presedinte.md

Întâlnirea dintre Timofti, Candu și Filip

Nico­lae Timofti, pre­șe­din­tele R. Mol­dova, s-a întâl­nit astăzi, 2 febru­a­rie, cu Andrian Candu, pre­șe­din­tele Par­la­men­tu­lui și cu Pavel Filip, prim-ministru. 

În cadrul între­ve­de­rii a fost dis­cu­tată situ­a­ția social-politică din țară și moda­li­tă­țile de reme­di­ere a pro­ble­me­lor exis­tente. Tot­o­dată, a fost abor­dată agenda Par­la­men­tu­lui în sesiu­nea de primăvară-vară și tre­cute în revistă sar­ci­nile care stau în fața depu­ta­ți­lor pen­tru această peri­oadă. A fost sub­li­ni­ată impor­tanța adop­tă­rii de către Par­la­ment a pro­iec­te­lor de lege nece­sare impul­sio­nă­rii pro­ce­se­lor de reformă și imple­men­tă­rii Acor­du­lui de Aso­ci­ere cu Uniu­nea Euro­peană.

În urma dis­cu­ți­i­lor, cei trei au con­ve­nit să se întâl­nească peri­o­dic pen­tru a dez­bate pro­ble­mele de pe agenda poli­tică și eco­no­mică a R. Mol­dova.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • tara­sov ion

  Cola­bo­ra­rea intre insti­tu­tii este necesara,normala si democratica,iar feli­ci­ta­rile de la Mer­kel din Ger­ma­nia arata opo­zi­tiei din Piata,ca noul guvern este recu­nos­cut numai de Romania,ci si de cea mai impor­tanta tara din UE,care are o rela­tie mai spe­ciala si cu Rusia,ceea ce ar tre­bui sa le dea de gan­dit si pro­ru­si­lor Dodon si Usa­tai,,

 • Simion

  Vor­ba­rie fara rost. Ce sa stepti de la o Guber­nare incro­pita ad-hotz, noap­tea, claie peste gra­mada. Lumea-ntreaba, se fra­manta, cum s-o fi numind Guber­na­rea perrso-anala a lu’boss’Ulinici, trup din tru­pul Estu­lui Bol­soi? Pre­a­cur­vi­oasa Fru­moasa a(i)urita Ador-Mita. Ce cod are asta Guber­nare ostila, tan­dra ca o fes­tila; guber­nare debila, comu­nis­to­ida de pra­sila? “Hai in Europa – cu “jopa”!

 • andrei balan

  Cred ca sco­pul lor de baza acum ar fi con­so­li­da­rea soci­e­ta­tii si gasi­rea solu­ti­i­lor pen­tru prin­ci­pa­lele pro­bleme cu care acum se con­frunta Repu­blica Mol­dova.

 • Aurel

  Dacă sin­cer nu prea înte­leg de ce aceste întîl­niri si ce plus valoare poate aduce aici Timofti, dar fie, cum nu dai e șeful sta­tu­lui, coman­dat suprem, în țară situ­a­ția e într-o semi-criză ….