big-medicii-retinuti-pentru-neglijenta-in-serviciu-cercetati-in-libertate

14 copii au fost intoxicați cu insecticide

În seara zilei de 3 mar­tie, Minis­te­rul Sănă­tă­ții a fost sesi­zat în legă­tură cu inter­na­rea unui grup de copii din raio­nul Rezina, care pre­zen­tau simp­tome de into­xi­ca­ție. Ime­diat au fost mobi­li­zați spe­cia­liș­tii de la Insti­tu­tul Mamei și Copi­lu­lui, inclu­siv cei din toxi­co­lo­gie, în vede­rea apre­ci­e­rii con­du­i­tei tra­ta­men­tu­lui.

Tot­o­dată, o echipă AVIASAN a fost tri­misă în raion, pen­tru a acorda supor­tul spe­cia­liș­ti­lor din cadrul Spi­ta­lu­lui Raio­nal din Rezina, dar și pen­tru a trans­porta copiii la Insti­tu­tul Mamei și Copi­lu­lui, spre evi­ta­rea apa­ri­ției com­pli­ca­ți­i­lor severe la pacien­ții de gra­vi­tate medie. Pe par­cur­sul între­gii nopți, copiii au fost trans­fe­rați, în gru­puri, con­form adre­să­ri­lor, la Insti­tu­tul Mamei și Copi­lu­lui.

Ast­fel că la ora 7.00, 4 mar­tie, în cadrul Insti­tu­tu­lui Mamei și Copi­lu­lui, au fost inter­nați, în total, 14 copii. Sta­rea copi­i­lor este de gra­vi­tate medie sta­bilă, fiindu-le acor­dată asis­tență medi­cală în volum deplin.

Din ulti­mele infor­ma­ții, se pre­su­pune că into­xi­ca­ţia a sur­ve­nit în urma spar­ge­rii de către un copil, a unui fla­con cu insec­ti­cid B-58, în antreul sălii de fes­ti­vi­tăți din insti­tu­ția de învă­țământ din s. Cui­ză­uca, r. Rezina.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.