Traian Băsescu: „Am să mă judec cu Dodon”

Tra­ian Băsescu, fos­tul pre­șe­din­te al Româ­ni­ei, sus­ți­ne că își cau­tă un avo­cat pen­tru a mer­ge în instan­ță împo­tri­va lui Igor Dodon, care i-a retras cetă­țe­nia R. Mol­do­va, rela­tea­ză infoprut.ro.

„Caut cel mai bun avo­cat din R. Mol­do­va. Am ter­men șase luni. Am să mă judec cu Dodon”, a decla­rat Băsescu.

Amin­tim că, la 3 ianu­a­rie, Igor Dodon a sem­nat decre­tul prin care lui Tra­ian Băsescu i-a fost retra­să cetă­țe­nia R. Mol­do­va, acor­da­tă de fos­tul pre­șe­din­te Nico­lae Timofti. Mai mul­ți poli­ti­cie­ni de la Chi­și­nău au cri­ti­cat ges­tul pre­șe­din­te­lui. Deo­cam­da­tă, pre­mi­e­rul Pavel Filip și pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du, nu au avut o reac­ție la decre­tul lui Dodon. Nici lide­rii par­ti­de­lor de guver­na­re, Vlad Pla­ho­t­niuc, pre­șe­din­te PD, și Mihai Ghim­pu, pre­șe­din­te­le PL, par­tid care mili­tea­ză pen­tru uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia, nu au comen­tat acțiu­ni­le de ieri ale lui Igor Dodon.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

14 comentarii

 1. Simion

  Eu cred ca va veni tim­pul, foar­te curand, cand toa­ta RM se va jude­ca cu acest bor­fas de porc, urcat pe cul­me de Mafia de stat si ser­vi­ci­i­le secre­me mus­ca­les­ti.

  • briketa

   Sem­ka uite care ii ide­ea.
   1. 50% din mol­do­ve­ni o au pe pre­se­din­te pe doam­na Maya
   2. 50% de rusi din mol­do­va pe Dodon

   ce inseam­na asta?
   de fac­to nu este nisi un pre­se­din­te la moment

   koro­ci­ka el are?
   nu da azi koro­ci­ka se pune in dulap ca din din­sa nui mare folos

   eu in gene­re am 4 pre­se­din­ti:
   1. In Olan­da
   2. In Roma­nia
   3 Maya San­du si Dodon (50/50)

 2. Elena Loghin

  Chiar de nu-l res­pect defel pe Dodon, cred ca in acest caz a pro­ce­dat corect. Poa­te uni­ca sa actiu­ne corec­ta de cind a deve­nit pre­se­din­te. Basescu este un corupt , intrea­ga lui echi­pa a fost corup­ta si majo­ri­ta­tea deja sunt jude­ca­ti. Pina si fra­te­le lui a fost jude­cat. Iar pe tim­pul cind el era pre­se­din­te din Mol­do­va in Roma­nia ple­cau tiru­ri intre­gi cu tiga­ri de con­tra­ban­da, iar con­tra­ban­da o facea pe atun­ci Filat.

  • VladimirAfanasiev

   Doam­nă Loghin E. , poa­te ne mai des­co­pe­ri­ți căte­va cazu­ri ,cănd dom­nul Dodon ” a pro­ce­dat corect ”. Și dacă mai plea­că azi ”…tiru­ri între­gi cu țigă­ri ”?!

   • munea

    Vla­dik dai pace lu Lena e pros­to il iubes­te pe Dodon inca de la gra­di­nit­sa si toto ce este Roman ii este strain. Asta e boa­la si nu se lecu­ies­te. E gene­tic. Este o gena ruseas­ca para­zi­ta­ra si daca o ai pune mii­ni­le pe kept mai bine.

  • debilu

   Lena si bine ca ple­cau tiga­ri in schimb copii tai no sa fumeze.
   Nu stiu ce dar imi pare ca daca din tara ple­cau dro­gu­ri tot aveai sa fii nemul­tu­mi­ta.
   Leno­ci­ka da tu unde ai fost cind din tara o ple­cat 1000 000 de mol­do­ve­ni si o lasat aici pes­te 1000 000 de copi­ii vaga­bon­zi.

   Asa ca lasa raul sa se duca.

   Lasa tiga­ri­le ca daca tre­bu­ie iti cado­nam un bloc sau un tir de tiga­ri pen­tru toa­ta via­ta.

   Uni­ver­sul are un tir de tiga­ri si pen­tru tine si pen­tru satul tau si pen­tru ora­sul tau si pen­tru toti mol­do­ve­nii

   Uni­ver­sul e asa de mare ca poa­te pur si sim­plu cado­na un tir de tiga­ri la ori­ce locu­i­tor a pla­ne­tei pamint

   TU CUM CREZI CA AU MURIT DINOZAURII?

   da da da
   eu fumat un tir de tiga­ri
   ha ha ha

 3. Grigore Petrov

  Poa­te să se jude­ce cît vor – noi nu avem de cîș­ti­gat. Numai șaka­lii poli­ti­ci își fac PR pe asta, iar popo­rul are nevo­ie ca cine­va să mun­ceas­că nu să facă cam­pa­nii elec­to­ra­le și în 2017!

  • rambo

   Daca mi-ai spu­ne cine asta ii popo­rul…

   Lenin si Sta­lin tot cre­deau ca ei is popo­rul…

   Da tu nu vrei sa lucre­zi pen­tru popor?

   Eu per­so­nal nu chiar si pen­tru meda­lia Mati Gero­i­nea Ote­ces­tva NU vreau

   Eu am aca­sa 2 tin­si Bel­ka si Stre­l­ka pen­tru mine ei is popo­rul

   Da daca cin­sti­ti popo­rul pen­tru mine lucrea­za si nu invers

 4. bydlo

  ori se jude­ca ori se tra­s­ne­sc asta no sa intoar­ca ina­poi cei 1000 000 de mol­do­ve­ni pri­be­ji­ti prin Tur­cia si Sici­lia

  sci narod ii mal­da­va­nu ista numa in poli­ti­ca se baga

  Ame­ri­ca­nii se pre­ga­tesc sa zbo­a­re spre Mar­tie da mol­do­ven­ci­le inca tot tin dru­mul spre Tur­cia da mol­do­va­nul la Sali­har

  poa­te a venit tim­pul sa scui­p­ma adinc in poli­ti­ca

  da ce?

  poli­ti­ca e ace­ea­si por­no­gra­fie numai ca e per­fect lega­la

  va spun un secret -> este in Euro­pa o asa tsa­ra unde daca ajun­gi uiti de Mol­do­va si pes­te 13 ore chiar uiti ca ai fost si Mal­da­van

  Nu vreau sa va spun denu­mi­rea ei ca sa fiu sigur ca mii­ne inca vor rami­i­ne mal­da­ve­ni cio­be­ni pe aici ca avem mul­te oi de pas­cut

 5. dionise

  prin aceas­ta deci­zie a lui dodon ,jig­ne­te 23 de mili­oa­ne de roma­ni ce nu pri­vesc cu res­pect si fra­ti­e­ta­te a celor 2 sta­te mol­do­va si roma­nia ….si daca noi roma­ni am retra­ge pasa­poar­te­le date mol­do­ve­ni­lor care se bucu­ra sa lucre­ze si sa tra­ieas­ca in linis­te in euro­pa ….de ce doar pen­tru unul sin­gur roman ce are pasa­port roma­ne­sc ,ne face de rusi­ne­in fata euro­pei sai fie retras ..rusi­ne si non res­pect pen­tru mol­do­ve­ni si apoi pen­tru noi toti roma­ni ,care traim in oci­dent ala­tu­ri de un mol­do­van ce are pasa­port ca si mine …deci jig­ni­re mora­la fozi­ca si des­gra­tie fata de toti mol­do­ve­ni care nu le pasa de aceas­ta deci­zie mes­ci­na dea lua pasa­por­tul fos­tu­lui pre­se­din­te tra­ian basescu ,care si pe noi roma­ni nea bagat in euro­pa chiar daca nu eram chiar pre­ga­ti­ti sa fim ,,vrem sa cea­ra scu­ze igor dodon si sa-i inpo­e­ze pasa­por­tul sau de urgen­ta

  • avtodoctor

   cine­va a pier­dut lega­tu­ra cu rea­li­ta­tea
   nu e o boa­la noua
   e o boa­la sexu­al trans­mi­si­bi­la de care a sufe­rit ori­ce mem­bru a par­ti­du­lui comu­nist

 6. rapan

  toa­ta pre­sa vor­bes­te des­pre Dodon asta cine ii?
  asta e minis­trul eco­no­mi­ei?
  feli­ci­ta­ri Mol­do­ve­ni cu noul an care vine si da doam­ne ca in 2007 feme­i­le voas­tre sa se intoar­ca de la zaro­bot­ca de la Tur­cia si umpre­u­na sa va cau­ta­ti copii rata­ci­ti prin Kisi­new

 7. Judele de Apoi

  Bles­tem popu­lar
  — —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  VREMURI NEGRE au venit-
  cu don­don un par-venit.
  mafi­o­ții l-au adus,
  sus aco­lo și l-au pus.
  e răz­boi anti-popor-
  Hun­ta Nea­gră: la omor.

  don­do­nis­tul tero­ris­tul,
  uci­ga­șul „acti­vis­tul”,
  comu­nis­tul sân­ge­ros,
  pe româ­ni el fio­ros.
  otră­veș­te, accidentează-
  pe uni­o­niș­ti bla­mea­ză.

  pe noi toți vor să omoa­re –
   – Româ­nia fri­că n-are !
  iar călă­ul negru-roș
  la krem­lin mai suflă -n borș.
  cu popi­mea râ/u/so-filă-
  de „oițe” n-are milă.

  ei vor toți să ne dis­tru­gă
  și durea­rea să tot cur­gă.
  votu­ri­le ne-au furat,
  pe don-bas ni l-au băgat.
  sunt tri­mi­șii ne-curați-
  de dun­du­ci încor­no­ra­ți

  mol­do­ve­nii mioritici-
  nu mai sca­pă ei de fri­ci.
  unde sunt hai­du­cii noștri-
  nu mai sunt ban­di­ții voș­tri:
  don­do­ne­ii uci­gași,
  ocu­pan­ți și pui de lași !

  vor Mol­do­va să distrugă-
  către Cer e a noas­tră rugă !
  sufle­tul vor să ni-l scoa­tă,
  să ne facă via­ța zloa­tă.
  scla­vi și sla­vi vor să ne facă,
  fiin­ța noas­tră să des-facă.

  DAR ZALMOX VA FULGERA
  PE DURDON DISCREIERA!
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *