa­re încă opt micro­bu­ze, iar în acest scop pen­tru anul curent sunt pla­ni­fi­ca­te achi­zi­țio­na­rea altor patru uni­tă­ți de trans­port de acest gen”, a men­țio­nat Haru­ța.

Micro­bu­ze­le sunt de model „ГАЗель – Next”, asam­bla­te în Rusia din com­po­nen­te mar­ca „Ford”, pe bază de moto­ri­nă. Uni­tă­ți­le de trans­port sunt des­ti­na­te pen­tru trans­por­tul de pasa­ge­ri și dis­pun de 18 locu­ri.

Men­țio­năm că, ante­ri­or, mun­ci­to­rii între­prin­de­rii erau trans­por­ta­ți în bena cami­oa­ne­lor de model ZIL, iar în acest sens din buge­tul muni­ci­pal au fost alo­ca­te cir­ca 3,7 mili­oa­ne de lei pen­tru pro­cu­ra­rea micro­bu­ze­lor noi. De ase­me­nea, pe par­cur­sul anu­lui tre­cut pen­tru nece­si­tă­ți­le între­prin­de­rii au mai fost pro­cu­ra­te patru tur­nu­ri, patru trac­toa­re și trei cister­ne pen­tru apă.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *