Întâlnirea dintre Timofti, Candu și Filip

Nico­lae Timofti, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, s-a întâl­nit astăzi, 2 febru­a­rie, cu Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui și cu Pavel Filip, prim-ministru. 

În cadrul între­ve­de­rii a fost dis­cu­ta­tă situ­a­ția social-politică din țară și moda­li­tă­ți­le de reme­di­e­re a pro­ble­me­lor exis­ten­te. Tot­o­da­tă, a fost abor­da­tă agen­da Par­la­men­tu­lui în sesiu­nea de primăvară-vară și tre­cu­te în revis­tă sar­ci­ni­le care stau în fața depu­ta­ți­lor pen­tru aceas­tă peri­oa­dă. A fost sub­li­ni­a­tă impor­tan­ța adop­tă­rii de către Par­la­ment a pro­iec­te­lor de lege nece­sa­re impul­sio­nă­rii pro­ce­se­lor de refor­mă și imple­men­tă­rii Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu Uniu­nea Euro­pea­nă.

În urma dis­cu­ți­i­lor, cei trei au con­ve­nit să se întâl­neas­că peri­o­dic pen­tru a dez­ba­te pro­ble­me­le de pe agen­da poli­ti­că și eco­no­mi­că a R. Mol­do­va.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. tarasov ion

  Cola­bo­ra­rea intre insti­tu­tii este necesara,normala si democratica,iar feli­ci­ta­ri­le de la Mer­kel din Ger­ma­nia ara­ta opo­zi­ti­ei din Piata,ca noul guvern este recu­nos­cut numai de Romania,ci si de cea mai impor­tan­ta tara din UE,care are o rela­tie mai spe­cia­la si cu Rusia,ceea ce ar tre­bui sa le dea de gan­dit si pro­ru­si­lor Dodon si Usa­tai,,

 2. Simion

  Vor­ba­rie fara rost. Ce sa step­ti de la o Guber­na­re incro­pi­ta ad-hotz, noap­tea, cla­ie pes­te gra­ma­da. Lumea-ntreaba, se fra­man­ta, cum s-o fi numind Guber­na­rea perrso-anala a lu’boss’Ulinici, trup din tru­pul Estu­lui Bol­soi? Pre­a­cur­vi­oa­sa Fru­moa­sa a(i)urita Ador-Mita. Ce cod are asta Guber­na­re osti­la, tan­dra ca o fes­ti­la; guber­na­re debi­la, comu­nis­to­ida de pra­si­la? “Hai in Euro­pa – cu “jopa”!

 3. andrei balan

  Cred ca sco­pul lor de baza acum ar fi con­so­li­da­rea soci­e­ta­tii si gasi­rea solu­ti­i­lor pen­tru prin­ci­pa­le­le pro­ble­me cu care acum se con­frun­ta Repu­bli­ca Mol­do­va.

 4. Aurel

  Dacă sin­cer nu prea înte­leg de ce aces­te întîl­ni­ri si ce plus valoa­re poa­te adu­ce aici Timofti, dar fie, cum nu dai e șeful sta­tu­lui, coman­dat suprem, în țară situ­a­ția e într-o semi-criză ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *